BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

“ Kim Thêu ” của Tì Lam Bà Bồ Tát

Tác giả liangfulai on 2022-03-29 18:14:59
/“ Kim Thêu ” của Tì Lam Bà Bồ Tát

Đường đến Tây Trúc thỉnh chân kinh

Yêu Ma quỷ quái hiểm muôn trùng

Tùy theo tâm mà cảnh ứng hiện

Khiến “ Thầy ” “ Trò ” đều nhọc tâm thân.


 

 

 

“Đường Tăng” từng thập tử nhất sinh

Cùng “Bát Giới”, vốn tâm si tình

Nhầm vào động bàn tơ nhền nhện

Bảy nhện tinh giăng lưới “ Thất Tình ”.

 

Bát Giới tâm si, dục bừng bừng

Say mê ngắm nhìn nhền nhện tinh

Mê tắm chung nơi dòng sông ái

Bị tóm trong lưới “ Thất Tình ” giăng.

 

Mỗi người đều có bảy nhện tinh

Giăng lưới dục trói người, trói mình

Tham “ Chúng thịt ” đắm say “ tình vị ”

Đợi thời “ chén thịt ” thỏa dục tình.

 

Lại còn có “Bá Nhãn Ma Quân”

Con Yêu Rết “ tham sân độc hận ”

Thân có đến hàng trăm con mắt

Từ “ thập ác ” nơi tâm triển sinh.

 

Những mắt đó phát các tia sáng

Sát thương người trong tầm ảnh hưởng

Như thiêu thân vì đèn lửa vậy

Lầm lạc mà chết bởi ảo tưởng.

 

Muốn trừ “ Bá Nhãn Ma Quân ” ấy

Tìm Tì Lam Bồ Tát nhờ cậy

Dùng cây “ Kim thêu ” quăng ngay trúng

Khiến yêu quái hiện rõ nguyên hình.

 

“ Kim thêu ” ấy chẳng từ đồng, bạc

Chẳng từ sắt, cũng chẳng từ vàng

Từ trong “ Nhật nhãn ” luyện thành vậy

Ai người hiểu rõ ý ngụ mang ?

 

Tì Lam Bà Bồ Tát “ một chỉ ”

Yêu Ma hiện ra “Rết” nguyên thân

“ Một chỉ ” liền tỏ chơn và vọng

Phá trừ thuật “ Bá Nhãn Ma Quân ”.

 

Kim quang “ Bá Nhãn Ma Quân ” ấy

Phóng ra ánh sáng đều “hư vọng”

Phá “ vọng ” duy dùng quang “ Nhật Nhãn ”

“ Kim thêu ” từ trong ấy luyện thành.

 

Muốn tìm Tì Lam Bà Bồ Tát

Phải tìm đến được núi Tử Vân

Núi mây màu tím Thiên Hoa Động (千花洞 )

Nơi Bồ Tát ngự ẩn Chơn Thân.

 

Ai người tìm được, ý đã ngộ

Minh Sư một chỉ, nghĩa sâu ẩn

“Tây Du Kí” đường tâm hành Đạo

“ Bồ Tát ”, “ Pháp Bảo ” khéo cầu dụng.

 

Số lượt xem : 544