BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Kệ Xướng Trước Khi Rải Tro Cốt Người Mất ( Đạo Thân Quy Không )

Tác giả liangfulai on 2022-05-17 09:38:41
/Kệ Xướng Trước Khi Rải Tro Cốt Người Mất ( Đạo Thân Quy Không )

 

Kệ Xướng Trước Khi Rải Tro Cốt Người Mất ( Đạo Thân Quy Không )

Lên Không Trung , Xuống Sông Biển, Hoặc Xuống Đất


 

Cát bụi trở về cát bụi thôi

Khi tứ đại giả hợp rã rời

Hơi thở sau cùng tan trong khí

Xương da thịt hòa đất cát bụi.

 

Nước trong cơ thể thảy bốc hơi

Lưu huỳnh các bon hòa khí trời

Khối thân xác hòa tan trong lửa

Còn lại tro cốt hòa đất bụi.

 

Thế gian vốn chẳng gì thuộc ta

Thảy đều vay mượn tạm dùng mà

Duyên sinh duyên diệt đời ngắn tạm

Thảy đều vô thường, cả “ tiểu ngã ”.

 

Nay tu đạo hợp về đại ngã

Chẳng còn tướng “ Ta ”, lẫn “ của Ta ”

Chẳng nhân tướng, chúng sinh, thọ giả

Trở về tánh không, hư không hóa.

 

Tất cả pháp hữu vi, hình tướng

Như mộng huyễn, bóng nước chẳng bền

Như sương mai, như điện chớp lóe

Nên quán chiếu thế, thường chớ quên.

 

Tam tâm quá khứ, hiện vị lai

Quét sạch không sót, vô tư hoài

Vô niệm, vô trụ, vô phiền não

Về tâm thanh tịnh, tánh Như Lai.

 

Hương hồn Ta buông xuống vạn duyên

Chẳng còn chấp trước, không não phiền

Nhẹ nhàng giải thoát về Vô Cực

Hợp về cội Đạo, Mẫu Tiên Thiên.

 

Nay còn tro cốt tán khắp nơi

Theo nước tan trôi, theo gió trời

Hoàn đại tự nhiên, về vô tướng

Kết thúc nhân duyên ngắn tạm đời.

 

Nguyện hồn siêu thoát chốn an vui

Về cố hương xưa, thoát luân hồi

Chẳng còn sanh tử, không phiền não

Không còn khổ “ sóng gió cuộc đời ” !

Số lượt xem : 1013