BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Cầu đạo rồi hành công lập đức - Cửu Huyền triêm quang ( Những lời từ bi của Hoạt Phật Sư Tôn )

Tác giả liangfulai on 2023-05-12 09:38:16
/Cầu đạo rồi hành công lập đức  - Cửu Huyền triêm quang ( Những lời từ bi của Hoạt Phật Sư Tôn )

 

Vong Linh cấp 3 :  Những đạo thân vừa mới khai quang cầu đạo, sau khi thiên bảng ghi danh, địa phủ xoá tên, và đã dự qua pháp hội thì những tổ tiên mà chịu hình phạt ở địa phủ ngay lúc ấy liền ngừng việc phải chịu khổ chịu hình phạt, lãnh nhận một búp sen nơi ngài Địa Tạng Cổ Phật tại Sở Nghe Kinh đeo ngay trước ngực. Họ đều ở phạm vi bên ngoài của Sở Nghe Kinh, cùm tay cùm chân, bị các Quỷ Sai kèm giữ, quỳ nghe kinh ở bên ngoài Sở Nghe Kinh, vừa mới bắt đầu được triêm quang, là những vong linh cấp 3.


Vong Linh cấp 2 : Sau khi cầu đạo, có tuổi đạo từ 2 đến 3 năm, chẳng lìa Phật đường, có học tập ăn chay thì những tổ tiên của họ sẽ được nâng cấp lên thành Vong Linh cấp 2, ở ven tường của Sở Nghe Kinh, tay chân chẳng bị gông cùm, Quỷ Sai chẳng kèm giữ, tự mình đi lại tự do, hoa sen trắng trước ngực hé nở một nửa.

 

 

Vong Linh cấp 1 : Người cầu đạo sau khi thanh khẩu trường chay, hoặc sau khi làm Đàn Chủ, Tổ Tiên của họ sẽ được nâng cấp lên thành Vong Linh cấp 1, đoá sen trắng trước ngực đã nở rộ hoàn toàn, trên đó có viết họ tên của nhân viên thanh khẩu, có thể ở phía bên trong của Sở Nghe Kinh, ngồi nghe giảng kinh thuyết pháp.

Khi các Tiền Hiền lâu năm phục vụ trên đạo trường thời gian lâu rồi thì thời gian triêm quang của các vị Tổ Tiên bèn sẽ rất dài, sẽ được làm Nhân Viên Bàn Sự tại Sở Nghe Kinh, phục vụ những vị Tổ Tiên mới đến.

Số lượt xem : 642