BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Tải đầy mang về ( Lam Thái Hoà đại tiên từ bi )

Tác giả liangfulai on 2023-07-08 08:58:18
/   Tải đầy mang về  ( Lam Thái Hoà đại tiên từ bi )

Phần lớn mọi người đều cảm thấy tiền của mình chẳng đủ dùng lắm, thế nhưng nếu như chúng ta ở trong hoàn cảnh nghèo khổ bần cùng mà vẫn có thể nghĩ đến muốn giúp đỡ người khác và bố thí, như thế thì mới có thể cải biến thay đổi cái vận mệnh nghèo khổ.


Người ta thường nói thiện tài nan xả ( yêu thích tiền tài, chẳng chịu bố thí, tiếc rẻ tiền tài khi dùng trong việc thiện ); nay chúng ta đem cái tâm tiếc rẻ chẳng nỡ xả ấy cải biến thành cái tâm sẵn sàng thí xả, đem cái tâm bủn xỉn keo kiệt chuyển đổi thành bố thí. Bố thí chẳng phải là chỉ có trên mặt tiền tài, người ta có khốn khó, chúng ta đi giúp đỡ cũng là sự bố thí; người ta chịu phải sự uỷ khuất, chúng ta an ủi họ cũng là sự bố thí. Con mỗi ngày mỉm cười, đem lại niềm vui cho người khác cũng là sự bố thí; con thường chúc phúc đối với mỗi chúng sanh, đấy cũng là sự bố thí.

 

Đời người muốn có thể sống một cách vui vẻ, duy chỉ có hai từ chuyển niệm, niệm đầu rất quan trọng.

Một niệm hoan hỷ, tựa như mặt trời đám mây ngũ sắc

Một niệm phẫn nộ, tựa như sấm chớp rung động, mưa lớn thình lình.

Một niệm từ bi, tựa như gió nhẹ ôn hoà, sương mưa ngon ngọt.

Một niệm hà khắc, tựa như mặt trời nắng gắt, như sương mùa thu.

Cái tâm này của con người rất quan trọng, đời người ở mỗi chỗ rẽ ngoặt đều phải chuyển niệm, trong sự bất lực chẳng làm gì được mà học tập khoan thứ.

 

Phải học tập như thế nào ? phải chuyển biến như thế nào ?

 

Muốn học tập khoan thứ thì phải thả rộng tấm lòng, phải tha thứ cho rất nhiều người.

Khi con chẳng tha thứ cho người khác, thật ra chính là chẳng tha thứ bản thân, đem bản thân giới hạn trong chiếc lồng trói buộc.

Lòng bàn tay hướng lên là khiêm tốn thỉnh cầu người khác chỉ dạy, lòng bàn tay hướng xuống là sự quan tâm bố thí.

Hai tay hợp thập ( chấp lại ) là cầu nguyện chúc phúc, đôi tay mở rộng là bao dung mọi thứ.

Con người chỉ một cái miệng nhưng lại muốn ăn những món ngon của lạ khắp thiên hạ.

Con người chỉ một tấm thân nhưng lại muốn ở những ngôi nhà tráng lệ hào hoa.

Con người chỉ một tấm thân nhưng lại muốn mặc áo gấm lộng lẫy.

Con người đi rồi, thứ mà có thể mang theo chỉ có công và tội, do vậy mà kiếp này phải thật tốt mà tu.

Đời người phải chuyển khổ thành vui, chuyển mê thành ngộ ! Hãy thật tốt theo các Tiền Bối mà tu.

 

 

 

 

Mang niềm vui đem về, có giúp ích đối với cuộc sống,

Mang chân lý đem về, có giúp ích đối với việc học tập.

Mang hiếu thuận đem về, có giúp ích đối với đạo làm người.

Mang đạo đức đem về, có giúp ích đối với xã hội.

Mang trí tuệ đem về, có giúp ích đối với sinh mệnh.

Mang sự bảo vệ môi trường đem về, có giúp ích đối với địa cầu.

Mang sự từ bi đem về, có giúp ích đối với những khổ nạn.

Mang chánh niệm đem về, có giúp ích đối với thân tâm.

Mang phẩm tánh thanh cao đem về, có giúp ích đối với việc gột rửa bụi trần.

Mang sự cảm ân đem về, có giúp ích đối với nghịch cảnh.

Mang tấm gương sáng đem về, có giúp ích đối với sự phản tỉnh.

Mang sự quang minh sáng ngời đem về, có giúp ích đối với những đen tối.

Mang thanh khẩu trường chay đem về, có giúp ích đối với sức khoẻ.

Mang tam thí đem về, có giúp ích đối với việc gầy dựng công đức.

Mang khiêm cung đem về, có giúp ích đối với sự tu dưỡng.

Mang niềm vui an hoà đem về, có giúp ích đối với gia đình.

 

Cần kiệm thành giàu, bần cùng bỏ

Biết đủ thường vui, tham sân bỏ

Kiên nghị dưỡng chí, biếng nhác bỏ

Lạc quan sanh trí, tiêu cực bỏ

Thanh tịnh cùng cực, phiền tạp bỏ

Quy luật dưỡng sanh, thói xấu bỏ

Khoan thứ độ lượng, chấp trước bỏ

Khiêm nhường thụ giáo, ngạo mạn bỏ.

Số lượt xem : 243