BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Chuyện tình ngang trái giữa Thân và Tâm

Tác giả liangfulai on 2022-03-30 12:35:18
/Chuyện tình ngang trái giữa Thân và Tâm

Tâm thương thân xác này

Vì nó, khắp nơi vay

Thịt chúng sinh, nợ mạng…

Trả thời thân khổ thay !


 

 

 

Thương thân, tâm không tiếc

Thỏa dục lạc thân này

Đến khi thân tàn hoại

Tâm vì thân khổ thay !

 

Thân được chiều hư đốn

Chẳng nghe lời tâm này

Tâm muốn thân khỏe lại

Thân khiến tâm chua cay !

 

Gã tâm kia khờ dại

Si nàng Thân, mãi say

Trọn đời duy vì nó

Tạo nghiệp, cam đọa đày !

 

Tâm cả đời bận suốt

Nhọc mỏi lo thân này

Vô tình, tâm trở mặt

Theo Vô Thường, chia tay !

 

Tâm vì thân, rồ dại

Chấp tình, bỏ tiếc thay !

Nên Thân về bụi đất

Tâm hoài canh giữ thây !

 

Tâm vì Thân mà khổ

Thân hại Tâm đọa đày

Cuộc tình đầy ngang trái

Si tình, Tâm mãi say !

 

Luân hồi trong sáu nẻo

Tâm vì Thân, chua cay

Vọng chấp cho là thật

Là mình, thân tướng này !

 

Tình thương không đúng chỗ

Nhận Giả là Thật, say

Chỉ vì “trăng trong nước”

Bỏ mạng “Chân Nhân” này !

 

“Chân Nhân” chìm đáy biển

Mở mắt đã muộn thay !

Trót trao yêu lầm dại

Đành khổ trong biển này !

 

Cuộc tình bao ngang trái

Vẫn tiếp nối không thôi

Tâm vì Thân, lầm vọng

Nên luân hồi chẳng ngơi.

 

Đến khi Chân Nhân thức

Làm chủ tâm được rồi

Điều Thân làm Phật sự

Mới dứt kiếp luân hồi !

Số lượt xem : 549