BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Trường Năng Lượng Từ Sự Cộng Hưởng Tâm Niệm Của Các Đạo Thân Trong Cùng Một Phật Đường Có Sức Ảnh Hưởng Lớn Đến Sự Phát Triển Đạo Vụ Và Sự Tồn Vong Của Phật Đường Ấy.

Tác giả liangfulai on 2022-03-17 20:12:54
/Trường Năng Lượng Từ Sự Cộng Hưởng Tâm Niệm Của Các Đạo Thân Trong Cùng Một Phật Đường Có Sức Ảnh Hưởng Lớn Đến Sự Phát Triển Đạo Vụ Và Sự Tồn Vong Của Phật Đường Ấy.

Nếu trường năng lượng phát ra từ sự cộng hưởng chánh tâm niệm, niệm tích cực, của các đạo thân là mạnh mẽ, thì đạo vụ sẽ hồng triển rực rỡ tươi sáng.

Nếu trường năng lượng phát ra từ sự cộng hưởng tâm niệm sai lệch, niệm tiêu cực của các đạo thân là mạnh mẽ, thì đạo vụ sẽ khó hồng triển, Phật đường cũng sớm tan rã.

 

 


 

Như thế nào mới có được chánh năng lượng mạnh mẽ, tích cực ?

Đó là các đạo thân trong Phật đường ấy đều luôn tồn tâm cảm ân, tôn sư trọng đạo, cẩn trọng tuân thủ Phật quy lễ tiết, thường phản tỉnh sám hối, thường khen ngợi khích lệ sở trường ưu điểm của nhau, thường nghĩ chúng sinh đều có Phật tánh có thể giác ngộ, chỉ là đang chờ đợi duyên để được độ hóa thành toàn, chờ đợi mình đến rộng gieo duyên lành, khi duyên đủ chín muồi thì đều sẽ có thể cầu đạo, học đạo, tu đạo, bàn đạo.

Nhân viên bàn sự trong Phật đường, bao gồm cả Đàn Chủ, Giảng Sư, Giảng Viên đều luôn tỏ ra hiếu khách, nhiệt tình niềm nở quan tâm chào hỏi bắt chuyện, thái độ luôn trịnh trọng lễ kính và khiêm nhường.

Phật đường thường xuyên tổ chức các hoạt động Phật sự, hoạt động văn nghệ, mở các lớp pháp hội, các lớp nghiên cứu khiến trở nên sinh động. Thường bàn đạo sẽ luôn được Lão Mẫu và Chư Phật Bồ Tát cùng vạn tiên thánh chúng ghé thăm Phật đường, Phật quang phổ chiếu, xua tan trường năng lượng âm và tà khí từ khu vực đất đai xung quanh. Trường năng lượng mạnh tích cực sẽ khiến các đạo thân mới đến Phật đường đều có thể cảm nhận ngay được và sanh tâm an vui yêu thích.

Tập thể các đạo thân thường phát đại bi tâm nguyện và làm công đức hồi hướng chúng sinh, và cũng thường quan tâm gọi điện nhắn tin hỏi thăm giữa các đạo thân với nhau ( chẳng luận bàn thị phi ) , quan tâm đến những người mà mình đã dẫn độ.

Các đạo thân đều luôn đặt lợi ích tập thể, lợi ích chúng sinh lên hàng đầu, vô vi phụng hiến thì sẽ tạo nên một tinh thần sức mạnh đoàn kết tình yêu thương to lớn. Đạo vụ bèn thế mà sẽ ngày càng hồng triển mạnh mẽ, có thể khai hoang ra thêm nhiều Phật đường.

 

Vậy thế nào là trường năng lượng tiêu cực ?

Đó là phần nhiều các đạo thân đều thường tồn tâm oán trời trách người, thường soi và luận bàn thị phi lỗi người, thích tranh cãi hơn thua, gièm chê người khác, dìm người khác xuống để nâng mình lên; tham tranh " đạo quyền ", thích giành công về phần mình, đùn lỗi về phần người; lại cũng thường nghĩ chúng sinh khó độ, khó thành toàn, từ đấy sinh tâm mệt mỏi nhàm chán, sa sút tinh thần.

Nếu Đàn Chủ, Giảng sư, Giảng viên hoặc các bàn sự nhân viên chẳng mấy hiếu khách, thường thờ ơ lãnh đạm, chẳng mấy quan tâm bắt chuyện chào hỏi các đạo thân mới, duy chỉ tập trung nói chuyện với người hợp gu đã thân quen lâu, hoặc gương mặt thường lạnh nhạt, nét mặt hay cau có, thì trong vô hình bèn sẽ sản sinh ra trường “ năng lượng âm của sự lạnh nhạt ” , vô tình tạo thành một lực đẩy chứ không phải “ lực hấp dẫn” các đạo thân mới.

Phật đường ít tổ chức các hoạt động Phật sự, hoạt động văn nghệ, bàn đạo, pháp hội và các lớp nghiên cứu, tất nhiên sẽ ít có dịp được Lão Mẫu và nhiều vị Phật Bồ Tát, vạn Tiên Thánh Chúng ghé đến, ít được Phật quang phổ chiếu, bèn thế mà “ âm thịnh dương suy ”, năng lượng âm từ các khu vực xung quanh sẽ có sức ảnh hưởng mạnh và nhiều hơn.

Các đạo thân chẳng mấy ai phát đại bi tâm nguyện, chẳng nguyện gánh vác sứ mệnh Phật sự, lo sợ trách nhiệm, sợ phạm lỗi, thường sĩ diện, ít hành tam thí công đức hồi hướng chúng sinh, cũng ít quan tâm gọi điện nhắn tin và hỏi thăm nhau. Các đạo thân ai nấy đều tồn tâm cá nhân vị kỉ lớn, hoặc thường tồn tâm ganh ghét, đố kị, bất bình, thị phi, chấp trước, thì sự cộng hưởng từ các tâm niệm ấy sẽ hình thành trường năng lượng âm tiêu cực cực mạnh, ảnh hưởng rất lớn đến đạo vụ, có nguy cơ tan rã Phật đường.

Từ đấy có thể thấy, sức mạnh của sự cộng hưởng từ tâm niệm của đại chúng đạo thân tạo nên trường năng lượng tích cực hay tiêu cực ảnh hưởng đến đạo vụ và sự tồn vong của Phật đường là to lớn biết nhường nào.

Vậy nên các nhân viên thiên chức, cũng như tất cả các đạo thân cũ lâu năm đều chẳng thể không cẩn trọng tâm niệm, lời nói và hành vi việc làm của bản thân.

Số lượt xem : 1480