BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Ấn Chứng Người Cầu Đạo lúc mất thân mềm như bông

Tác giả liangfulai on 2022-09-03 20:23:11
/Ấn Chứng Người Cầu Đạo lúc mất thân mềm như bông
Cầu đạo cầu đắc Minh Sư chỉ
Một điểm tự tánh tỏ bổn tâm
Hoắt ngộ đường về quê cội Đạo
Vãng sanh thân tướng mềm như bông.
 
Linh tánh nhẹ nhàng ra cửa chính
Một điểm huyền quan cội đạo thông
Tu đạo, bàn đạo không thối chuyển
Thoát lìa sáu nẻo luân hồi vòng.
 
Ấn chứng đại đạo chí tôn quý
Thân hiển thoại tướng an vui tâm
Mùa đông không cứng hè chẳng thối
Thân mềm ngay cả sau lạnh đông.
 
Nguyện người hữu duyên được nghe thấy
Sớm cầu chân đạo tỏ bổn tâm
Thoát vòng sanh tử về quê Đạo
Một kiếp tu bàn đạo quả thành. 
 

Trong sách "Hoàng Mẫu Huấn Tử Thập Giới" - giới cáo thứ hai, Hoàng Mẫu có phê huấn rằng: 
 
Kỳ phổ-độ, chưa từng có, không tiền khoáng hậu
Chân kỳ duyên, từ vạn cổ, nay gặp thời cơ 
Trên độ Tiên, dưới độ quỷ, giữa độ thiện-tín
Thu ngàn môn, lẫn vạn giáo, cùng về cội nguồn
Truyền mạt-hậu, là Nhất-Quán, thiên cơ diệu huyền
Đắc nhất chỉ, mở khoá vàng, kim-thân hiển hiện
Truyền hợp đồng, về Linh-Sơn, lấy đó làm bằng
Kế điểm huyền, mở huệ nhãn, pháp môn Bạch-Dương
Sau cùng truyền, vô-tự-kinh, thông thiên thần chú
Niệm chân kinh, Tiên Phật Thánh, đến hộ thân con
Đắc Thiên-Đạo, được ghi danh, ở nơi Thiên-bảng
Nơi địa phủ, đã xoá tên, thoát khổ luân hồi
Sáng nghe Đạo, chiều được chứng, nhờ nơi nhất chỉ
Chỉ huyền quan, bảo vô giá, về thẳng Diêu-Lâm
Thượng thượng thừa, một bước siêu, cực kì giản dị
Thoát phàm-thể, thành Thánh-thể, cực lạc trường xuân
Đó chẳng phải, lời nói suông, có bằng có chứng
Lấy sắc thân, chứng minh được, Đại-Đạo chí tôn
Đông không cứng, Hạ không thối, dung nhan tươi tốt
Đó là vì, thoát da thối, chứng đắc kim-thân
Nếu không tin, gọi chân-linh, đến Đàn khả chứng
Mọi sự việc, đều chân thật, nào có dối hư...
 
Dưới đây là các hình ảnh video clip thực tế ấn chứng người cầu đạo lúc mất thân mềm như bông.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt xem : 1306