BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Vận Mệnh

Tác giả liangfulai on 2022-03-28 22:27:11
/Vận Mệnh

Gần mực thì đen, đèn thì rạng

Gần nước thì sạch, mát dịu êm

Gần lửa thì nóng, nguy cơ cháy

Gần mắm thì thúi, hoa thì thơm…


 

 

 

Gần người có trí, tuệ thêm rạng

Gần kẻ ngốc dại, vô minh thêm

Gần bậc đại đức, nâng tâm cảnh

Gần kẻ vô lại, tâm tổn thương.

 

Gần người tu hành, tâm an lạc

Gần bậc Thánh nhân, cũng thành Hiền

Gần Phật, Bồ Tát nên Bồ Tát

Gần kẻ sa đọa, thành Ma Vương.

 

Mỗi người nắm trong tay vận mệnh

Quang minh, đen tối, tùy người chọn

Tốt, xấu học từ môi trường sống

Niệm đầu quyết định vận sáng, đen.

 

Thế gian mạt pháp nhiều Ma nạn

Ứng “niệm đầu” người Ma cảnh hiện

Khắp nơi đen tối “ bon chen ” cảnh

“Minh tranh ám đấu”, sát, dâm trộm …

 

Phật đường pháp thuyền nơi đèn sáng

Nước pháp gột rửa tâm tỏ rạng

Trang nghiêm sinh mệnh đường Hiền Thánh

Hào quang tỏa sáng, xua tối đen.

 

Người trí, kẻ dại tạo vận mệnh

Tùy sở thích chọn : mực hay đèn

Mà thành tỏa sáng, soi muôn vật

Hay nhuộm đời mình, người tối đen.

Số lượt xem : 1136