BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Khó Dễ Đường Tu Bàn Đạo

Tác giả liangfulai on 2022-06-20 08:38:46
/Khó Dễ Đường Tu Bàn Đạo

Trên con đường cùng nhau trở về cố hương cực lạc, điều dễ làm nhất duy chỉ có một việc : thối thất tâm đạo, bỏ rơi nhau giữa đường rồi hướng ai nấy đi.


Còn điều khó khăn nhất cũng duy chỉ có một việc : tâm đạo kiên cố dũng mãnh vững tiến, cùng dìu dắt nắm chặt tay nhau, quan tâm, hiệp trợ, bảo vệ nhau, có thủy có chung, có trung có nghĩa có tình có tín có thành, có tôn sư trọng đạo, sẵn lòng từ bi bao dung những tập khí, khiếm khuyết của nhau, cùng nhau vượt qua muôn trùng nguy hiểm gian nan để cùng về đến đích an vui thành tựu.

Trên con đường tu bàn đạo : việc nguy hiểm nhất chẳng phải là đối mặt với khảo nghiệm yêu ma, mà là sự thối thất tâm đạo, rời đoàn mà tự đi. Còn nơi an toàn nhất để an trú chính là tâm bồ đề, tâm khiêm tốn, tâm chân thành cầu học, cầu trợ với tín nguyện hành kiên cố, nơi Tự Tánh Phật, Tự Tại Bồ Tát thường ngự, nơi đoàn đội đồng tâm chí hướng cùng đoàn kết gắn bó tương trợ.

Đơn độc làm nên sự nguy hiểm, gian nan và thất bại. Duy có đoàn kết tương trợ mới có thể sáng tạo dựng lập kì tích, thành công mỹ mãn..

Số lượt xem : 682