BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Một Nắm Xương Tàn !

Tác giả liangfulai on 2022-07-18 11:45:07
/Một Nắm Xương Tàn !

Một nắm xương tàn, thương lắm thay !

Ai rồi cũng trải giai đoạn này

Phú quý, nghèo hèn, đẹp hay xấu

Rồi cũng sẽ đi về chốn này !


Tranh hơn thua, đố kỵ, ganh ghét

Tham danh lợi tài sắc, sân si

Gieo đau thương ác nghiệp khổ não

Vì thân này, hơi dứt được chi ?

 

Giá trị đời người nơi công đức

Chẳng nơi tài sản hay quyền vị

Chẳng nơi “ ngắn tạm ”, mà “ trường cửu ”

Nơi tâm tánh thật, chẳng thân ngụy !

 

Một nắm xương tàn, thương lắm thay !

Trở về cát bụi mất thân này

Tại thế vì thân bao toan tính

Vẫn về “ 0 ” khi tới bước này !

 

Trăm tính ngàn tính thua Phật tính

Đầu tư sai đối tượng, khổ thay !

Mãi chăm “ người giả ” quên “ người thật ”

Mất trắng thời nhắm mắt xuôi tay !

 

Tại thế Phàm nghiệp xây đồ sộ

Thánh nghiệp “ tâm tánh ” chẳng mảy may

Nhắm mắt xuôi tay mới thấu tỏ

Chân giá trị nơi tâm tánh này !

 

Có nắm xương tàn thu nước mắt

Có nắm xương tàn khiến cười vui

Có nắm xương tàn lưu xá lợi

Có nắm xương lưu hận muôn người…

 

Có sinh mệnh dứt, kim thân đúc

Hoặc tượng đồng, người bái muôn nơi

Có sinh mệnh dứt như cọng cỏ

Hoặc như bùn, tiếng thúi muôn đời !

 

Có sinh mệnh hóa thân trường cửu

Miền cực lạc vô ưu vô sầu

Có sinh mệnh thay hình đổi dạng

Trôi sáu nẻo ngụp trong biển sầu !

 

Một nắm xương tàn, thương lắm thay !

Ai rồi cũng trải giai đoạn này

Mấy ai nhìn xương, rồi nhìn lại

Chơn ý nghĩa giá trị đời này ?

 

Số lượt xem : 446