BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Đạo Đãi Nhân Của Thánh Nhân Trí Nhân

Tác giả liangfulai on 2022-07-01 09:55:25
/Đạo Đãi Nhân Của Thánh Nhân Trí Nhân

Người nếu là một bậc Thánh Nhân

Người khác trong mắt đều ưu tú

Duy chú trọng nơi người ưu điểm,

Thành đĩa ngọc muôn nét đẹp tụ.


Nhìn trái nhìn phải đều thuận mắt

Chẳng thấy điều gai mắt chướng tai

Dụng tâm đại từ bi dung nạp

Nên thấy đáng yêu mọi vật loài.

 

Người nếu là tiểu nhân nhỏ hẹp

Duy để ý khuyết điểm của người

Tâm nạp khuyết điểm như thùng rác

Chướng tai gai mắt thấy mọi nơi.

 

Nước quá trong thì không có cá

Xét nét quá thì không ai gần

Nhân vô thập toàn, ai chẳng lỗi

Người hay soi xét chẳng tri âm.

 

Người mở lòng bao dung thân thiện

Nghiêm mình khoan người, thứ lỗi lầm

Thì tụ về muôn vẻ đẹp, bạn

Khắp nơi, muôn người vật tri âm.

 

Trí nhân đãi người không tranh chấp

Chẳng tính toán hơn thua tranh luận

Chẳng nhất thiết trắng đen phân rõ

Chẳng chấp thị phi, lòng bao dung.

 

Tranh chấp với người nhà đến cùng

Giành được thì cũng mất tình thân

Tính toán với người yêu quá rõ

Thì tình cảm cũng phai nhạt dần.

 

Hơn thua với bạn bè quyết liệt

Thắng rồi thì tình nghĩa không còn

Khi tranh luận chỉ hướng lý lẽ

Quên tình cảm, thì tự tổn thương !

 

Duy khoan dung nhìn người xét việc

Tâm điềm tĩnh ấm áp tình thân

Thì cuộc đời luôn ngời sáng rạng

“ Thua ” mà lại thắng trong vô hình.

 

Dung lỗi lớn, nên thành vĩ đại

Chẳng dung lỗi nhặt, nhỏ nhen thành

Càng nhìn khuyết điểm, tâm càng bẩn

Càng nhìn ưu điểm, càng sáng trong.

 

Người nếu là một bậc Thánh nhân

Chẳng thấy lỗi người, duy lỗi mình

Thấy khắp muôn người đều là Phật

Nên sinh tịnh độ ngay tâm mình.

Số lượt xem : 579