BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Vu Lan buồn 2021

Tác giả liangfulai on 2022-03-28 21:42:04
/Vu Lan buồn 2021

Vu Lan năm nay vắng bóng mẹ

Con bỗng trở thành kẻ mồ côi

Sự thật phũ phàng không tin nổi

Buồn thời gian vô tình nhanh trôi !


Nay mẹ chỉ còn trong kí ức

Vô thường cướp mất mẹ thật rồi

Con vẫn chưa tận tròn hiếu đạo

Mẹ đi đem mất cả cơ hội.

 

Con cảm ơn được làm con mẹ

Nhờ phước đức tu bao kiếp đời

Mẹ sinh dưỡng, độ con cầu đạo

Tiếp dẫn con, cả Đạo lẫn Đời.

 

Mẹ hy sinh trọn đời tâm sức

Nuôi dưỡng con, dạy con nên người

Cả đời con khổ nhọc lòng mẹ

Từ sinh hạ cho đến dứt hơi !

 

Con lắm phen khiến mẹ buồn dỗi

Bởi không ngoan, con hay cãi lời

Mẹ buồn khóc, tóc trắng thêm bạc

Phiền não sinh bệnh, thọ giảm vơi !

 

Vì thương con, mẹ gây bao tội

Sát hại vật, nuôi con bổ bồi

Thân con bổ, tội làm mẹ gánh

Trả nghiệp nên trọng bệnh cuối đời !

 

Con đến nhân gian suốt cả đời

Chỉ làm nhọc lòng khổ mẹ thôi

Lễ vu lan này con sám tội

Suốt cả sau này luôn hối lỗi.

 

Con nguyện suốt phần đời còn lại

Tinh tấn tu công đức hướng hồi

Độ cửu huyền triêm quang thay mẹ

Tận đại đại hiếu với Mẫu trời.

 

Con nguyện làm tiêu vơi tội lỗi

Chuộc lỗi xưa ngu muội nhất thời

Đặng sau này lại được đoàn tụ

Nơi Lí Thiên mẹ vẫn mong đợi.

 

Chân thành tha thiết con sám hối

Mẹ nơi cõi Tịnh, chốn xa xôi

Âm thầm hộ trì con bàn đạo

Giúp con tu viên mãn đạo đời.

 

Vu Lan này vô vàn “ bông trắng ”

Khắp thế gian ngập nỗi tang thương

Vô thường cướp bao người cha mẹ

Lưu chúng con tiếc buồn vấn vương !

 

Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc

Đừng để buồn thoáng mắt mẹ hiền

Ai còn cha, hãy thường trò chuyện

Giúp cha vui, tiêu bớt muộn phiền.

 

Cây muốn tịnh, gió không ngừng thổi

Con muốn nuôi, song thân chẳng đợi

Hiếu đạo chính là “ ngay lúc ấy ”

Chớ đợi vô thường, hối muộn rồi !

 

Ai còn cha mẹ chưa cầu đạo

Độ hóa song thân phải kịp thời

Nương nhờ một chỉ, Minh Sư điểm

Mở “ Khóa sinh tử ” thoát luân hồi.

 

Bạch Dương Kì đại khai phổ độ

Dịp tận đại đại hiếu đến rồi

Cứu độ cha mẹ về Vô Cực

Linh tánh siêu thăng thoát luân hồi.

 

Tu bàn tinh tấn, rạng Huyền Tổ,

Tận hiếu, hiếu cả với Mẫu trời

Mẹ tánh linh, cội muôn loài vật

Nơi Vô Cực mãi luôn mong đợi.

 

Chúng con mất cả song thân rồi

Hiếu đạo nay nhờ tu bàn thôi

Cứu rạng Tổ Huyền thay cha mẹ

Cảm tạ ơn Trời cho cơ hội !

 

Vu Lan này song thân vắng bóng

Để con tìm trong nỗi nhớ mong

Để con sám lỗi xưa khờ dại

Để con hối tiếc muôn vạn lần !

 

Vu Lan này song thân vắng bóng

Để con tìm, người mãi bặt tăm

“ Con muốn tìm, gắng về Vô Cực ”

Có lẽ nào, ý cha mẹ chăng ?

Số lượt xem : 994