BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Nghiệp lực và hành công lập đức ( Hoạt Phật từ bi )

Tác giả liangfulai on 2023-05-27 09:54:28
/Nghiệp lực và hành công lập đức ( Hoạt Phật từ bi )

“ Quỷ ” là thức thần của chúng ta, sau khi thoát li khỏi nhục thể vẫn còn có những vướng mắc.


Sanh bệnh có hai nguyên nhân :

1. Tự mình chẳng chăm sóc tốt bản thân

2. Nhân quả tuần hoàn

 

Kiếp trước nợ của người ta, hôm nay tuy bái lạy dưới cửa của thầy, thế nhưng những gì mà con nợ của người khác thì vẫn phải trả. Kiếp này tích đức kiếp sau có thể hưởng; nghiệp lực của các con, thầy chẳng thể hoàn toàn gánh vác thay con.

 

Các con có thường soi gương không ? thường bị bị mê hoặc bởi bản thân mình trong gương phải không ? Tu đạo chớ có ham thích đẹp. Tâm đẹp thì được rồi, biết không ?

 

Mỗi người ở cái thế gian này đều có nghiệp lực, đều có nhân quả. Thầy tuy rằng có diệu pháp cũng chẳng thể biến chúng thành không. Cần phải tự bản thân các con đi hành công liễu nguyện, duy chỉ có bản thân mình mới có thể cứu được mình, mới có thể liễu dứt nghiệp lực, nhân quả; cũng chớ có muốn đi đường tắt, chỉ muốn thầy đến cứu các con. Khi các con gặp phải khó khăn thì phải thật tốt mà đối mặt với hiện thực, giải quyết lấy nó, như thế là đang liễu cái nghiệp của các con.

 

Tuy rằng Thầy có diệu pháp cũng khó mà cứu một người tự cam chịu đọa lạc chẳng cầu thượng tiến. Cái gọi là trời giúp những người tự giúp mình. Nếu muốn được sự giúp đỡ của người khác thì trước hết phải đi giúp đỡ người khác, phải hành công lập đức thật nhiều, phải tận tâm đi làm, phải chẳng oán chẳng trách mà đi làm.

 

Đằng sau mỗi người đều có những nghiệp lực khác nhau đi theo đang kích động xúi giục tâm niệm của mình. Nếu như chẳng cách nào có được một cái tâm của xích tử ( trẻ sơ sinh ) thì chính là do tạp niệm quá nhiều, tâm niệm thường lên lên xuống xuống, cái tâm rõ ràng đã phát nguyện mà nhanh chóng lại đánh rơi mất rồi. Đấy đều là nghiệp lực đang lôi kéo, do đó phải hành công lập đức để hoàn trả lại sạch sẽ những vướng mắc đeo bám của nghiệp lực.

 

Nếu như các con đã làm rất nhiều những việc phản đạo bại đức, tự mình đã nhận chịu sự báo ứng, thậm chí chất nợ cả đống, thử hỏi nó có làm liên lụy đến con cháu không ? vậy con cháu có tội tình gì mà khiến họ chịu lấy sự liên lụy ? Phải biết rằng nếu như thế hệ trước tâm hành bất chánh, vậy thì con cháu của họ sẽ có rất nhiều trở ngại.

 

 

Các con phải hành công lập đức để liễu dứt những tội lỗi sai trái của các con. Nếu như các con đều chẳng đi làm thì những tội lỗi sai trái của các con vẫn cứ tồn tại. Lúc đầu các con tích cực thượng tiến mà đến thì giờ đây các con phải tích cực thượng tiến mà về. Lúc các con mới đến nhân gian này là mang theo cái gì mà đến ? Là toàn thân trong sạch mà đến, vậy thì phải trong trong sạch sạch mà về, không thể mang theo nghiệp hoặc tội lỗi mà về !

 

~~~ Tu tâm
 

Học Phật, chủ yếu ở việc tu chánh bản thân, cho nên phải quán lấy những khởi tâm động niệm của chính mình.


Học thiền, chủ yếu ở việc tham ngộ bổn tâm, do đó không được để cho thả trôi theo tâm niệm nữa.

Số lượt xem : 459