BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Chớ Xem Thường Hạt Giống !

Tác giả liangfulai on 2022-06-19 19:11:02
/Chớ Xem Thường Hạt Giống !

Một hạt gieo xuống đất

Duy đợi duyên nảy mầm

Duyên là nước, ánh sáng

Đất dinh dưỡng không cằn.


 

Trồng dưa thì gặt dưa

Gieo đậu thì gặt đậu

Nhân nào gặt quả nấy

Nhân xấu quả lành đâu ?

 

Tùy chủng loại cây quả

Thu hoạch có nhanh chậm

Lúa chừng ba bốn tháng

Sẩu riêng năm, sáu năm.

 

Tùy loại, tùy chăm bón

Tùy điều kiện môi trường

Mật độ trồng nhiều ít

Quả thu khác biệt thường.

 

Gieo nhân tất có quả

Xấu tốt tùy nhân duyên

Chớ bảo đâu chẳng thấy

Thời đến sẽ trổ hiện.

 

Mỗi người mỗi mẫu ruộng

Vô hình nơi “ tâm điền ”

Phước, họa từ nơi ấy

Tùy người gieo nhân duyên.

 

Luân hồi muôn ức kiếp

Quả theo thời gian hiện

Khi hội tụ duyên đủ

Gặt quả vui hay buồn.

 

Chân lí trong trời đất

Luật nhân quả trước tiên

Người tin hay phủ nhận

Vẫn tồn tại hiển nhiên.

 

Bồ đề gieo tâm ruộng

Trí nhân chăm bón siêng

Thường nhổ trừ sâu cỏ

Đức tuệ tưới bón thường.

 

Dại nhân trồng cỏ dại

“ Bồ đề ” khó sinh trưởng

Lại trồng hoa anh túc

Rắn rết, sâu đầy ruộng.

 

Trí nhân thời gặt hái

Quả “ bồ đề ” vô thượng

Dại nhân thời gặt hái

Quả khổ tam ác đường.

 

Mỗi hạt, mỗi tâm niệm

Gieo ruộng, gieo tâm điền

Chớ xem thường “hạt nhỏ”

Khả cho quả vô lượng.

 

Thế nên đối nhân quả

Phải rõ lí, tỏ tường

Chớ mê lầm điên đảo

Gieo trồng nhân đau thương !

 

Nhân quả thông ba đời

Quá, hiện, lẫn vị lai

Chớ nhìn cảnh trước mắt

Mà nghi kết quả sai.

 

“ Nhân ” nào sớm duyên đủ

Liền kết quả trước thôi

Thiếu duyên thì chờ đợi

Đến nghìn năm xa xôi !

 

Tin sâu lí nhân quả

Chân lí chẳng đổi dời

Trí nhân gieo nhân thiện

Niệm, thói xấu ác rời.

 

Kẻ dại gieo niệm ác

Thói xấu ác chẳng rời

Đến thời duyên muồi chín

Tự gặt quả xấu thôi !

 

Bồ Tát chỉ sợ “ nhân ”

Chúng sinh duy sợ “ quả ”

Đời điên đảo với Đạo

Trí nhân từ “ niệm ” tu !

 

Dại nhân đợi quả xấu

Trổ thành quả xấu hư

Cứu chữa thì đã muộn

Bởi chẳng từ “ niệm ” tu !

 

Mỗi hạt, mỗi tâm niệm

Khả cho quả khó lường

Chớ xem thường hạt giống

Mình gieo nơi “ tâm ruộng ” !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượt xem : 584