BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Ấn Chứng của Ông Thổ Công

Tác giả liangfulai on 2023-05-06 22:01:42
/Ấn Chứng của Ông Thổ Công

Đây là Tổ Hưng Nghị, ông thổ công mượn thân thể để cầu đạo, đơn vị Hưng Nghị Nghĩa Hoà, thánh đường Nghĩa Hoà.


 

 

13 vạn năm gặp được một lần ơn trên giáng đạo phổ truyền, ông thổ địa do đó cũng cầu đắc được Tiên Thiên Đại Đạo, quay trở về cõi Vô Cực Lí Thiên ( Tây Thiên ) vĩnh viễn chẳng đoạ vào nỗi khổ của luân hồi.

Ông Thổ Địa vì có thể cầu đắc chơn đạo, do đó mà kích động đến mức chẳng cách nào nói nên lời, quỳ đất khấu tạ ân của Vô Cực Lão Mẫu, tạ ơn trời tạ ơn đất tạ ơn đại đạo, tạ ơn của các Tiền Hiền, tạ ơn Điểm Truyền Sư thay thầy truyền đạo…

Hãy nghĩ xem, ngay đến các vị thần cõi khí thiên cầu được đại đạo trân quý vô giá rồi đều vì thế mà cảm ân bất tận chẳng cách nào nói nên lời, còn chúng ta sao chẳng nhanh chóng nhân lúc trước mắt bây giờ còn có nhục thân mà mau mau đi cầu đạo ! Thân người khó được nay đã được, đại đạo khó gặp nay đã gặp, kiếp này chẳng hướng thân này độ, còn đợi khi nào độ thân này ?

 

 

 

 

Hình ảnh ông Thổ Địa Lâm Thắng Hoành hiển hoá 

( “ Phúc Đức Chánh Thần ” ở thôn Kha Lâm làng Tam Tinh huyện Nghi Lan )

 

Những lời từ bi của ông Thổ Địa Lâm Thắng Hoành : 

 

Tôi tên là Lâm Thắng Hoành, là người thuộc thị xã Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến, nhà giàu có sản nghiệp muôn ngàn tiền, chỉ là không có con cái. Tôi ngày ngày cầu ơn trên ban cho tôi một đứa con trai hoặc một đứa con gái cũng tốt, thế nhưng trời chẳng thuận theo ý nguyện con người. Tôi từ khi còn trẻ đã bắt đầu cứ mãi hành thiện, xây cầu đắp đường, tu sửa chùa miếu, cứu tế những gia đình nghèo khổ, đến lúc 90 tuổi thì vợ tôi đã qua đời, tôi bèn đem ruộng đất chia cho những gia đình nghèo khổ, cả địa khế ( chứng thư sở hữu đất ) cũng toàn bộ gửi tặng hết cho họ, ngay đến cả nhà cửa đều phân chia cho họ, chỉ chừa lại cho bản thân mình một căn nhà nho nhỏ để ở, mãi cho đến 94 tuổi thì quy không. Những người mà đến tiễn đưa tôi lần cuối còn nhiều hơn cả con cháu nữa, có thể thấy rằng chỉ cần làm việc thiện nhiều thì cuối cùng cũng có thiện báo. Sau khi quy không, linh tánh của tôi đứng ở trên không nhìn rồi lại nhìn, tuy rằng người đã chết rồi, thế nhưng trong lòng rất tiêu dao vui vẻ. Lúc này, Ngọc Hoàng Đại Đế gọi tôi : “ Lâm Thắng Hoành hãy lên đây, chớ có mà nhìn xem nữa ! Mau lên đây chớ có mà nhìn xem nữa ! ”. Lúc này, tôi bèn từ từ thăng lên trời, Ngọc Hoàng Đại Đế bảo với tôi rằng do tôi lúc còn sống hành thiện nhiều, tích nhiều công đức, do đó phong cho tôi làm Thổ Địa Công “ Phúc Đức Chánh Thần ” ở thôn Kha Lâm làng Tam Tinh huyện Nghi Lan để hưởng thụ hương hoả nhân gian một trăm năm, nay đã sắp mãn hạn ( hết hạn ) rồi.

 

 

Ngọc Hoàng Đại Đế triệu kiến tôi, muốn tôi đi đầu thai; tuy rằng là đầu thai đến gia đình giàu có để hưởng phước, thế nhưng con người vào lúc giàu có thì dễ tạo tội nghiệt, vĩnh viễn thoát không khỏi sự luân hồi trong sáu nẻo, vĩnh viễn rơi vào trong biển khổ. Tôi nhìn thấy thiên thời khẩn cấp, thế giới chẳng lâu dài nữa rồi, tôi chẳng chịu đi đầu thai, do vậy mà bèn đến núi Nam Bình để tìm Tế Công Hoạt Phật, cầu ngài ấy từ bi để cho tôi cầu đạo. Do cơ duyên của tôi vẫn chưa chín muồi, ngài ấy không nhận lời, vậy nên tôi bèn quỳ trước ngài ấy nơi núi Nam Bình suốt 3 ngày 3 đêm, cuối cùng rốt cuộc cũng đã làm cảm động tâm của ngài ấy, cho nên mới nhận lời để cho tôi cầu đạo, hoàn thành tâm nguyện của tôi.

 

 

Tôi thấy người đời quả thật là ngu muội chẳng hiểu biết, đạo đã tự động đưa gửi đến trước mặt rồi nhưng lại chẳng cầu đạo, cam nguyện chịu kiếp số, sau này nhất định sẽ hối hận không kịp, quả thật là rất đáng tiếc. Hãy thử nghĩ đến chúng tôi những người làm thần tiên hoặc những ai mà là quỷ hồn xem, chẳng còn sắc thân nữa rồi, muốn cầu đạo đều là vô cùng không dễ dàng gì; Các vị có cái sắc thân này thì chớ có để lỡ qua mất thời cơ lớn tốt đẹp đại đạo đang phổ truyền này. Hiện nay là thời kì tam kì mạt kiếp, nếu là người đã đắc được đạo thì quả thật là cả ba kiếp đều vô cùng may mắn ! Tôi nay sau khi cầu đạo, Tế Công Hoạt Phật muốn tôi giúp đỡ trợ đạo, nếu như có người bàn đạo gặp phải những khốn khó, thì chỉ cần gọi tôi Lâm Thắng Hoành 3 tiếng, tôi nhất định sẽ đến tương trợ, thế nhưng tuyệt đối chớ có gọi bừa, nếu tuỳ tiện gọi bừa thì không linh rồi.

 

 

Cuối cùng, tôi muốn khuyên bảo người đời rằng những người chưa có cầu đạo phải nhanh chóng mà cầu đạo thì linh tánh mới có thể được cứu, mới có thể quay trở về Vô Cực Lí Thiên. Cuối cùng chúc mọi người đạo vụ hồng triển. Cảm tạ Hoạt Phật Ân Sư, Sư Mẫu Đại Nhân và các vị Tiền Hiền.

 

Số lượt xem : 570