BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Bồ Đề Nguyện Lập ( Hoạt Phật Sư Tôn từ huấn )

Tác giả liangfulai on 2023-05-11 22:21:08
/Bồ Đề Nguyện Lập  ( Hoạt Phật Sư Tôn từ huấn )

Kim Cang chẳng cứng, nguyện lực chắc nhất, lập nguyện bồ đề, xoay chuyển càn khôn.


Đồ nhi đi hành trình tu bàn,

chẳng có nguyện khó mà bền bỉ không thay đổi tâm chí,

chẳng có nguyện khó mà độ hoá chúng sanh,

chẳng có nguyện khó mà tu thánh đức,

chẳng có nguyện khó mà thành thánh nghiệp.

Nên biết rằng người có thiện nguyện, trời chắc chắn thuận theo

 

Mọi người đều than thở đường đạo trắc trở gập ghềnh khó đi,

khảo nghiệm thường dày vò đến cạnh,

nào biết rằng là tâm chí đồ nhi chẳng vững kiên,

Tham sân si ái chướng huệ nhãn, mê mất bổn tánh đoạ vực sâu.

 

Các đồ nhi suy ngẫm cân nhắc cho kĩ,

muốn làm Chư Phật Bồ Tát, trước hãy làm trâu ngựa của chúng sanh.

Dùng từ tâm bi nguyện cảm động trời xanh, thay trời tuyên hoá trợ đạo hồng triển.

Báo đáp ân điển mênh mông bát ngát, thể hội tâm điền của Tiên Phật,

lấy trời đất làm lò vạc, văn rèn võ luyện kim đan viên tròn,

nguyện làm chiếc pháp thuyền độ thế, vĩnh bất thoái chuyển tẩu hành nhân gian.

 

Thầy tặng các trò Kim đan cửu chuyển

 

Ba thứ chẳng rời : chẳng rời đạo trường, chẳng rời Tiền Hiền, chẳng rời kinh điển.

Ba thứ chẳng ngã : Chẳng để bị bệnh tật nghèo khổ vật ngã, chẳng để bị danh lợi khảo rớt ngã, chẳng để bị nhân sự khảo rớt ngã.

Ba thứ chẳng quên  : Chẳng quên tâm phật, chẳng quên kim tuyến, chẳng quên nguyện lập.

 

Số lượt xem : 555