BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Tu Đạo Dưỡng Đức Theo Tánh Nước

Tác giả liangfulai on 2022-03-25 08:30:41
/Tu Đạo Dưỡng Đức Theo Tánh Nước

Thế gian người đời muốn tu đạo,

Hàm dưỡng đức theo nước thanh cao

Hạ mình chỗ thấp, tâm vô ngã

Vị tha, tinh tấn, mềm biết bao.


 

 

 

Lão Tử rằng : “ thượng thiện như nước “

Lợi ích muôn vật mà không tranh

Chẳng giành cao thấp khoe năng lực

Nên chẳng âu lo oán hận sầu.

 

Nước không chỗ nào không chảy đến

Chẳng từ trách nhiệm, dâng tự nhiên

Chẳng đòi bất cứ sự đền đáp

Muôn vật được thấm nhuần, sinh trưởng.

 

Kim loại vì cứng mà sẽ gãy

Nước nhờ mềm mại mà vẹn toàn

Thiên hạ không gì mềm bằng nước

Sức công phá cũng chẳng gì hơn.

 

Lòng của nước bao dung vĩ đại

Bất luận là ân oán, đúng sai

Bất luận là vật nhơ hay sạch

Đều dung hòa không phân đối đãi.

 

Biển lớn dung nạp nghìn sông suối

Bao dung mới trở nên vĩ đại

Chẳng cố chấp cao ngạo tự đại

Thấp đến tận cùng thành cực cao.

 

Nước ngày đêm miệt mài chảy xiết

Anh dũng tiến về trước nhanh mau

Chảy qua rót đầy hố sâu,

trũng Gặp núi, nước tự biết chuyển mình.

 

Gặp vật ngăn cách, đảo chiều chảy

Chẳng sợ mọi hiểm trở gian nan

Không sợ khúc chiết, tiến không nghỉ

Không ngừng tinh tấn mãi tiến thôi.

 

Đại đạo như nước, lợi muôn vật

Lưu chuyển không phân biệt ngày đêm

Vô tư không phân biệt đối tượng

Sinh dưỡng dục muôn vật tươi tốt.

 

Không ăn năm ngày, vẫn khả sống

Một ngày thiếu nước khó sinh tồn

Thế nên thiếu nước sao tồn tại ?

Tu đạo học tính nước cao thượng.

Số lượt xem : 1144