BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Năm loại phước báo của việc bố thí ẩm thực

Tác giả liangfulai on 2023-07-03 13:43:12
/Năm loại phước báo của việc bố thí ẩm thực

Người bố thí ẩm thực, kiếp này hoặc kiếp sau có thể đắc được 5 loại phước báo :


Trong “ Kinh thí thực hoạch ngũ phước báo ” nói rằng : người bố thí ẩm thực thì kiếp này hoặc kiếp sau được 5 loại phước báo “ thọ, an, sắc, lực, biện ”.

 

Thứ nhất là tuổi thọ sẽ kéo dài. Bởi vì nhân loại và động vật đều nhờ vào việc ăn uống để duy trì sinh mệnh. Thí xả thức ăn đồng nghĩa với việc gián tiếp kéo dài mạng sống của chúng sanh, cho nên người bố thí được quả báo trường thọ.

 

Thứ hai là thân tâm được bình an. Bởi vì con người và động vật lúc thiếu ăn thiếu uống, thân tâm đều sẽ lo lắng buồn phiền, căng thẳng, đau khổ và bất an. Có cái ăn cái uống rồi thì thân tâm sẽ an ninh và vui vẻ. Cho nên người bố thí ẩm thực nhất định sẽ được quả báo thân tâm an ninh.

 

Thứ ba là được vóc dáng ngoại hình và dung mạo khá tốt đẹp. Bởi vì con người và động vật thiếu cái ăn cái uống thì thân tâm sẽ gầy khô, dung mạo sẽ tiều tụy, cho nên người bố thí ẩm thực nhất định sẽ được dung mạo và vóc dáng tốt đẹp.

 

Thứ tư là thân thể có hơi sức. Bởi vì con người và động vật khi thiếu cái ăn cái uống thì tứ chi sẽ chẳng có sức. Bố thí ẩm thực đồng nghĩa với việc gián tiếp cung cấp hơi sức đầy đủ cho người khác, cho nên người bố thí kiếp này hoặc kiếp sau nhất định sẽ đắc được quả báo có hơi sức lớn.

 

Thứ năm là đắc được tài hùng biện khá ưu tú. Bởi vì con người và động vật đều cần phải có đầy đủ cái ăn cái uống làm hậu thuẫn; bụng đói miệng lại khô khan, tuy có môi lưỡi cũng rất khó phát huy công năng nói chuyện và tiếng kêu. Bố thí ẩm thực đồng nghĩa với việc gián tiếp giúp đỡ tài ăn nói của người khác. Cho nên người thí xả ẩm thực kiếp này hoặc kiếp sau nhất định đắc được tài hùng biện khá tốt.

 

Ngoài ra, xả thí ẩm thực còn có thể được quả báo phú quý. Bởi vì dùng cái tâm cung kính thành khẩn, không có ngạo mạn đi bố thí ẩm thực, kiếp này hoặc kiếp sau có thể cảm được quả báo xuất thân tôn quý. Vả lại do thức ăn thức uống là một thứ có giá trị kinh tế, hoặc dùng tiền tài để mua, cho nên bố thí ẩm thực đồng nghĩa với việc thí xả tài vật. Người thí xả tài vật kiếp này hoặc kiếp sau có thể trở nên giàu có. Cho nên bố thí ẩm thực cũng có thể đắc được khá nhiều tài phú.

 

Phước báo của việc bố thí ẩm thực thì rất là nhiều. Năm loại kể trên chỉ là sơ lược đưa ra 5 cái quan trọng mà thôi. Cho nên trong “ kinh Chuyên Na ” nói rằng thí xả ẩm thực và thuốc thang cho chúng sanh có thể đắc được công đức vô tận.

Số lượt xem : 449