BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Món Quà Thưởng và Đề thi Trong Sinh Mệnh

Tác giả liangfulai on 2022-05-19 19:42:02
/ Món Quà Thưởng và Đề thi Trong Sinh Mệnh

Sự xuất hiện của bất kì ai trong sinh mệnh đều chẳng phải là ngẫu nhiên, mà chính là sự sắp đặt an bài của nhân duyên tạo hóa, trong đó hàm ẩn hai ngụ ý sâu mà chẳng phải ai cũng thấu tỏ chân tướng đằng sau sự an bài sắp đặt ấy :


 

 

 

 

1. Sự xuất hiện của đối phương trong sinh mệnh chính là thời điểm bắt đầu của “đề thi” khảo nghiệm trí tuệ, năng lực ứng xử, tâm cảnh, sự tu dưỡng đức hạnh của mình.

2. Sự xuất hiện của đối phương trong sinh mệnh chính là một "món quà thưởng" trong sinh mệnh mà tạo hóa ban tặng cho những nỗ lực tu tâm dưỡng tánh, gieo trồng nhân lành từ trong lũy kiếp quá khứ đến nay.

Dù là “đề thi” trong sinh mệnh, hay là “món quà thưởng ” trong sinh mệnh, ta vẫn phải trân quý và luôn cảm ân.

 

Là “đề thi” trong sinh mệnh, thì ta phải nỗ lực dốc tận tâm sức để giải tốt các đề, dụng tâm thanh tịnh sản sinh trí tuệ để tìm ra cách giải đề thật khéo thật hay để đạt thành tích viên mãn tốt đẹp, để có thể vượt qua kì thi mà tiến lên một cảnh giới cao hơn, chẳng phải thi rớt để rồi luân hồi kiếp sau lại phải thi lại với cùng đề thi ấy.

 

Là “món quà thưởng” trong sinh mệnh, thì ta phải luôn tồn tâm cảm ân, trân quý và khéo biết gìn giữ, bởi món quà ấy hễ đánh mất đi rồi thì khó có thể có lại được một món quà giống y như vậy. Ơn trên sẽ thu hồi lại món quà mà người nhận chẳng biết trân quý, chẳng biết cảm ân khéo gìn giữ, để đem món quà ấy dành ban tặng cho người biết cảm ân, trân quý, khéo giữ gìn và xứng đáng có được.

 

Trí nhân khéo giữ quà trân quý, kẻ khờ xem nhẹ để mất đi.

Đề thi từng thời khắc đối mặt, dụng tâm định tuệ vượt ải thi.

Số lượt xem : 545