BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Cửu Thiên Cung Miếu Công cầu đạo kí

Tác giả liangfulai on 2023-05-14 22:29:37
/Cửu Thiên Cung Miếu Công  cầu đạo kí

Cửu Thiên Cung Miếu Công

cầu đạo kíTại Cổ Tấn Thiên Từ Đàn, do Lợi Điểm Truyền Sư thuật miệng, Liệu Thụy Dân chỉnh lí, ngày 25 tháng 11 năm 2001.


Đường Cửu Như của thành phố Cao Hùng có một vị Trương tiên sinh, ông là người phụ trách của “ Cửu Thiên Cung ” ( cung phụng vị chủ thần Lữ Thuần Dương Tổ Sư ), từ nhỏ đã có thiên nhãn thông, linh có thể xuất du trên trời, địa phủ, có rất nhiều người muốn độ ông, thế nhưng ông đều không chịu cầu đạo, cuối cùng là Lữ Tổ Sư đã độ ông cầu đạo.

 

 

Có một hôm, Lữ Tổ Sư đưa dẫn linh của ông đến một phật đường nọ ở Đài Nam, đi ngang qua xem chúng tôi điểm đạo, lúc ấy vừa đúng lúc tôi điểm đạo. Sau khi ông ta xem xong nghi thức điểm đạo thì nảy sinh ý muốn cầu đạo, và nhờ người quen biết ông ta đến bảo với tôi rằng ông muốn mời tôi đến giúp ông ta điểm đạo, lại còn chọn sẵn âm lịch ngày 19 tháng 6 ngày Quán Thế Âm Bồ Tát đắc đạo và muốn cầu đạo vào đúng hôm ấy. Sau khi tôi nghe xong yêu cầu của ông ta, cảm thấy rất đặc biệt, bèn dự tính đi thăm vị Trương tiên sinh này. Ông ta chỉ cho tôi mỗi địa chỉ, là vùng thôn quê rất xa xôi hẻo lánh; thời tiết không tốt, lại sợ tìm chẳng thấy, tôi bèn khẩn cầu Lão Mẫu từ bi để cho tôi thuận lợi tìm thấy vị tiên sinh này.

 

 

Lúc tôi và một vị giảng sư xuất phát, gió mưa đan xen, nhưng lại tìm thấy được Trương Tiên Sinh một cách rất thuận lợi. Lần đầu tiên gặp mặt đều vẫn chưa chào hỏi; ông mới vừa bước ra thì bèn nói rằng : “ Cô này, tôi muốn hỏi cô một việc, trước lúc cô đến, có một vầng sáng rất mạnh, mạnh đến mắt tôi cũng mở chẳng nổi, giống như mặt trời vậy, tôi hỏi ngài ấy : “ người đến là vị thần thánh phương nào vậy ? ”, ngài ấy bảo rằng – “ Minh Minh Thượng Đế ”; ông ta hỏi tôi rằng : “ Minh Minh Thượng Đế là vị nào ? sao tôi chưa từng nghe qua, cũng chưa từng thấy qua vậy ? ” Ông ta hỏi tôi như thế, lòng tôi tràn đầy sự cảm động; tôi từ nhỏ đã cầu Lão Mẫu Nương cho tôi một sự ấn chứng, niệm đầu hễ động một cái thì Lão Mẫu đều biết được, nếu không thì sẽ không khéo léo xảo diệu như vậy; trước khi tôi đến nơi thì Lão Mẫu đã đến thần đàn, Lão Mẫu từ bi, tôi đã có được sự ấn chứng rồi.

 

 

Ông ta vẫn còn một sự hiển hóa rất lớn; ông nhìn thấy Lão Mẫu đích thân đến bên phía trên thần đàn của ông, các vị Tiên Phật hướng về Lão Mẫu tham giá. Trương Tiên Sinh đem “ Minh Minh Thượng Đế ngũ khấu thủ, Chư Thiên Thần Thánh tam khấu thủ ” của lễ tham giá niệm từ đầu cho tôi nghe. Ông chưa có cầu đạo, nếu không phải là thật thì không thể nào đọc tụng ra được lễ tham giáÔng nhìn thấy Lão Mẫu giá lâm đến thần đàn của ông, Tiên Phật đều tiếp giá với Mẫu, y chang như lễ tham giá mà chúng ta đã học vậy. Ông ta đọc thuộc cho tôi nghe, tôi tin chắc một trăm phần trăm rằng Lão Mẫu lâm đàn, vả lại dụng ý của Lão Mẫu là cho tôi sự ấn chứng; tâm niệm, lực lượng cảm ứng siêu tự nhiên hễ động một cái thì ông trời đều biết rõ ràng, Chư Thiên Tiên Phật, Vạn Tiên Bồ Tát và vị chơn chủ tể vô cực tối cao Minh Minh Thượng Đế đều cảm ứng được.

 

Ông ta nghe tôi nói rằng : “ đấy là Vô Cực Lão Mẫu của Lí Thiên của chúng ta, sanh thiên sanh địa sanh vạn vật, chơn của Vô Cực ”, ông rất cảm động; sau khi cầu đạo, Lão Mẫu cũng thường đi thành toàn ông ta, rờ một cái vào đầu ông và nói : “ Hài nhi, con hãy thật tốt mà tu, một kiếp này nhất định phải về Lí Thiên ”.

 

 

Lúc ông phát bài hát “ Lưu Lãng thiên nhai tam huynh muội ”, ông cũng rơi lệ, Lữ Tổ Sư lên một số tiết học cho ông, trong đó có thập điều đại nguyên. Ông đều là do Tiên Phật trực tiếp thành toàn, bởi vì ông có thể trực tiếp giao tiếp, và cũng nhìn thấy được Tiên Phật.

 

 

Ông bảo rằng ông dự tính cầu đạo vào ngày 19 tháng 6 ngày Quán Thế âm Bồ Tát thành đạo. Lúc tôi gặp ông là vào tháng 5; sau khi đi ra nước ngoài, tôi đặc biệt vội quay về để kịp giúp ông ta điểm đạo. Sau đó ông đi đến phật đường, nhìn thấy Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi thành toàn ông; bởi vì chọn ngày 19 tháng 6 cầu đạo, Quán Thế Âm Bồ Tát đến đàn từ bi thuyết minh, hiện tại là Tam Dương Khai Thai, Tam Tào đại khai phổ độ, muốn ông hãy thật tốt mà trân trọng nhân duyên thù thắng này.

 

 

Lúc cầu đạo, chẳng phải là chúng ta có thỉnh đàn hay sao ? Khi tôi niệm đến “ Dục Hóa Thánh Mẫu giáng lâm đàn ”, lúc này ông nhìn thấy phật quang vạn trượng, chính là linh quang của Lão Mẫu đích thân đến đàn; ánh sáng của chúng ta là do ánh sáng của Lão Mẫu điểm thắp sáng, do từ ánh sáng của Lão Mẫu điểm thắp ánh sáng tự tánh của chúng ta.

 

 

Sau đó lúc niệm đến “ Quan Đế cư tả Thuần Dương hữu ”, ông nhìn thấy đứng ở hai bên là : bên trái là Quan Thánh Đế Quân, bên phải là Lữ Tổ Sư, bởi vì vị chủ thần của ông ta ở Cửu Thiên Cung chính là Lữ Tổ Sư, ông ta hỏi tôi rằng : “ vì sao Tổ Sư của tôi đứng ở phía bên tay phải bàn thờ phật của các vị vậy ? ”, tôi nói rằng “ đấy là Pháp Luật Chủ của chúng tôi đấy ! ”, hộ pháp hữu tả chính là hộ pháp văn võ.

 

 

Khi niệm đến “ Nhị thập bát tú hộ pháp đàn ” thì nhị thập bát tinh tú toàn bộ vũ trang đứng hai hàng; ông ta bảo rằng trang phục của các vị ấy uy nghiêm biết bao, ông nói rằng trang phục của chúng ta đều không chỉnh tề cho lắm. Ông rất cảm động; lúc bấy giờ chỉ có 2 người - ông và vợ ông cầu đạo, vậy mà lại động dụng đến ánh sáng của bề trên, hộ pháp hữu tả, nhị thập bát tú của hai hàng. Lúc điểm đạo, ông nhìn thấy toàn bộ ánh sáng, chẳng nhìn thấy được tay của Điểm Truyền Sư; ông chỉ nhìn thấy được ánh sáng của Lão Mẫu, thông qua tay của tôi trực tiếp điểm thắp huyền quan của ông. Lúc điểm thắp, ông nhìn thấy một đường kim tuyến thông thiên. Ông bảo rằng : “ A ! sao lại có một đường kim tuyến thông thiên ”; ông bèn hỏi tôi, vì sao mà điểm một cái thì lại có một đường kim tuyến thông thiên như thế ? Đấy là cái gì ? Tôi nói rằng : “ chúng ta cầu đạo là tìm thấy một đường kim tuyến, cũng chính là tìm thấy một con đường về trời ”, do đó 15 điều phật quy của chúng ta chẳng phải có nói sao ? chúng ta có kim tuyến của tiên thiên, kim tuyến của hậu thiên, khi chúng ta tu hành rất tốt thì kim tuyến tiên thiên của chúng ta sẽ phát sáng lấp lánh, đã ấn chứng một điều này của 15 điều phật quy ”. Ông nhìn thấy như vậy thì rất vui, sau đó tôi lại đi tìm ông ta, ông nói rằng Nguyệt Tuệ Bồ Tát lại đến rồi, có lúc thầy cũng đến thành toàn ông ta. Có một lần, tôi đi tìm ông ta, ông nói rằng : “ Thầy đặc biệt dặn dò bảo rằng tâm của cô rất mềm, đã điểm đạo cho rất nhiều người tàn tật ( điểm qua những người bệnh liệt nửa người, những người câm … ), cô chớ có quá mềm lòng, thân thể của cô không tốt lắm, gánh chẳng nổi đâu, cô có biết không ? Cô điểm cho những người đặc biệt này thì phải có ra điều kiện điểm đạo, phải cả nhà cầu đạo, nếu không thể cả nhà cầu đạo thì tốt nhất là yêu cầu người đó ăn chay trước 12 ngày, linh của người đó tương đối trong sạch, sẽ tiêu một chút nghiệp chướng, cũng có thể đại biểu cho sự thành tâm của người đó ”.

Số lượt xem : 423