BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Trích Lục Những lời từ bi của Thầy ( Từ Huấn của Tế Công Hoạt Phật )

Tác giả triphan on 2023-01-11 13:15:48
/Trích Lục Những lời từ bi của Thầy  ( Từ Huấn của Tế Công Hoạt Phật )

Tam Bảo Bạch Dương vốn là kết tinh của thiên địa vạn pháp, bao hàm hết thảy những diệu ý chơn truyền của các đời Tổ xưa nay, thông suốt toàn bộ những huyền cơ áo diệu thật tướng của ngàn kinh vạn điển xưa nay; những người gặp được đều là những người phật duyên thâm hậu, nhiều kiếp có tu.


1. Đạo đều là chỉ có buông xuống mới có thể đạt ( thu hoạch, gặt hái )  được; hãy tận dụng các loại phương pháp, vô vi vô tâm, đi làm một cách vô tâm, hành ra ngoài một cách vô vi. Phải “ sanh tâm ấy mà chẳng có chỗ trụ ”.

 

2. Người phàm thế gian truy cầu theo đuổi danh lợi, người tu đạo truy cầu theo đuổi sự giải thoát, đều là có cầu có mất đấy; bởi vì có sự cầu mong nên trong tâm đã có sự đối đãi, đã sản sinh ra sự phân biệt, mà cái tâm phân biệt này chính là hạt giống của sự sinh tử luân hồi đấy !

 

3. Thiên đường chẳng phải là tạo tựu ở trên trời hay là sau trăm năm mới có thể đến được, mà là ngay lúc ấy phải chăng có thể chuyển niệm. Nếu như thời thời khắc khắc đều nghĩ cho chúng sanh, lúc nào cũng xả mình vì đại chúng, hoàn toàn quên mình thì thiên đường tức hiện.

 

4. Từ xưa đến nay, người tu hành đều là đem đạo dung hoà vào trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày, thật thà mà ăn cơm, thật thà mà ngủ nghỉ, thật thà mà đi đường, thật thà mà giảng đạo, thật thà mà nghe lớp … ngồi có tướng ngồi, hành có những nghi tắc của hành, chẳng có mơ mộng, vô tướng, vô Ngã, thì gần với Đạo.

 

5. Hiển hoá, phải tìm ở tự thân. Con hôm nay tâm trạng vui vẻ thì chính là sự hiển hoá; con hôm nay nhìn thấu một sự việc rồi cũng là sự hiển hoá. Bởi vì sự hiển hoá của tự tánh của con, đấy mới gọi là sự hiển hoá chân chính thật sự. Chớ có cứ mãi đi truy cầu theo đuổi những sự hiển hoá của hình tượng bên ngoài.

 

6. Các con nếu như nhân tâm động quá nhiều thì nhất định sẽ sống một cách rất đau khổ, sống một cách không tự tại; vậy nên mới nói phải buông bỏ cái tâm riêng tư ích kỉ, cái tâm chỉ yêu thương bản thân này, để đi yêu thương chúng sanh, vậy thì con mới có cách xoay chuyển được vận mệnh của chính mình.

 

7. Mệnh theo tâm chuyển, tu tâm mới là điều quan trọng nhất. Người tu đạo phải khiêm tốn hạ mình, chính là mẫu ruộng tốt bồi dưỡng nội đức, tạo tựu chúng ta. 

 

 

8. Trí tuệ mọi người đều có, chỉ cần nhiều thêm một phần cái tâm tuỳ hỷ, nhiều thêm một phần cái tâm quan tâm chu đáo thì con tự nhiên bèn nghe hiểu được những lời của người khác. Bất kể là những lời lẽ nghiêm khắc, những lời lẽ mỉa mai đả kích, nếu như người nghe có thể thông cảm hiểu cho đối phương, thì có thể nghe hiểu được dụng tâm của người ta.

 

 

9. Minh Sư một chỉ điểm chính là bảo với con bổn lai diện mục bắt tay vào từ chỗ này; ngoài ra con còn phải tiến vào bên trong tìm kiếm. Ai đang suy nghĩ ? Ai đang làm ? Ai phát giác ? Ta là ai ? Nếu như con chẳng thể hiểu rõ tự bản thân, thì là thịt chạy thây đi ( có xác không hồn ) vậy.

 

10. Tam Bảo Bạch Dương vốn là kết tinh của thiên địa vạn pháp, bao hàm hết thảy những diệu ý chơn truyền của các đời Tổ xưa nay, thông suốt toàn bộ những huyền cơ áo diệu thật tướng của ngàn kinh vạn điển xưa nay; những người gặp được đều là những người phật duyên thâm hậu, nhiều kiếp có tu.

 

 

11. Các con phải thật tu một cách vững chắc thiết thực, mỗi bước mỗi dấu chân, và rồi xem kinh điển xem huấn văn đều chớ có chấp trước ở văn tự bên ngoài, chớ có chấp trước ở Một Điểm này mà thầy đã cho các con. Đạo ở tự tâm, hãy đi tìm cầu ở trong tâmthế nhưng không phải là những tư tâm vọng tưởngmà là cái Thiên Tâm ấy của con đấy.

 

 

12. Sinh mệnh chẳng phải là sự đoạn diệt, mà là một chuỗi mắt xích  lưu chuyển của “ trong nhân có quả, trong quả có nhân ” có quan hệ vô cùng mật thiết với nhau. Những chuyện đã qua rồi thì đã qua, đã chẳng cách nào vãn hồi lại được nữa; thế nhưng những chuyện tương lai vẫn còn có thể truy cầu theo đuổi ! Tu đạo có thể đoạn quá khứ, sáng tạo tương lai, cải biến đời người, vậy nên các đồ nhi tuyệt đối chớ có oán trời trách người đấy !

 

13. Mỗi người chúng ta những lúc thất bại đoạ lạc vẫn cứ thường hay oán hận, phẫn nộ giận dữ, thì sẽ trách móc người khác. Thế nhưng con liệu đã từng nghĩ qua con vì sao lại thất bại hay không ? Vì sao lại đoạ lạc ? Con cớ sao lại chẳng trách móc bản thân mà cứ mãi trách móc người khác ?

 

14. Ngày thường chẳng tham cứu chân lí, chẳng nghiên cứu sâu những lời từ bi của Thánh Hiền Tiên Phật, cũng chẳng đọc các sách Thánh Hiền, đạo lí chẳng nghe, sách cũng chẳng xem, làm sao mà tinh tấn được đây ! Các con vẫn cứ thích xoay vần trong nhân sự, vậy nên đầu cuối tiến bộ chẳng nổi, cứ mãi giậm chân tại chỗ.

 

15. Gặp phải những lúc mà mình không như ý, hãy có thể bao dung độ lượng như Di Lặc Tổ Sư chớ chẳng phải nhẫn nhịn. Nhẫn (  ) là một ngọn đao () trên tâm (), nếu như đến lúc con chẳng thể nhẫn nhịn được nữa, cây đao ấy bèn sẽ bay ra bên ngoài, vậy nên chúng ta phải học tập làm thế nào để “ dung ” đấy.

 

16. Nếu như trong tâm của các con chẳng có tình yêu thương, cũng chẳng có sự tồn tại của Tiên Phật Bồ Tát, chẳng có mục tiêu, vậy thì đoạn duyên này mà chúng sanh đã kết với con bèn cực kì là đáng bi thương rồi. Nếu như con có thể đưa tay ra cứu giúp, đem những sự uỷ khuất thiệt thòi của bản thân mình gạt sang một bên, vậy chúng sanh kết duyên với con, con đường tương lai sau này của họ mới là hạnh phúc đấy.

 

17. Phàm việc gì cũng đã tận nhân sự rồi, rồi lại nghe thiên mệnh, mọi thứ thảy đều do ông Trời ơn trên làm chủ, thảy đều cứ thuận theo tự nhiên vậy. Ý người cưỡng cầu thì chẳng phải đạo; nhân tâm dụng sự thì chẳng phải đạo; chấp trước hình tướng thì chẳng phải đạo. Duy chỉ có mang giữ cái tâm từ bi, Thiên Tâm, Phật Tâm, Công Tâm thì mới có thể tu đạo bàn đạo.

 

18. Trời đất đã cho các con mọi thứ, vậy nên phải biết biết đủ và trân trọng. Việc gì cũng phải có thể biết đủ thường vui, thường mang tâm cảm ân; con chỉ cần có một cái thiện niệm thì Tiên Phật khắp nơi đều sẽ trợ giúp cho con.

 

19. Cái mà con người khó tu nhất chính là nội đức, khiến cho người khác nhận định rằng nội đức của người này rất tốt là điều không dễ dàng đâu. Tu nội đức còn khó gấp 10 lần so với việc tu tài ăn nói.

 

 

20. Thiên phú của một người tu đạo bất kể là phong phú bao nhiêu, tư chất bên trong và bên ngoài bất kể là phong phú tốt đẹp bao nhiêu, nếu như chẳng có đem những đức hạnh của bản thân lan rộng đến trên thân của người khác, phát sinh ra sức nóng, rồi lại từ sức nóng của người khác soi rọi đến trên thân của bản thân mình thì không thể phát giác giá trị thực chất của “đức ”.

 

21. Một chỉ của Minh Sư đã siêu sanh, thế nhưng tiếp theo thì phải phá những thói quen cũ đã có từ trước của luỹ kiếp, trừ bỏ đi những phiền não chướng, nếu không thì vẫn chẳng thể nào liễu tử, vẫn cứ là luân chuyển bên trong sự luân hồi.

 

22. Các con những lúc gặp phải sự khốn khó, có thể đọc nghiên cứu nghiền ngẫm sâu Lục Tổ Đàn Kinh, bởi vì Lục Tổ Đàn Kinh mỗi câu mỗi từ đều kiến tánh.

 

 

23. Cái mà tu đạo nói đến là “đức”, chớ chẳng phải là những đạo lí nơi chót lưỡi đầu môi, chẳng phải là khẩu đầu thiền. Trải nghiệm tu đạo của Lục Tổ thì ngay từ đầu ngài ấy cái gì cũng chẳng nói, cái gì cũng chẳng giảng, thế nhưng mà những người nói giảng thì lại là nói giảng suông thôi, người không nói giảng lại đắc được tâm truyền.

 

Các con có hiểu biết rõ về Lộ Tổ đời thứ 17 không ? Chịu vất vả khổ nhọc hàng đầu, chẳng biết bàn phiếm luận suông, cũng chẳng biết những luận điệu kinh điển gì cả. Dựa vào cái gì mà trở thành Tổ Sư một đời vậy ? các con có hiểu chăng ?

 

24. Đạo vốn dĩ chẳng có hình chẳng có tướng, cái có thể nói giảng thì chẳng phải chơn đạo, phải hành ra bên ngoài mới là chơn đạo. Chớ có suốt cả ngày ôm lấy quyển sách, những cái mà nói giảng ra đều là đạo văn tự, những cái nói ra đều là đạo lời nói, đạo chẳng ở ngôn thuyết, quý ở chỗ thực hành.

 

25. Hãy mở rộng tầm mắt mà nhìn xem thế giới hiện nay, những kẻ xa xỉ chạy theo trào lưu mới thì nhiều, những người tĩnh đạm thuần chánh tinh khiết thì ít, đủ thứ các tâm ẩn giấu đằng sau mỗi một bộ mặt; ở những nơi mà mọi người dồn mắt chú ý thì đứng ngồi cực kì trang nghiêm, tiến lùi vô cùng đạo mạo. Trong chốn đông người thì chấp tay vái chào, mềm dẻo uyển chuyển, nhanh chóng lẹ làng mà tuân theo, vâng vâng dạ dạ; trước mặt thì dua nịnh mà sau lưng thì lại huỷ báng, khoe khoang khoác lác những sở trường cái hay của mình, lấy làm nhục việc nghe lỗi bản thân, tán đồng thì vui, không thì giận dữ; ngoài mặt ban thí, nhưng lại lén ngầm trộm cắp, ngoài mặt khoan dung, bên trong ganh ghét, đấy là những kẻ tiểu nhân hạ hạ đẳng, cũng là những điều nên cảnh giác cẩn thận dè chừng của người tu đạo lập thân xử thế.

 

 

26. Mới vào cửa Phật miệng sạch sẽ, lâu rồi chai lì chẳng sợ Thần, chẳng thành tâm cũng không lễ phép, thị thị phi phi cả một đống. Tuy rằng là những đệ tử của cửa Phật, nhưng lại thua cho những người có đức trong xã hội tuy chưa vào cửa Phật thụ điểm mà sự hàm dưỡng độ lượng lại sâu hơn các con, chỉ thiếu mỗi một Điểm thì bèn siêu sanh liễu tử, về thẳng Lí Thiên gặp Mẫu Nương, đấy gọi là tu trước mà đắc sau, công và đức thắng trội hơn các con đấy.

 

27. Chúng ta làm người chớ có quá cao ngạo, tự cô lập xa lánh mọi người thì bơ vơ lẻ loi; bây giờ những người ở nơi động cổ núi sâu thì lại tu chẳng thành đạo nổi. Ở trên đời thì phải tuỳ duyên mà xử thế; nếu như rất cao ngạo thì chẳng những tu đạo không ổn, mà ngay đến cả làm người còn không xong nữa là.

 

28. Trong sự thành công và thất bại thì đều hãy dùng cái tâm bình đẳng để xử sự. Nếu thành công mà bèn dương dương tự đắc thì con đường mà mình đi bèn sẽ không cẩn thận, thì sẽ dễ trở nên thất bại. Vậy nên mọi cái đều phải có thể cư an tư nguy ( đương lúc yên ổn phải nghĩ đến lúc nguy cấp để phòng bị ), chớ có tưởng rằng tình hình hiện tại đang rất tốt chẳng có những lo lắng, ưu lự, thật ra đấy mới là mối ưu sầu hoạn nạn đáng lo thật sự.

 

Thành công chớ có hí hửng tự mừng, thất bại cũng chớ có tự ti xem nhẹ bản thân cho rằng mình kém cỏi; thành công và thất bại chỉ là ở giữa một niệm. Chỉ cần mỗi ngày thường bảo vệ gìn giữ cái tâm này, bất kể thành công hay không đều không làm ảnh hưởng được con.

 

29. Tất cả vạn pháp thảy đều là tướng cả đấy ! Thảy đều là đang giải tâm mà thôi. Tất cả văn tự đều là để giải cái bộ kinh này của con, bộ kinh này của con là gì vậy ? Chính là cái mà “ tiếp liền nhau không ngớt, liên miên không dứt, vĩnh viễn sẽ không bỏ sót ” mà Thầy đã truyền cho con đấy ! 

 

30. Hiện nay đâu đâu cũng là Tế công, ai mới giống Tế công thật ? vậy làm sao mà phân biện đây ? Tế công thật sự là một tấm lòng công, đạo lí, lí luận rõ ràng, ông ta chẳng quản những thị thị phi phi của người đời, chỉ quản việc làm thế nào đi thông đạt con đường của tự tánh.

 

31. Chỉ cần là có nhục thể thì ai mà chẳng có những cơn đau bệnh, cái này chính là nỗi khổ của việc làm người; mà nay nếu như đã tu đạo bàn đạo rồi, những nỗi khổ này vẫn cứ là phải chịu, thế nhưng con sẽ chịu đựng một cách rất tự tại, bởi vì con đã hiểu được vì sao phải chịu khổ, thì bèn sẽ không oán trời trách người nữa rồi.

 

32. Là phước, là hoạ, thảy đều sớm đã định sẵn. Tu đạo chỉ là bảo trì gìn giữ cái tâm bình thường mà thôi. Tốt thì chấp nhận, không tốt thì cũng chấp nhận, cũng giống như tấm lòng của Phật vậy. Người tu đạo không thể vĩnh viễn chỉ hy vọng luôn ở trong hoàn cảnh bình thuận; nếu gặp phải khốn khó thì phải nghĩ cách để giải quyết.

 

33. Chẳng có con đường đạo của bất cứ ai là bằng phẳng cả, nhất định sẽ có những trắc trở, những sự không bình thuận xuất hiện. Người với người ở bên nhau cũng sẽ có những lúc không như ý. Vậy nên phải điều chỉnh bản thân trước, tu dưỡng bản thân, không thể chỗ nào cũng yêu cầu đòi hỏi người khác phối hợp con đượctự bản thân tu tốt trước thì mới có thể thật sự ảnh hưởng người khác.

 

34. Tu đạo phải tu đến chẳng còn lo lắng vướng bận, đi đến đâu cũng đều có thể thích ứng, đều có thể tâm an lí đắc ( trong lòng rất thản nhiên vì những gì mình làm đều hợp tình hợp lí ) , có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh, dù là trong bất cứ cảnh ngộ nào cũng đều có thể hài lòng mãn nguyện, đều có thể đem đạo tiếp tục truyền xuống. Như thế thì bèn giống như Tiên Phật vân du tứ hải, tiêu dao tự tại, bất kể là khốn khó hay bình thuận đều có thể an nhiên vượt qua, an nhiên mà tiếp nhận.

 

35. Các con thường hay đem những đạo lí đã nghe truyền thuật lại một lần lại một lần, trong tâm thì cứ tồn những mối nghi hoặc hình như phải, lại hình như là không phải, đấy chính là kẻ ngu.

Hôm nay con đem các đạo lí dung hội quán thông, dung nhập vào bên trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày mà có chỗ thể ngộ, thì đạo mà con giảng nói ra bên ngoài mới là đúng đắn chính xác đấy.

 

36. Văn tự của Trung Quốc áo diệu vô biên, thế nhưng cũng chẳng cách nào nói hết được về “Đạo”, bởi vì Đạo là vô hình vô tướng đấy, là phải dựa vào con người đi thể ngộ, đi thực hành, từ thiên lí lương tâm đi thể ngộ Chơn Nhân.

Bởi vì “ Đạo ” là sản sinh từ trong sự thực hành, chẳng phải chỉ là miệng nói suông không thôi.

 

37. Nếu như chẳng tham ngộ, khế nhập bổn tâm, chỉ vì xem mượn khiếu, xem những sự hiển hoá, xem huấn trong huấn, vậy thì đã mất đi cái ý nghĩa thật; loại huấn trong huấn này chẳng phải là diệu, đấy là xảo, là vì để hàng phục cái tâm Ngã Mạn, cái tâm Ngã Chấp của mọi người. Nếu như có thể khiêm tốn tiếp nhận ý kiến của người khác, trừ bỏ đi những thành kiến, tâm bình khí hoà, thì nào cần chi đến phê huấn, hãy mau sớm mà phá trừ hình tướng đi.

 

38. Bất kể là vị Tiên Phật nào mượn khiếu, chúng ta đều là nghe lí của ngài ấy, dựa theo lí mà tu, không thể dựa theo tình cảm con người mà tu.

Những vị Tiên Phật thật sự thì lí của các ngài ấy quảng đại rộng rãi đấy, là nhất dĩ quán chi ( một lẽ mà thông suốt thâu tóm tất cả ); nếu như cái đạo lí này hữu dụng ở phật đường, nhưng mà chẳng hữu dụng trong xã hội, vậy thì là giả đấy.

 

39. Mọi người đều thích xem Tiên Phật mượn khiếu, thật ra mỗi một người các con đều đang mượn khiếu. Linh hồn mượn ở bên trong cơ thể, thân thể mới có thể ăn cơm, làm việc, cũng giống như thầy đây nếu chẳng có mượn thân thể của khiếu thủ, vậy thì khiếu thủ bèn sẽ hồi phục lại chính bản thân ban đầu.

 

40. Các con không thể khắp nơi tuỳ tiện bừa bãi tiếp linh giá để thông linh, đấy không phải là chánh pháp, đấy là tả đạo bàng môn. Lúc này chẳng phải là thời cơ thông linh; thông linh trái lại sẽ khiến cho tâm linh của con càng thêm bất tịnh. Những người thông linh sau này sẽ rất nhiều. Con nếu như đi lâu rồi, thiên bàn tự nhiên sẽ xoá tên.

 

41. Những nỗi đau khổ trước mắt chẳng phải là nỗi đau khổ thật sự; nỗi đau khổ sau khi chết đi rồi mới là nỗi đau khổ thật sự. Các con nếu như có thể nhẫn nại đối với những nỗi đau khổ trước mắt, tương lai sau này cái mà con đắc được nhất định khác với những người khác. Các con nếu như nhìn không thấu đối với những nỗi đau khổ trước mắt, tự ruồng bỏ bản thân, cam tâm rơi tụt về sau chẳng cầu thượng tiến, hết oán này lại oán nọ, vậy thì các con nếu muốn thành đạo, liễu đạo thì càng thêm khốn khó rồi.

 

42. Phàm phu làm việc chỉ cần tâm niệm động một cái, chẳng phải công thì là tội, chẳng phải thiên đường thì là địa ngục, vậy nên phải cẩn thận tâm niệm của con; con để cho tâm cảnh của con có thể nâng cao, để tâm của con có thể thanh tịnh xuống thì có công, chớ không nhất định phải làm bao nhiêu việc thiện; cái công thật sự là ở sự viên mãn của tự tánh của con.

 

43. Phải hạ công phu đối với thân tâm của chính bản thân; chỉ biết miệng nói rất hay mà chẳng biết đi hành đạo thì là sai lầm đấy. Tu đạo tu tâm, bàn đạo tận tâm. Đem cái tâm thuần khiết chân thành vốn có ban đầu dụng ra bên ngoài thì là tận tâm; do đó tu và bàn là không thể tách rời đâu đấy.

 

44. Vạn pháp do tâm sanh, vạn pháp do tâm diệt; tất cả đạo lí đều là phát khởi từ trong tâm của các con đấy, chẳng cần phải hướng ra bên ngoài đi tìm kiếm; nếu hướng ra bên ngoài tìm kiếm thì đạo chẳng xa người mà người tự xa đạo.

 

45. Chớ có cho rằng cái mà người khác làm vì mình là việc mà họ nên làm đấy; trước khi yêu cầu người khác thì trước hết phải hỏi hỏi bản thân xem mình đã vì người khác làm bao nhiêu việc ? lại đã bỏ ra tâm sức bao nhiêu rồi ?

 

46. Mắt phải sáng một chút, tấm lòng phải to rộng một chút, cái mà chẳng nên so đo tính toán thì chớ mà so đo tính toán, cái mà chẳng nên phiền não thì chớ có mà đi phiền não. Còn cái mà hiện giờ các con phải tính toán chính là sanh tử đại sự của các con, cái mà phải phiền não là thánh nghiệp phổ độ chúng sanhcái mà nên vứt bỏ xuống chính là những lo lắng vướng bận trong tâm của các con.

 

 

47. Thánh Nhân tuy rằng trân trọng lời nói như vàng vậy, thế nhưng những lời mà nên nói thì họ cũng sẽ nói ra một cách lí ngay khí hoà ( lí ngay thẳng, đúng đắn, khí thế hoà nhã ) , tuyệt đối không sợ hãi rút lui; trái lại thì những lời không nên nói thì một câu cũng chẳng nói; vậy nên chỉ cần là những lời không tàn ác trái ngược với thiên lí lương tâm, những lời không làm tổn hại danh dự của người khác mà có thể khuyến hoá người khác, cải thiện người khác thì cứ mặc sức mà nói ra một cách lí ngay khí hoà vậy !

 

48. Khi có một ngày nào đó các con ở trên đạo trường giúp đỡ bàn đạo lâu rồi, phát hiện ra rằng cũng có nhiều thị phi như thế trên mặt nhân sự, nhiều vấn đề nhân sự như thế, do đó có một ngày nào đó con đã thoái đạo rồi, vậy thì là các con phước nhỏ mạng mỏng. Các con chẳng hiểu rằng, chính là phải ở trong những chỗ thị thi phi phi, người và rắn hỗn tạp, thì con mới có thể ngộ ra được chân lí, con mới có thể thật sự tu hành.

 

49. Nếu như hậu học nhiều rồi, đạo trường lớn rồi, còn tự bản thân thì lại cứ rơi vào một cái pháp chấp trước của Tự Ngã ( cái tôi ) , vậy thì thành tựu trái lại lại thu nhỏ rồi, tự tánh trái lại lại rơi vào địa ngục rồi. 

 

50. Con có đức gì, có năng lực tài cán gì mà dám chẳng kính nể thiên mệnh ! Con dẫu cho công đức có lớn đến đâu đi nữa cũng đỡ không nổi cái tội huỷ báng thiên mệnh. Thiên mệnh nào có phải là ai cũng có thể gánh vác, thiên mệnh nào có phải là cái mà con có thể tuỳ tiện huỷ báng ! Con tu đạo chẳng tôn sư, chẳng trọng đạo, thì cái gì cũng miễn bàn ! Nào sợ con tài ăn nói có giỏi đến đâu đi chăng nữa, chẳng kính nể thiên mệnh thì cũng vô ích ! Nào sợ tài năng của con tốt giỏi đến đâu đi chăng nữa, không nắm bắt lấy đường kim tuyến thì cũng vô dụng.

 

51. Giảng sư giảng viên trước khi lên bục giảng bài phải hướng về Điểm Truyền Sư mà thỉnh mệnh, đấy là lễ tiết, cũng giống như trước khi giảng bài phải hướng về phía Phật vị mà hành tam cúc cung vậy, phải để cho Điểm Truyền Sư biết là con sắp lên bục giảng bài rồi, muốn giảng bao lâu, chỗ giảng không được hay thì xin Điểm Truyền Sư từ bi, những điều này đã có làm được hay chưa ?

 

52. Tôn kính tiền hiền thì có đạo, dẫn dắt đề bạt hậu học thì có đức. Một đạo trường mà đạo thể có yên ổn chăng, có kiên cố chăng, có đầy đủ phong phú chăng, đạo vụ có hồng triển chăng, then chốt là ở chỗ trên trên dưới dưới có thể làm được sự “ tôn tiền đề hậu ” hay chăng ?

 

53. Hôm nay nếu chẳng phải là trời mở cuộc đại khai phổ độ, các con có thể đắc được cái đạo này hay không ? Các con đắc được đạo rồi thì bèn giống như con ruồi bám trên cái đuôi của con thiên lí mã, khiến cho con có thể chạy được rất xa, rất xa, khiến cho các con có thể gần sánh với Thánh Hiền, có thể làm Thánh Hiền, có thể thành Tiên Phật, cớ sao vẫn cứ nghĩ không thoáng, không thật tốt mà đi, không thật tốt mà làm vậy ?

 

54. Vẫn là sự thuần phác, sự tự tự nhiên nhiên tốt hơn. Những thói hư tật xấu của bản thân thì không dễ biết, những vết dơ trên gương mặt của bản thân mình thì tự bản thân mình đâu có biết, cần phải người khác nói mới biết. Các con phải dằn lòng nhỏ nhẹ, nếu như tu đạo càng tu mà tánh khí nóng nảy càng lớn, vậy thì còn tu cái đạo gì đây ?

 

55. Cho dẫu xung quanh đều tràn ngập cây xương rồng, con vẫn cứ có quyền chọn lựa không ngồi ở trên đó. Vở kịch lớn này của đời người, con phải nắm bắt kiểm soát như thế nào là điều rất quan trọng. Hoàn cảnh chỉ là sự thị hiện dưới nhân duyên tụ hợp, cái quan trọng là con sở hữu rất nhiều năng lượng đáng quý, có thể giữ cho ngay đúng mục tiêu đời người của con, thế nhưng xem coi con giữ kiểm soát khống chế như thế nào, vận dụng như thế nào.

 

56. Chẳng có tu đạo, thì làm thế nào mà bàn đạo đây ? Chẳng thể trên đặt mình vào lòng trời, dưới hợp với tình người, thì con lại làm thế nào mà bàn đạo đây ?  Con cứ ngoan cố dựa theo cách nghĩ chủ quan của bản thân mà làm, chẳng chịu tiếp nhận những lời khuyến cáo của người khác, chẳng biết những tội lỗi sai trái của bản thân, con lại làm sao mà bàn đạo đây ?

 

57. Bao nhiêu năm nay, con tu đạo bàn đạo, một cái tâm lên lên xuống xuống, dao động xáo trộn bất an; lí cũng nhận chẳng rõ, đạo cũng nhìn không tỏ, đường kim tuyến lại chẳng nắm chặt, con dựa vào ý của bản thân mình để đi bàn đạo, bàn được thành sao ? Cái gọi là thuận theo đạo của trời thì sinh tồn, nghịch với đạo trời thì diệt vong, con tự cố chấp làm theo ý mình, có đến nổi Lí Thiên hay không ? Những món nợ oan nghiệt của con sáu vạn năm nay đều chẳng thể đi liễu, con thành Tiên, thành Phật nổi hay sao ?

 

58. Con hôm nay cớ sao thường hay bị người ta chống đối coi thường ? cớ sao thường hay bị người ta huỷ báng ? cớ sao thường hay không được như ý ? Bởi vì chúng ta quá khứ không tốt. Thế nhưng mà không sao, ông trời vĩnh viễn đồng tình yêu thương bảo vệ những người chịu khổ chịu nạn. Nếu đã không tốt thì chúng ta phải dựa vào sự tu đạo để xoay chuyển.

 

59. Các con nếu đã muốn học đạo thì phải ghi nhớ lấy, trước hết hãy học tốt phật quy lễ tiết, đặc biệt là những người mà thân gánh thiên chức; con học biết những cái cơ bản nhất của phật quy lễ tiết rồi thì có thể dạy cho người khác, tiến thêm bước nữa lại đi nghiên cứu các loại đạo nghĩa thì mới thật sự có thể thay trời tuyên hoá, mới có thể làm cảm động người khác.

 

60. Nếu như chẳng phải là dùng một cái tâm thanh tịnh để bàn sự, cho dù là con đã làm rất nhiều việc, vẻ bề ngoài trông có vẻ như công đức làm được rất lớn, thế nhưng đến cuối cùng vẫn là quay trở về cái phước báo hữu hạn, vẫn cứ luân hồi trong tam giới; thế nhưng chỉ cần cái mà con dùng là cái tâm thanh tịnh, thì có thể khế nhập cái đại đạo này, thật sự đạt đến siêu sanh liễu tử.

 

61. Chỉ cần có thể chơn công thật thiện, nghiêm túc vững chắc thiết thực mà đi làm, nhận lí thật tu, báo ân liễu nguyện, vậy thì việc trở về Lí Thiên bèn tuyệt đối chẳng có vấn đề, chớ chẳng phải là nói con hôm nay là một cái danh vị, chức trách như thế nào thì nhất định sẽ thành đạo; thầy đây chẳng có sự bảo đảm như thế đâu đấy !

 

62. Con người phải mài ở trong những sự việc, càng phải mài ở trong những con người, bởi vì mỗi mỗi đều có góc, phải mài ở bên trong những con người thì mới có thể thành Phật. Con né tránh khỏi nhân sự, vứt đi không thèm đoái đến đám đông cộng đồng, vậy thì bèn vĩnh viễn cũng không cách nào thành tựu rồi.

 

63. Chúng ta nói năng phải có những lời lẽ đạo, thái độ cư xử phải có thần thái của đạo, hành vi cử chỉ phải có đạo hạnh; lúc rảnh phải trau dồi thật nhiều, phải đọc sách thật nhiều, thì giảng bài mới không có chuyện không biết giảng như thế nào.

 

64. Con hôm nay chẳng ăn chay, một mặt nghe đạo lý, mặt khác vẫn tạo xuống những tội nghiệp của sát sanh, các con muốn siêu sanh liễu tử, sao mà siêu nổi đây ? Ăn thịt người ta lẽ nào chẳng cần hoàn trả lại hay sao ? Đấy không phải là thầy đang cưỡng bức các con; một người học đạo, học Phật mà chẳng ăn chay thì chẳng có chút lòng từ bi, học Phật gì đây ?

 

65. Việc phàm và việc Thánh đều có thể làm được một cách rất tốt như nhau, có thể xử lí một cách rất viên mãn thì chính là Thánh Phàm kiêm tu. Có thể Thánh Phàm kiêm tu thì càng có thể thể hội những nỗi khốn khổ của đời người, càng có thể phát huy ra cái tấm lòng từ bi, càng có thể hiểu Phật Bồ Tát vì sao phải tế thế cứu nhân, bởi vì các con đã sinh hoạt hoá đạo rồi.

 

66. Vào cái thời kì mạt hậu này, bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể khai trai phá giới được ! Nếu như lại khai trai phá giới, muốn sám hối bù đắp, e rằng đã khó rồi lại càng thêm khó. Ai đến giúp các con gánh vác đây ?

 

67. Cùng một vũ trụ, cùng một thế giới, có người đang hưởng phước, có người thì lại đang chịu khổ. Hãy dùng những cái mà các con đã đắc được đi trợ giúp cho những người cần sự trợ giúp, chính là cái gọi là “ thí tức là phước ”, tuyệt đối chớ có mang cái tâm thái mình tốt thì được rồi, bởi vì giúp người là việc vô cùng vui vẻ.

 

68. Hôm nay các con mỗi người đều mang cái nhân tâm mà sống trên cái thế giới này, xưa nay chưa từng tồn cái tâm Phật. Đạo quý báu như vậy, bị các con dùng nhân tâm đi bàn, con bảo xem việc trời sẽ bàn được viên mãn sao ? Các con mỗi ngày có nhìn thấy được những lỗi sai của bản thân không ? mỗi một động niệm đều có thể là lỗi sai đấy; mỗi một câu nói ra đều có thể làm khảo rớt người khác. Vậy thì các con sao có thể không cẩn thận đây ?

 

69. Thiên thời hiện tại, thiên vận đã đến lúc cuối rồi, có thể tiếp tục bàn thì là phước, thế nhưng cái phước này phải cho những người biết trân trọng; nếu như con chẳng biết trân trọng thì hãy đem cơ hội nhường cho những người muốn bàn vậy !

 

Không thể lại cầu xin bề trên còn phải cho các con những gì nữa; ông trời có cho con nhiều thêm đi chăng nữa, bản thân con chẳng biết dùng chẳng biết trân trọng, vậy thì có ích gì đây ?

 

70. Cuộc sống kiếp này của con trôi qua một cách tốt đẹp hay tệ hại đều chẳng sao cả, bởi vì các con hôm nay đều đã đắc đạo rồi, chẳng lại tham những sự hưởng thụ trên nhục thể bên ngoài nữa, điều quan trọng là con phải làm thế nào để đi nắm bắt lấy cơ duyên tốt như thế, thật tốt mà hành công liễu nguyện liễu tội. Các con có từng nghĩ qua rằng khi một hơi thở này của con chẳng đến nữa, các con phải đi đâu đây ? Tự mình hãy về mà thật tốt ngẫm nghĩ một cái, muốn thoát ra khỏi cái khổ thì là một lần này mà thôi đấy !

 

71. Tu đạo phải hàm dưỡng đức tánh, đấy là sự biểu hiện của nội tâm chân thành bộc lộ ra ngoài những biểu hiện lời nói, ngay cả lúc ở một mình cũng sẽ rất thận trọng. Nếu như thật lòng muốn trợ giúp cho người khác thì chẳng cầu mong sự hồi báo, cứ âm thầm mà đi làm, đấy mới là đức tánh thật sự, công đức thật sự.

 

72. Cái đức đẹp lớn nhất của đời người chính là sự từ bi, mà cái sự từ bi này chính là từ phật tánh của con bộc lộ ra bên ngoài. Như thế nào từ bi nhất đây ? Chính là trì chay; lợi ích của việc ăn chay thì ngoài việc có thể khiến các con khoẻ mạnh ít bệnh tật ra, còn có thể khá thông minh, khá có trí tuệ, quan trọng nhất là chẳng tạo nghiệt.

 

73. Con nếu như thật sự có bỏ ra tâm sức, ơn trên tự nhiên sẽ chẳng bạc đãi để cho con chịu thiệt thòi đâu. Có thể chuyên tâm mà đi làm thì ơn trên cũng sẽ xoay chuyển. Những khốn đốn của thế gian rốt cuộc rồi cũng sẽ qua đi đấy, chớ có để cho những sự khốn đốn này làm trở ngại bản thân; đời người vốn dĩ chẳng có một vật gì là tồn tại vĩnh hằng đâu, vậy thì lại hà tất tự chuốc lấy những trần ai vậy ?

 

74. Tiên Phật từ lâu sớm đã dặn dò bàn giao đi, dặn dò bàn giao lại rằng phải về phật đường nghe lớp thật nhiều vào, chính là hy vọng mọi người vào cái thời mạt hậu này có thể lâm nguy mà chẳng loạn.

Tả đạo bàng môn, giả Sư giả Tổ thì mỗi người các con đều có khả năng sẽ gặp phải, thầy cứ dặn dò đi dặn dò lại chính là muốn mọi người nếu như gặp phải rồi thì có thể hiểu rõ rõ ràng ràng, không dẫn đến việc loạn bước chân.

 

75. Khi con gặp phải những chuyện không như ý, không được oán trời oán đất; những gì mà kiếp trước nợ người ta thì kiếp này phải trả, một chút cũng không chối bỏ nổi, những cái này đều có thể thông qua sự phát nguyện để hoàn trả đấy.

 

76. Chớ có nói những điều thị phi của người, trước khi muốn đánh giá phê bình những thị phi của người khác, trước hết hãy tự cân nhắc đánh giá bản thân mình trước đã, hãy moi lương tâm ra đã; phàm việc gì cũng chớ có quá so đo tính toán, cho dù là để cho con thắng rồi thì lại thế nào đây ? vẫn không phải là lại kết xuống một mối ác duyên với người ta rồi sao, vậy có đáng hay không ?

 

77. Ôi con người ! nói đi nói lại chi bằng nói bản thân, tốt nhất vẫn là tự mình quản tốt bản thân mình. Hiện nay tai kiếp nhiều như vậy, không thật tốt mà nghĩ làm thế nào để cứu tế chúng sanh, lại còn ngập đầy những sự so đo tính toán trong lòng anh đúng tôi sai, anh cao tôi thấp, anh mạnh tôi yếu, lẽ nào đấy chẳng phải là bệnh hay sao ?

 

78. Chúng ta tu đạo chẳng phải là hô hào khẩu hiệu, nói cái gì nào là “ tu đạo tu tâm, bàn đạo tận tâm ”, phải “ sửa bỏ những tánh khí nóng giận, những thói hư tật xấu ”, dùng nói thì ai ai cũng biết nói cả ! có phải không ? duy chỉ có thực hiện mới có thể thật sự thụ dụng.

 

79. Những thị phi cá nhân của con là chuyện nhỏ, thế nhưng đối với những thị phi của đạo trường, con có thể đi thêm dầu vào lửa hay không ? Con đối với những thị phi của đạo trường chỉ có thể dùng một phần tâm bao dung khoan hậu, nếu không thì sao ? đến cuối cùng, bản thân con đã hại chính con, bản thân con đã cản trở chính con, bản thân con đã làm trở ngại chính con, thậm chí là ảnh hưởng đến cái sự quyết tâm tu đạo này của con, người chịu thiệt lại là ai đây ?

 

80. Người tu đạo thì phải dưỡng thành một luồng “ hạo nhiên chánh khí ”, sau đó kiên giữ lấy thiện đạo, lựa chọn những việc tốt đúng đắn mà đi làm, kiên trì đến cùng chẳng thay đổi, “ tâm ” vĩnh viễn không dao động, nội tâm vĩnh viễn đều có một sự bình tĩnh an nhiên tự tại; trong quá trình tu đạo cũng chẳng cầu mong người khác ca ngợi, trái lại cũng chẳng e sợ người khác huỷ báng.

 

81. Con đường tu bàn đạo ít nhiều đều nhất định có những khảo nghiệm, trắc trở dày vò, khó tránh sẽ vấp ngã, bất kể thế nào cũng chớ có dễ dàng tuỳ tiện thoái rút, bởi vì con đường này vẫn đáng quý, vẫn quan trọng, vẫn đáng giá hơn so với những con đường khác trong đời người.

 

82. Hãy nhân lúc còn tại thế mà đem đủ thứ những món nghiệp lực, những vướng mắc đeo bám thảy đều xoá sạch hết đi, tu một cách sạch sẽ, chẳng để lại một chút dấu vết; sau trăm năm thì sạch sẽ chẳng có những quải ngại lo lắng vướng bận, rời khỏi một cách an nhiên tự tại, đấy mới gọi là “ tâm an lí đắc ” đấy ! Vì sao mà Thánh nhân nói rằng : “ cái đạo của học vấn không có chi khác, đó chỉ là tìm lại cái thiện tâm ( bổn tánh lương thiện vô nhiễm )  đã đánh mất của mình mà thôi ”, chính là cái ý nghĩa này đấy.

 

83. Thiên đường, địa ngục thì thầy đều đi xem qua rồi, ở nơi ấy mỗi người đều đưa ra cái tay khẩn cầu bi ai một cách đáng thương, thật là khiến người ta nhìn rồi mà lòng chẳng nỡ; nhưng cũng chẳng cách nào, những người ấy đều là những người lúc tại thế chẳng làm tốt, đến địa ngục chịu hình phạt rồi mới hối hận. Cho dù là thầy và Vạn Tiên Bồ Tát muốn cứu họ cũng chẳng cách nào, đành chịu thôi ! Họ chỉ có thể kì vọng con cháu đời sau cầu đạo, hành đạo, lại triêm quang để mong thoát lìa nỗi khổ của địa ngục. Các con đã cầu đạo rồi, sao có thể chẳng thật tốt mà trân trọng mối nhân duyên thù thắng này vậy !

 

84. Kinh Phật thật sự thì là ở trên thân của con, luận về Phật khác thì chi bằng hãy luận về tự tánh Phật của con, con cũng là Phật, chẳng qua chỉ là Phật trong cõi hồng trần. Lúc nào cũng tồn cái tâm cảm ân, tồn cái tâm “ nhìn thấy người ta đuối nước cũng giống như chính mình đang đuối nước, nhìn thấy người ta đói khát cũng giống như chính mình đang đói khát vậy ” thì là Chơn Phật.

Con nếu như đã hiểu được vị chơn nhân ( người thật ) của bản thân mình ở đâu rồi, còn muốn hướng ra bên ngoài mà cầu Phật hay sao ?

 

85. Cái tâm của các con nếu như có thể tịnh đến cực điểm, vậy thì những uế khí trên thân, những khí không thông tự nhiên bèn thông rồi, đấy gọi là chẳng có thầy mà tự thông, bởi vì phật tánh của con đang trị liệu cho bản thân con; tâm của con có thể tịnh, khí có thể bình, sự tuần hoàn huyết dịch bèn sẽ tốt, bệnh cũng sẽ theo đó mà trở nên khỏi.

 

86. Vì sao mà thầy vẫn thường hay nói rằng cuộc sống sinh hoạt ngày thường là thiền cơ ? Các con đã nhìn thấu rồi thì có sự thu hoạch, nhìn không thấu thì nó là cuộc sống sinh hoạt bình thường. Con có sự thể ngộ thì là sự thu hoạch của con, con chẳng có thể ngộ được thì nó chính là bình phàm như thế, thiền chính là như thế.

 

87. Sự mệt mỏi của nhục thể là tạm thời thôi, khổ cũng là tạm thời thôi, bệnh cũng là tạm thời thôi. Các con mỗi ngày chỉ biết yêu quý trân trọng cái nhục thể của bản thân, nhưng lại chẳng đi yêu quý trân trọng linh tánh của các con, như thế có đúng hay không ?

 

88. Khi con chuyên tâm nghe lớp, tướng mặt bèn sẽ thay đổi, bởi vì lúc con đang chuyên tâm, tướng mặt là tốt nhất đấy. Cũng như vậy, nếu như muốn thay đổi vận mệnh, thì phải thường đoan chánh diện mạo và thân tâm của bản thân.

 

89. Cứ mãi cứng nhắc yêu cầu người khác thay đổi chính là một loại trừng phạt đối với chính bản thân; người ta đạt không đến những yêu cầu của con, con bèn cảm thấy rất đau khổ, điều này đồng nghĩa với việc trừng phạt tự bản thân. Nhìn thấy sự việc không thuận lợi, không viên mãn thì không vui; nhìn thấy người ta không tốt, bản thân cũng không vui, đấy chẳng phải chính là đem những cái không tốt của người ta để trừng phạt bản thân mình đó sao ?

 

90. Con đường mà mỗi người các con đi giống với con đường mà Bồ Tát đã đi, cũng làm những việc giống nhau, cùng một trời đất, cùng một chân lý, nhưng các ngài ấy đã thành tựu rồi, lẽ nào các con thì không thể thành tựu hay sao ? Hiện tại các con đã gieo xuống cái nhân lành này rồi, có nhân tất có quả, tuyệt đối sẽ không bỏ sót đâu !

 

91. Muốn làm thì phải làm chuyện đúng. Cũng cùng là cuộc sống sinh hoạt của một ngày, có người thì là đang vì độ chúng sanh, vì việc lành mà bận rộn, có người thì là vì tranh danh đoạt lợi đấy ! Các con hãy nghĩ xem, loại cuộc sống nào qua được một cách khá có ý nghĩa, có giá trị đây ?

 

92. Mỗi đạo trường do sự hộ trì của thiên mệnh, sự phát nguyện của chúng sanh, mới có thể từng tốp từng tốp nhân tài nối tiếp nhau mà xuất hiện; thế nhưng đạo trường càng lớn thì thị phi bèn sẽ càng nhiều, cộng nghiệp mà chúng sanh đã tập hợp cũng bèn sẽ càng nặng.

 

93. Cái gì là nhận mệnh ? Nhận thức rằng những nghịch cảnh này mà con gặp phải là do nhân duyên của những tội lỗi sai trái mà con đã phạm phải luỹ kiếp đến nay tập hợp lại mà thành, chẳng phải là tu 3 ngày, 3 năm thì có thể liễu kết được đâu. Ôi con người, chẳng có nghiệp thì chẳng chuyển kiếp thành người, thế nhưng các con thì lại nghiệp nặng đức mỏng.

 

94. Thế giới ngày nay đều đã dính ma rồi, khắp nơi nơi đều có những tà ma yêu quái linh tinh mà con không nhìn thấy; những lúc con do cảm giác tội lỗi mà nội tâm lo sợ bất an, những lúc mà con chẳng biết nên làm thế nào nhất thì chúng bèn sẽ thừa lúc con đang yếu thế mà xâm nhập. Chỉ cần niệm đầu của các con hơi có sự lệch lạc không đúng, lúc mà một niệm lựa chọn sai lầm, theo sai một bước thì toàn bộ đoạ lạc.

 

95. Nếu như các con chỉ muốn từ trong những hình tướng đến từ bên ngoài để tìm đáp án, các con bèn đã chấp tướng rời đạo rồi, bản thân các con chính là thần, chính là Phật. Phật chính là bậc thánh giác từ thân người đi triệt ngộ đến cảnh địa thanh tịnh vô nhiễm, đạt đến sự tự tại giải thoát, viên dung thập phương, nào có phải là cầu ở bên ngoài đâu !

 

96. Tu đạo nếu như chẳng có lòng tin, chẳng có thật sự muốn liễu dứt tất cả những cái tâm nghiệp chướng phiền não bệnh khổ của con, thậm chí là chẳng có sự phát lộ của cái tâm từ bi, thì con vốn dĩ chẳng thể liễu thoát biển khổ sanh tử !

 

97. Đã đắc cái đạo này rồi, thế nhưng chẳng có cái đức tánh này thì dễ dàng chuốc lấy ma; ở bên mình bèn có rất nhiều những lời huỷ báng làm trở ngại con, đấy là sự nhận biết của con đối với đạo chẳng đủ, cho nên hễ chuốc lấy ma khảo rồi thì liền biết mất.

 

98. Hiện tại rất nhiều tình trạng lòng người hay kinh hoàng lo sợ, vậy nên các con lúc giảng đạo phải đề cập nhiều đến mặt quang minh sáng ngời; nếu như có tâm tánh của người cầu dạo chẳng thể yên ổn, thì hãy bảo họ mặc niệm ngũ tự chân ngôn. Những người chưa có nghe đạo thì bảo họ hãy niệm phật hiệu, cậy nhờ vào bi nguyện của Chư Phật Bồ Tát, lại thêm vị chủ nhân của thân tâm bản thân chẳng loạn thì mới có thể được cứu.

 

99. Nếu đã muốn tu đạo, thì chớ có mà so đo thân phận. Cho dù là công việc quét đất thì cũng là rất tốt; quét đất, quét nhà vệ sinh cũng có thể thành đạo đấy ! Chỉ là sự khác biệt của cái phần tâm này mà thôi. Vậy nên bất luận là làm việc gì đều phải “ qua hoá tồn thần ” ! Tu đạo chẳng cầu diệu, chỉ ở chỗ “ một điểm chơn tâm ” của các con, ở cái tâm chân thật này mà thôi.

 

 

Qua hoá tồn thần : đức hạnh của Thánh Hiền cảm hoá chúng nhân, những nơi mà các ngài đã đến qua hoặc ở qua thì nhân dân chẳng có ai là không bị cảm hoá mà vĩnh viễn chịu ảnh hưởng của tinh thần ấy ) 

 

100. Trong tâm phải thường thường niệm mấy câu này : “ những việc mà có lỗi với trời thì dù là một việc chúng ta cũng đều chớ có làm; những lời nói có lỗi với người khác thì chúng ta một câu cũng chẳng nói ”. Như thế thì trên có thể cảm trời, dưới có thể cảm người, tự nhiên chẳng chuốc lấy ma khảo. Đạo lí rất đơn giản, tu đạo chính là một cái tâm bình thường, hành cái đạo trung dung, giữ lấy lương tâm chính là đạo.

 

101. Thiên đường chẳng phải là tạo tựu ở trên, hoặc là sau trăm năm mới có thể đi đến, mà là ở vào ngay lúc ấy phải chăng có thể chuyển niệm ! Con nếu như lúc nào cũng có thể nghĩ thay cho chúng sanh, lúc nào cũng đều xả mình vì đại chúng, hoàn toàn quên đi cái tôi, thì thiên đường tức hiện.

 

102. Quả vị trên trời nhân gian định, duy chỉ có sự khẳng định của chúng sanh đối với con, đấy mới là thật sự đấy. Nếu muốn đắc được sự khẳng định của chúng sanh, thì phải bồi đức. Do đó tu đạo chính là trước hết phải bỏ ra tâm sức, từ từ lại từ trong quá trình đó mà đi thể ngộ cái đạo lí mỗi bước một dấu chân.

 

103. Người phàm thích xem bói đoán mệnh; Thánh Hiền Tiên Phật chẳng có mệnh để có thể đoán, bởi vì các ngài ấy hiểu được rằng mệnh của các ngài ấy đến từ ông trời, do đó mà tất cả mọi việc đều sẽ dựa theo thiên lí lương tâm mà đi làm.

 

104. Mỗi khi làm một việc gì, vẫn cứ hay có nhiều người đang nhìn ngó con, khó tránh khỏi việc bị phê bình. Lập trường, quan điểm của mỗi người mỗi khác, độ bao dung đương nhiên cũng khác. Thế nhưng mà phàm việc gì chỉ cần làm được hợp với ý trời thì là đúng rồi.

 

105. Phàm việc gì cũng đều là tự tìm lấy; con cảm thấy nó phức tạp, thì nó bèn rất phức tạp; thật ra chẳng việc gì cả, chỉ cần rẽ một cái thì là qua rồi. Những chướng ngại của con đường này nhiều như thế, thì con đường khác cũng sẽ thông đấy, chớ có mà cứ mãi cắm đầu vào đó.

 

106. Ngay cái lúc nghịch cảnh thì thật sự là rất dày vò, rất đau khổ đấy. Thế nhưng con cũng chớ có mà cứ mãi để đến sau khi sự việc xảy ra rồi mới cảm ân hay sám hối, ngay lúc ấy thì phải có thể chuyển niệm.

Tu đạo chính là phải biết chuyển niệm, đem những tâm cảnh không tốt chuyển ra ngoài; niệm đầu chuyển rồi thì mới có thể đi xoay chuyển hoàn cảnh một cách tâm bình khí hoà, chớ nếu không thì thân tâm bèn đồng thời bị cảnh làm cho khốn đốn.

 

109. Tu đạo phải hoạt bát linh lung, thông quyền đạt biến ( có thể thích ứng với những thay đổi của tình hình khách quan, biết biến thông, tuỳ cơ ứng biến chớ không khư khư cứng nhắc ) , cũng giống như nước vậy, gặp vuông liền vuông, gặp tròn liền tròn, tuỳ chỗ thích ứng, có thể lợi ích cho vạn vật mà chẳng tranh; đối với bất cứ sự tình gì đều có thể nhẫn nại thoái nhường, tự nhiên sẽ biển rộng trời không, tự tại vô ưu rồi.

 

110. Chấp trước chính là gốc cội sanh ra phiền não. Đối với các sự vật, chúng ta chẳng có quyền sở hữu, chỉ có quyền sử dụng. Con ngay đến cả cái nhục thể này đều chẳng mang đi được, trên đời này lại có cái gì có thể đem đi được đây ? Duy chỉ có công đức và tội thôi đấy ! Con làm bao nhiêu việc tốt, ông trời sẽ không xoá bỏ mất đi, cũng thế, đã làm những việc xấu gì rồi, thì cũng khó mà tránh khỏi thiên nhãn đấy !

 

111. Cùng lúc với sự nâng cao tâm tánh thì khảo nghiệm cũng bèn đến bất cứ lúc nào.

Nếu như con đã phạm những lỗi sai nhỏ, vậy thì còn có thể tha thứ;

nếu như đã phạm vào thói hư tật xấu lớn, khi sư diệt tổ, có hay không ? nhiễu loạn đạo trường, có hay không ? Nếu đã phạm những thói xấu lớn này rồi, những vị thần minh của cõi hư không bất cứ lúc nào cũng đều đang giám sát, con nói xem làm sao mà trốn tránh khỏi sự xử phạt của ngũ lôi oanh tạc thân ?

 

112. Con càng sớm cầu đạo thì càng nên dằn lòng nhỏ nhẹ, khiêm tốn hạ mình; thế nhưng thầy đâu nhìn thấy, mà là con càng lúc càng kiêu ngạo, càng lúc càng cuồng vọng tự đại, chẳng xem ai ra gì.

Đạo là dựa vào nói hay sao ? Tu hành là dựa vào nói hay sao ? Nếu như nói có những thói hư tật xấu này, chẳng thông qua khảo nghiệm thì làm sao mà tiêu ? Có cả đống những việc không như ý, phải hạ bao nhiêu công phu phản tỉnh kiểm tra những tư tưởng hành vi của bản thân , con có biết hay không ? Con vẫn còn có cái mặt ấy để oán trời trách người sao ? Con chịu khảo rồi, lại còn oán trời trách người, bảo là Tiên Phật chẳng từ bi, Tiền Hiền chẳng quan tâm đến con; thân là một người tu đạo, cái tâm biết hổ thẹn ở đâu cả rồi ?

 

111. Tu đạo cũng giống như cuộc chạy đua marathon vậy, phải bền chí tiếp tục kiên trì đến cùng. Con không nhất định phải chạy giành hạng nhất, thế nhưng nhất định phải chạy cho xong cả chặng đua.

Làm thế nào chạy cho xong hết cả chặng đường ? Phải chạy đường thẳng, chớ không phải tả đạo bàng môn; chạy lệch sang một bên rồi thì là thiên lao địa ngục, cũng giống như con diều đứt dây vậy, rất nguy hiểm !

 

112. Đời người cực khổ như thế, bất kể là đến đâu cũng đều có những nghiệp phải liễu; trong thì có gia nghiệp, ngoài thì có sự nghiệp, mỗi ngày đều bị những nghiệp này làm quậy cho rất mệt mỏi. Vậy nên về đến phật đường rồi thì phải buông xuống trước đã, để cho vị chủ nhân của tự nhà nghỉ ngơi một cái, tĩnh một cái, đi cảm nhận cái phần hoà khí giữa đất trời, thì con mới biết “ tâm linh thanh thản yên tĩnh ” là một loại phước đấy !

 

113. Nhà nhà đều có quyển kinh khó tụng niệm, vả lại mỗi nhà mỗi khác. Thế nhưng, chỉ cần con muốn đi hoá giải, thì cái quyển kinh khó tụng niệm này sẽ trở nên rất dễ tụng niệm. Con có cái tâm muốn cải biến vận mệnh thì phải phát tâm nguyện lớn, lập sẵn chí hướng, con ngay đến cả bản thân đều chẳng thể phát nguyện rồi, bảo người khác làm sao giúp nổi con đây ? Cũng vậy, chỉ cần con có tâm muốn khiến cho càng nhiều người nhận được ân huệ, có được những sự ích lợi, thầy tin tưởng rằng ông trời tuyệt đối sẽ không bạc đãi con đâu, có biết không ?

 

114. Những vấn đề mà tu đạo sẽ gặp phải đều không ngoài nhân sự, giữa mọi người với nhau. Khi những tư tưởng của con chẳng cách nào truyền đạt thông với người khác một cách rõ ràng, sự vô minh bèn sản sinh, đấy là sự luân hồi của hạt giống thức năng luỹ kiếp, hễ một khi khiến cho nó đốt cháy lên, mùi vị có thể bèn sẽ rất khó chịu đấy.

Ái dục và những chấp trước sẽ sản sinh sự vô minh, đấy là cái nhân chủ yếu của sự sanh tử luân hồi không ngừng, vậy nên phàm việc gì cũng chớ có phan duyên, nếu không thì dễ sản sinh sự chấp trước.

 

115. Mỗi người đến trên cõi đời này đều là mượn nhờ vào hoàn cảnh để tạo tựu bản thân. Nếu chẳng phải là sự dày vò lẫn nhau, sự vướng mắc ràng buộc nhau giữa người với người, làm thế nào đạt đến cảnh giới việc việc viên dung, mỗi mỗi chẳng có góc cạnh đây ?

 

116. Con người sau khi chết đi, tay đều là xoè tay ra, tay trống trơn, cái gì cũng chẳng mang theo được. Thầy đây mong rằng cái mà các con mang theo đi là một cái tâm chẳng có hối tiếc, một loại niềm vui của sự bỏ ra tâm sức đối với chúng sanh, thậm chí là sự an tường của sự tôn kính, kính ngưỡng của chúng sanh đối với các con.

 

117. Nhân gian có khí số, cho nên thầy muốn các con nhảy thoát khỏi khí số. Phương pháp cải biến vận mệnh chính là hành thiện, điều này có thể nhảy thoát khỏi khí số. Nếu như những bài tập tu hành chẳng có làm mỗi ngày, vận mệnh làm sao có thể thay đổi đây ? Sức mạnh của khí số lớn như vậy, chúng ta nếu như chẳng có cái khí lành to lớn hơn so với khí số, vậy thì vận mệnh làm sao mà cải biến đây ?

 

118. Bất luận là quan hệ giữa cá nhân với nhau hay là quan hệ đạo trường, đều phải phàm việc gì cũng đều cảm ân, phàm việc đều sám hối, thì có thể bớt đi rất nhiều những nút thắt lòng phiền não.

Nếu như ngay đến cả những nút thắt lòng phiền não của bản thân con đều gỡ không ra được, vậy thì những nỗi đau khổ làm sao có kì hạn giải thoát đây ? Do đó thầy mới nói phải học cái đức tánh của nước, gặp vuông thì vuông, gặp tròn liền tròn, tuỳ chỗ thích ứng.

 

119. Vào những lúc tất cả mọi cái đều thuận lợi, an khang, con thường xuất hiện ở phật đường, điều này chẳng hiếm lạ ! Khi con trong những lúc khốn ách hỗn loạn, vẫn có thể hiên ngang hộ đạo, thì mới là bậc anh hùng trong những anh hùng. Vậy nên khi con gặp phải lúc cảnh khốn của đời người, bất kể là con có thể tiếp nhận hay không thì đều phải đi đối mặt. Đồ nhi ơi ! Con phải học biết sống ra chính mình từ trong những nghịch cảnh.

 

120. Con người sống thì chớ có quá chấp trước, cái là của con thì là của con, cái không phải là của con thì không phải là của con; nếu như quả thật là của con, thì hãy thật tốt mà trân trọng; chẳng phải là của con thì cũng chẳng cần tiếc hận; hãy thật tốt mà trân trọng những thứ mà hiện có ở xung quanh.

 

121. Cái mà phàm phu nói là những sự đối đãi thiện ác, những sự báo thù tốt xấu. Con thân là một người tu hành, nếu như vẫn có cái tâm trả đũa báo thù, vậy thì những ân oán tình thù của con, những nhân duyên quả báo của con lúc nào mới liễu dứt đây ? hãy nhẫn nhịn người ta, nhường người ta, chúc phúc cho người ta; cái mà các con phải lo lắng không phải là những trở lực đến từ bên ngoài, mà là lòng tin của tự bản thân con đối với đạo có mấy phần ? đối với sự thù thắng của đạo khẳng định đến mức độ nào !

 

122. Nhân duyên luỹ kiếp của chúng sanh thì là đan xen phức tạp đấy. Nếu như định lực, nguyện lực, sự tu hành, tính nhẫn nại bền bỉ không đủ thì sẽ rất dễ bị dắt kéo vào cái nhân duyên này. Cái nhân duyên này bèn sẽ trở thành sự chướng ngại của con, làm thế nào thì sẽ không viên mãn thế nấy !

 

123. Tu đạo bàn đạo thì khí chất phong độ phải rộng rãi, chí tiết phải cao siêu ! Vào lúc con đốt cháy bản thân, soi sáng người khác, nếu như chẳng phải là sự hy sinh phụng hiến vô vi, thì sẽ chuốc hối chuốc oán, trong lòng cũng sẽ sản sinh những sự bất bình. Ngoài sự phụng hiến vô vi ra, còn phải thật lòng dốc tâm bỏ sức, thật tâm thật ý mà đi cho xong kiếp người này, vậy mới thật sự là chẳng oán chẳng hối đấy !

 

124. Cái mà con người sợ nhất là chẳng biết những lỗi sai của bản thân mình ở đâu ? Cứ sai rồi lại sai cũng chẳng có người bảo với con, bèn thế mà tạo thành một loại thói quen, kế đó thì tạo tựu vận mệnh của con; muốn cải biến vận mệnh thì phải bắt đầu làm từ sự “ phản tỉnh ”.

 

125. Sự phổ độ lần này là cơ duyên xưa nay chưa từng có, đắc được chẳng dễ. Đồ nhi không thể dễ dàng tuỳ tiện từ bỏ, tuyệt đối chớ có vì sự bất hoà của nhân sự thì bèn từ bỏ cơ hội tu đạo bàn đạocàng không thể vì cái oán nhỏ mà quên mất cái ân lớn, huỷ mất tuệ mệnh phật duyên của bản thân.

 

126. Hãy phản tỉnh nhiều, sám hối nhiều, kiểm thảo nhiều thì mới có thể sinh trí tuệ, giải trừ những đau khổ của nội tâm.

 

127. Tam kì mạt kiếp, có công thì thưởng, có tội thì phạt. Những nghiệp lực của lúc này tìm đòi rất gấp. Vào những năm thanh toán này, phải có năng lực của sự giác ngộ, hễ một khi có bệnh khổ triền nhiễu quấy thân, tuyệt đối chớ có oán trời trách người, chỉ có thể tịnh cái tâm xuống mà cảm ân và sám hối.

 

128. Tu đạo chính là “ nhận lí ” mà thôi. Nếu như là nhận những tình cảm cảm xúc con người, thì sẽ đánh mất đi phương hướng. Đạo lí có nói thêm đi chăng nữa, vẫn là rời chẳng khỏi hai chữ “ bổn phận ”. Nếu như bổn phận làm không tốt, có nghe nhiều thêm những đạo lí đi chăng nữa cũng là uổng phí vô ích; cho dẫu là đạo lí có giảng nói hay đến đâu đi chăng nữa, giảng nói đến mức “ lưỡi chói hoa sen ”  thì vẫn cứ là giỏ tre múc nước một phen không. Vậy nên nói là phải nhận lí giữ phận.

 

129. Vạn vật tĩnh quán thì đều tự đắc; tâm lượng của con rộng rãi bao nhiêu thì dung lượng bèn lớn bấy nhiều, trí tuệ bèn sâu bấy nhiêu; tâm lượng của con chẳng đủ rộng rãi, làm sao có thể để cho người ta nhìn ra trên người con có đạo ? Con làm sao có thể đại biểu cho đạo đây ? Do đó nói duy chỉ có rỗng không thì mới có thể thu nạp vật.

 

130. Căn khí của chúng sanh thì mỗi mỗi không giống nhau, cho nên khi con muốn dẫn đạo thành toàn người khác thì phải hoạt bát ứng sự, thông quyền đạt biến, tuyệt đối chớ có vì để khiến người ta phát tâm giúp đỡ làm việc thì cứ mãi hối thúc, giống như là lùa vịt vậy !

Con nóng vội như thế, cho dù là khiến cho người ta học đủ thứ các chương trình học, mỗi một đạo vụ đều giúp đỡ, thế nhưng mà sự lãnh ngộ của người ta đối với đạo thì một chút cũng chẳng có, giúp đỡ đạo vụ bèn chẳng phải là biết thật, hiểu thật, hễ gặp khảo thì bèn là rất dễ bị rớt ngã; đấy không phải là căn cơ của người ta cạn, mà là người thành toàn người ta đã quá ư là ngang ngạnh, nóng vội rồi.

Do vậy mà những người tu bàn phải giống như nước vậy, gặp vuông liền vuông, gặp tròn liền tròn, tuỳ chỗ thích ứng, thay đổi thích nghi với mỗi chúng sanh.

 

131. Một đợt cuối cùng này, bất cứ những quyết định nào mà con làm đều phải nghĩ đến xem phải chăng có lợi ích cho chúng sanh ? Có sự giúp ích đối với việc tu bàn đạo của bản thân mình hay không ? Nếu như chẳng có chút chỗ lợi ích gì đối với sự siêu sanh liễu tử của chúng sanh, vậy thì là đã hại họ rồi; nếu như cũng chẳng có sự giúp ích đối với sự trưởng thành của bản thân, vậy thì cũng sẽ trở thành sự chướng ngại của con vậy. Vậy thì con phải thật tốt mà suy ngẫm.

 

132. Con để cho những thị phi truyền đi truyền lại, đến cuối cùng vẫn là tự bản thân con chịu thiệt thòi ! Bởi vì con nghe một cái, nói một cái, tất cả những rác rưởi đều đổ vào trong tâm của con rồi; con tích trữ nhiều rác rưởi như vậy, lại còn phải tiêu hoá nó, chẳng phải là hao phí năng lượng của con hay sao ?

 

133. Thế nào gọi là tu đạo ?

Mượn nhờ vào sự ma sát qua lại của nhau mà học tập làm thế nào phản tỉnh và cải biến; từ những sự oán trách nhiều ban đầu đổi thành cảm ân nhiều, hoan hỷ nhiều, trân trọng nhiều, như thế mới có thể cải biến vận mệnh của con được.

 

134. Những sự đúng sai giữa người với người chẳng phải là do chúng ta đi đánh giá phân xử đâu; ông trời ban cho chúng ta đôi mắt này là muốn chúng ta nội quán phật tánh tự tại, lại xem xem những khởi tâm động niệm của bản thân, nhận rõ bản thân, chớ chẳng phải là muốn chúng ta đi xem những lỗi sai của người khác. Ông trời ban cho con cái miệng này, cũng là hy vọng con có thể thay trời tuyên hoá, chớ chẳng phải là để bình luận người khác.

 

135. Tu bàn đạo nếu như chẳng biết “ hồi quang phản chiếu ”, cứ mãi câu nệ ở văn tự, lời nói, hình tướng, vậy thì làm sao tốt nổi đây ? Mạt hậu rồi, cho dù là “ đạo lí ” của con giảng nói đến mức hoa trời rơi tứ tung, thế nhưng tả đạo bàng môn càng khiến cho con người rối ren hoa mắt; “ đường lí  ” của con nếu như chẳng rõ ràng, hễ không cẩn thận thì phương hướng bèn lệch rồi. Lời nói, văn tự chỉ là dùng để giải thích “ Đạo ” là gì ? con phải khéo dùng, dùng một cách thích hợp thoả đáng, thì có thể đem đạo truyền đạt một cách rất tốt, dẫn độ càng nhiều chúng sanh.

 

136. Xử sự đáng sợ nhất là “ khởi nhân tâm ”; con hễ khởi nhân tâm rồi vẫn “ không tự giác ”, vậy thì bèn trở thành vật gây chướng ngại của bản thân rồi.

Lúc con chẳng biết nên làm thế nào, lúc gặp phải cảnh khốn khó, thì hãy nghĩ đến các bậc Cổ Thánh Tiên Hiền, hãy đọc sách, lật kinh điển, rồi cũng sẽ tìm thấy đáp án. Cảnh khốn khó sẽ không phải là vĩnh viễn, và cũng chỉ có bản thân mình mới tự vây khốn lấy bản thân mình.

 

137. Con người đều là bởi vì có những yêu cầu đòi hỏi rồi nên mới có đau khổ. Đi yêu cầu đòi hỏi trong những nỗi đau khổ thì trong sự yêu cầu đòi hỏi lại sản sinh đau khổ. Nếu như chẳng biết đủ, thì chẳng cách nào biết ngưng.

 

138. Hãy đem cái tâm của chúng ta xả ra bên ngoài, xả ở trên những việc tế thế cứu nhânNếu như cái tâm này của con chẳng xả ra được, vậy thì lại có thể xả được gì đây ? Con xả tiền có ích gì không ? Nếu như nói, con đem tiền đến phật đường thì có công đức rất lớn, còn những tánh khí nóng nảy, những thói hư tật xấu thì một chút cũng chẳng sửa đổi, vậy thì cái đạo này là giả đấy, con cũng chẳng cần tin cái đạo này rồi. Tu đạo chính là đem những tánh nóng và thói hư tật xấu xả bỏ đi, đấy mới gọi là bố thí.

 

139. Khi con gặp phải cảnh khốn khó, vào lúc con bó tay hết cách, rất chẳng biết nên làm thế nào, chẳng có ai có thể viện trợ con, thì con phải tịnh cái tâm xuống, thật tốt mà tham ngộ một phen. Vào ngay cái lúc con thanh thản yên tĩnh nhất, nhất định có thể tham ngộ ra một con đường, cái này còn chuẩn xác hơn so với việc con cầu thần hỏi Phật.

 

140. Người hiện đại tư lự nhiều, phiền não nhiều, cách nghĩ nhiều, cái tâm lộn xộn rối ren như thế rất dễ dàng sinh sôi bệnh tật. Mỗi ngày phải cho tự bản thân mình một chút thời gian để lắng lòng tĩnh tâm suy ngẫm, chớ có để cho một cuộc đời của con chỉ có xoay vòng vòng vô ích, chẳng để lại một chút ý nghĩa gì cả !

 

141. Hãy dùng cái tâm thanh tịnh ngây thơ đơn thuần mà đi hành đạo, thì là Bồ Tát ! Đấy chính là thật sự nắm bắt được thiền cơ chân chính , đã thể hiện khí tượng thái hoà.

Đạo lí phải “ hoá phức tạp thành đơn giản ”, tâm niệm phải “ bỏ tà trở nên chánh ”, sự tu đạo như thế mới là chơn hành, mới có thiền vị thật sự đấy !

 

142. Tiên Phật vốn chẳng cần các con hướng về các ngài ấy quỳ bái, mà là cần một cái chơn tâm của các con. Ở đây chẳng có muôn sắc màu rực rỡ, chỉ có chân lí có thể cầu; nếu vẫn buông chẳng được, xả chẳng được, càng hướng ra bên ngoài mà cầu, thì cái tâm của con bèn càng khổ. Phải biết rằng “ tâm thanh diệu trí sanh, tâm thanh thân khoẻ mạnh ” đấy !

 

143. Thường trì tụng chân ngôn cũng là một loại phương pháp thiền định, bởi vì tình hình cục diện thế giới hiện nay tạp loạn, lòng người dễ dàng lên xuống thất thường, đồ nhi cũng thường trong cái hễ không lưu ý thì mê hoặc rối lòng, do đó mà phải mượn nhờ vào việc trì tụng chân ngôn để đạt thành tác dụng “ an tâm định thần ”. Đấy là một cái thiền tâm, mượn nhờ vào ngoại công để đạt nội hạnh, cái này có sự giúp ích nhất định đối với việc tu học.

 

144. Trí tuệ chẳng phải là vô duyên vô cớ mà đến, mà là dựa theo bổn tánh mà đi làm một cách rất tự nhiên; trong sự tự nhiên lại có một sự ước thúc, dùng cái tâm cảnh nơi tướng lìa tướng này thì có thể làm việc một cách rất tốt.

 

145. Con người lúc sân hận thì sẽ loạn nguyên thần, chuốc lấy tai hoạ. Phải đem sự sám hối và cảm ân suy tôn lên làm chỉ nam tu hành, mượn nhờ vào hai pháp bảo này để đoạn trừ những ác duyên, hoá giải những bất bình thù hận. Tâm có thể quán chiếu đến tầng này, làm sạch hết những trần duyên thì có thể quay trở về cực lạc.

 

146. Con phải làm người làm được tốt, phải ngẩng đầu nhìn nhìn trời đấy !

Con hãy ngẫm nghĩ xem, con nghe âm thanh của trời nhiều, hay là nghe âm thanh của con người nhiều. Đều là nghe âm thanh của người nhiều, phải không ? Cho nên hôm nay hãy rẽ một cái, quay ngược lại mà yên tĩnh nghe xem cái mà ông trời cho con là những âm thanh gì.

 

147. Những lỗi sai của nội tâm phải nhanh chóng mà cắt bớt sạch sẽ; trong lòng nếu đã có những sự đối đãi, thì sẽ sản sinh cái tâm phân biệt; cái tâm phân biệt này chính là hạt giống của sự luân hồi, cho nên bèn thế mà sẽ sản sinh những tư tưởng đình đốn. Vào ngay lúc này chính là then chốt của sự thăng giáng.

 

148. Tuổi đạo chẳng có nghĩa bằng với sự tu trì; sự chuyển hoá thay thế nhân sự của đạo trường này đều đến từ chỗ không biết phản tỉnh suy ngẫm, con người chẳng biết soi ngược lại bản thân thì sẽ biến dạng rồi. Tu đạo lâu, rất có thể chỉ là uổng trôi qua ngày mà thôi, chẳng có chút ít thu hoạch và thành tích, bởi vì đều toàn là đang nhìn những cái không tốt của người ta, bình luận những công và lỗi của người ta, còn bài tập tu hành của bản thân thì đều chẳng có sự tiến bộ, đến cuối cùng chỉ là không có nhưng giả vờ có, rỗng tuếch nhưng giả vờ đầy tràn.

 

149. Phải vô cùng cẩn thận với các ý niệm, chớ có ngồi đấy mà nghĩ trời nghĩ đất, vân du bổn bể, du lịch vòng quanh thế giới, như thế rất dễ dàng dính tà đấy. Con dính tà rồi chẳng thể là chính mình, thân thể của bản thân bèn chẳng thể tự mình nắm bắt kiểm soát, làm luỵ người luỵ mình.

Hãy tịnh xuống, trong tâm mặc niệm ngũ tự chân ngôn hoặc niệm một câu phật hiệu cũng được; mỗi ngày niệm những cái này vài lần cũng sẽ khai mở trí tuệ.

 

150. Người tu đạo tham những gì ?

Tham sự ca ngợi, tham tiếng vỗ tay, tham Tiền Hiền đối tốt với mình bao nhiêu, phân biệt Tiền Hiền đối tốt với mình hơn hay là đối tốt với người kia hơn.

Chúng ta bây giờ chẳng buông xuống, vô thường hễ đến một cái, sự chấp trước vẫn còn đó, thì phải lang thang sanh tử, rơi vào sự luân hồi.

 

151. Dưỡng thân chi bằng đi dưỡng tâm, dưỡng tánh, điều tánh tình một cách nhu hoà, thì sẽ chẳng có bệnh. Có bệnh đều là bởi vì thích phát cơn tam bành, thích nổi trận lôi đình mà chuốc lấy. Vậy nên sự bồi bổ của thuốc chẳng bằng tâm trạng vui vẻ thoải mái, điều tánh tình lại một cách nhu hoà. Mỗi ngày vui vui vẻ vẻ, bình tâm tịnh khí, tâm bình khí hoà, tự nhiên thân thể bèn sẽ khoẻ.

 

152. “ Hội chứng tu lâu ” có những chứng bệnh gì đây ?

Thời kì ban đầu sẽ có cái tâm lờ đờ uể oải, dần dần sẽ hình thành nên sự hoàn toàn bất chấp, chẳng đếm xỉa đến bản thân mình có khuyết điểm, hoàn toàn nhìn không thấy bản thân mình đều chẳng có tiến bộ, thậm chí là sẽ phát bệnh đến mức chỉ biết chỉ chỉ điểm điểm ở phật đường, toàn là nói những điều thị thị phi phu của người khác.

 

153. Con đã bao lâu chẳng dùng cái tâm tốt để đối đãi những người, việc, vật trong sinh mệnh con rồi ?

Con đã bao lâu chẳng nói lời tốt, chẳng làm quý nhân trong sinh mệnh của người khác ?

Con đã bao lâu chẳng làm việc thiện, tịnh hoá ngũ trược ác thế ?

Chớ có làm trì trệ trì hoãn những tháng ngày hoàng kim có thể tu bàn, chớ có lãng phí hành trình sinh mệnh của bản thân, bởi vì chỉ có Bạch Dương phổ độ một lần này thôi.

 

154. Một người mà có lòng nhân ái đãi người khoan dung thì những gì mà anh ta làm đều tâm an lí đắc ( hợp với đạo lí nên trong lòng rất thản nhiên ) , những tháng ngày mà anh ta sống đều là tâm trí thanh thản, lòng dạ thảnh thơi.

Một người mà tâm thuật bất chính thì những gì mà anh ta làm đều là tâm địa tàn nhẫn, xử sự độc ác, những tháng ngày mà anh ta sống đều là những sự hồi hộp sợ hãi.

 

155. Khi con trở thành Tiền Hiền rồi, con đều dạy cho các hậu học những gì đây ?

Hậu học của con có biết sự thù thắng của Bạch dương phổ độ hay không ?

Hậu học của con có biết diệu dụng của tam bảo tâm pháp hay không ?

Hậu học của con có biết tính quan trọng tất yếu của Tam Thanh Tứ Chánh hay không ?

Hậu học của con có biết sự khả quý của Tôn Sư Trọng Đạo hay không ?

Hậu học của con có biết đức phong của tiền bối hay không ?

đức phong : dùng đạo đức cảm hoá mọi người, mọi người bèn thuận tùng như gió vậy )

Nếu như những điều cơ bản này đều chẳng biết, vậy thì thầy hỏi hỏi đồ nhi đang truyền thừa những cái gì đây ?

 

156. Nếu như khi hoàn cảnh của con đều vô cùng thuận lợi, một chút trắc trở đều chẳng có, con càng phải cẩn thận mà đi thì mới không dẫn đến vấp ngã.

Khi tiếp nhận những tiếng ca ngợi càng nhiều, thì càng là thời điểm nguy hiểm nhất của người tu hành.

 

157. Chân lí sản sinh ở bên trong thực tiễn, mỗi một người đều là một bộ kinh điển sống.

 

158. Những chúng sanh hữu hình là nhân duyên tụ hợp mà đến, con có thể phương tiện tiếp dẫn; thế nhưng những chúng sanh vô hình thì không dễ độ rồi. Có thể độ bản thân thì có thể độ người khácđộ người đồng thời cũng đang độ bản thânChỉ cần dụng tâm độc đáo, độ người độ mình chẳng phải đều là cùng lúc hoàn thành đó sao ?

 

159. Là một người hoằng pháp lợi sanh, khi con chỉ dạy cho chúng sanh phải đặc biệt chú ý những cách nghĩ của bản thân con, những hành vi việc làm, đạo lí của con không thể lệch khỏi những lời mà Thánh Nhân của ngũ giáo đã nói. Nếu như những cách nghĩ, hành vi, đạo lí của con lệch rời khỏi những kinh luận của Thánh Nhân, vậy thì sự hoằng pháp của con đối với chúng sanh là chẳng có sự giúp ích đâu đấy.

Một người truyền đạo bàn đạo thì phải luôn luôn lúc nào cũng phản tỉnh những cách nghĩ, hành vi của bản thân và những lời mà mình đã nói ra đều hợp với nhân nghĩa lòng trời hay không ? Có thể khiến cho người ta cải ác hướng thiện hay không ? có thể khiến cho người ta gột rửa tâm hồn, dẹp bỏ mọi cách nghĩ không tốt hay không ?

 

160. Gốc cội của khổ chính là không chịu xả đối với những tham muốn của thế gian. Vì sao lại không xả ?

Vì nhìn chẳng thấu thật và giả, chẳng biết người thật vác lấy người giả mà chạy, ngộ chẳng thấu tự tánh có thể sanh vạn pháp, chẳng tin tưởng tự tánh có thể sáng tạo mọi cái, cho nên mới lo lắng sợ hãi, chẳng xả được mọi cái mà sở hữu bên mình, đấy là gốc cội của cái khổ.

Muốn quay trở về đến sự vô vi tự nhiên, đắc được sự tự tại của thân tâm thì phải biết thấu cái gốc cội này của khổ.

 

161. Người tu đạo sở dĩ khác với mọi người bình thường chính là biết khoan thứ và bao dung. Chớ có quá mức yêu cầu đòi hỏi người khác, quá mức yêu cầu đòi hỏi người khác chính là chế tạo đau khổ cho tự bản thân; ngược lại hãy yêu cầu đòi hỏi bản thân thì mới vui vẻ, ánh mắt tầm nhìn cũng sẽ trở nên rộng xa.

 

162. Ở trong đạo trường muốn đắc được sự tha thứ của oan thân trái chủ, ngoài việc dựa vào tự mình nỗ lực hành công lập đức ra, lại còn phải cậy nhờ vào sự giúp đỡ trợ đạo của Chư Phật, nhờ vào phật lực hộ trì thì mới có thể đi được càng vững.

 

163. Ở trên đạo trường lâu rồi, những người, việc, vật nhìn thấy cũng đã nhiều rồi, thời khắc này nhất định phải càng thêm cẩn thận những niệm đầu và hành vi của bản thân mình. Nếu như tâm niệm chẳng cách nào kiểm soát khống chế cho đoan chánh thì khó mà bảo vệ được những công sức nỗ lực trước đây, thảy đều bị vứt bỏ, nước mắt hối hận sẽ đầm đìa.

 

164. “ Tam Thanh Tứ Chánh ” đối với một người tu đạo mà nói thì là rất quan trọng đấy; trước khi muốn làm việc gì đều phải hỏi lương tâm của bản thân trước đã, bởi vì “ niệm đầu sẽ trở thành hành vi, hành vi bèn kết luận giá trị ! ”

 

165. Tam bảo chính là “ bùa bình an ” của các con, do đó các con hạnh phúc hơn so với người khác. Hãy đem cái “ bùa bình an ” này lúc nào cũng ghi nhớ ở trong tâm đầu, thì có thể thời thời khắc khắc bảo vệ bình an, cũng có thể đem cái bùa bình an này tặng cho người nhà, ấy chính là đưa họ đến cầu đạo để cho họ cũng có thể đắc được cái bùa bình an này.

 

166. Những cám dỗ của thế gian rất nhiều, nếu như sức ý chí của con bạc nhược như thế thì sẽ rất dễ vướng vào trong đó, khó trách mệnh không tốt ! Phẩm chất sinh hoạt của con đều điên đảo thác loạn rồi, đương nhiên sinh mệnh bèn qua một cách rất khốn khó vất vả đấy !

 

167. Phước hoạ chẳng có cửa, duy có con người tự vời đến ! Có lúc phải tịnh cái tâm xuống để suy ngẫm kĩ càng, tất cả mọi bệnh khổ có phải là tự mình tìm lấy, tự mình chuốc lấy ? Nếu đã là vậy, lại vì sao phải oán trời trách người ? vì sao mà phải vô sự chuốc hoạ lên người ? Có phải là phải quay ngược lại yêu cầu đòi hỏi ở bản thân không ?

 

168. Trong quá trình gặp phải những khảo nghiệm, đều có ý nghĩa của nó tồn tại đấy. Sự phát sinh của mỗi một sự việc đều là cơ hội để khiến cho bản thân mình trưởng thành. Rất nhiều những sự bất bình và những sự chỉ trích trách móc đều là những cơ hội để mài luyện con, khiến cho con càng thêm trưởng thành chững chạc.

 

169. Trong quá trình thao bàn đạo vụ, mọi người đều là đang học tập, khó tránh sẽ có những chỗ không được lí tưởng lắm; vào những lúc sự việc chưa đến chỗ hoàn mĩ, cảm xúc lên xuống không ổn định, cũng sẽ có những chuyện như là đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Lúc này phải có một quan niệm là chớ có đem những cảm giác ấn tượng của quá khứ mang đến bên trong quá trình cùng bàn lần sau.

Sự cộng sự cộng bàn ( làm việc cùng nhau ) của mỗi lần đều phải quay trở về số không ngay lúc ấysự gặp gỡ cùng ở bên nhau của mỗi lần đều là sự bắt đầu mới làm lại từ đầu một cách triệt để, như thế mới xem là có chút tiến vào sự tu hành.

 

170. Cái mà mọi người làm là việc của ông trời, việc của chúng sanh, cái duyên phận ở cùng nhau là ngắn ngủi thoáng qua, con một đời người kiếp này có thể có mấy lần gặp gỡ với người ta đây ? Hãy thật tốt mà trân trọng sự tiếp xúc qua lại với mỗi một vị đồng tu đấy !

Hãy dùng cái tâm lượng rộng rãi bao dung những sự khác biệthọc tập những sự khác biệt, đấy chính là nâng cao bản thân, cũng là giúp đỡ đồng tu đấy !

 

171. Đạo ở tự thân, ngoài thân chẳng có đạonếu quả thật muốn cầu, thì hãy hướng về tự tánh phật mà cầu; con cứ mãi hướng ra bên ngoài mà cầu, hướng ra bên ngoài mà phan duyên, thì sẽ càng mê muội càng triêm nhiễm, chẳng quay lại nổi tự tánh. Chịu những sự triền nhiễu của nhân duyên bên ngoài thì vận mệnh nhất định là ngoắt ngoéo.

 

172. Càng là mạt hậu thì những sự khảo nghiệm càng là không ngớt xuất hiện. Tu đạo là việc của cả đời người, đường dài dằng dặc; nếu chẳng tìm về sơ phát tâm ban đầu của bản thân, các con lấy cái gì để đối mặt với những khảo nghiệm của thời mạt hậu ?

 

173. Trăm ngày trồng cây, một ngày lửa đốt rừng công đức ? Cơn nóng giận của con hễ phát, uổng phí sự tu hành ! Nhẫn nhịn một hơi, nuốt ực xuống một ngụm nước miếng, mặc cho những khen chê mỉa mai của người ta là thật hay là giả; cái gì cũng đều chớ có xem là thật, tai này vào thì tai khác ra, tám ngọn gió thổi chẳng nổi hồ tâm của con.

 

174. Tu đạo không phải là ở phật đường mới có thể tu, chẳng phải là ở phật đường mới có thể tránh kiếp tị nạn, bản thân chúng ta thì có một cái phật đường.

Tu đạo là ở mỗi nơi, mỗi ngóc ngách đi làm những việc mà con nên làm, đấy chính là tu đạo đấy ! Chúng ta phải đem đạo dung nhập xã hội, dung nhập gia đình, dung nhập trên thế gian; phật đường chỉ là một sự quá cảnh bổ trợ, giúp đỡ mọi người dìu dắt tay nhau cùng tiến.

 

175. Phải đi sâu vào thể hội nhận thức và thực hành đối với các đạo lí, nếu không thì rất dễ rơi vào sự nói bàn suông. Hễ một khi gặp phải khảo nghiệm, cái tâm bèn quấy loạn đến chẳng còn chủ, rơi vào sự luân hồi trong những chìm nổi của nhân tâm, bi khổ chẳng ngưng !

 

176. Tu tâm tu khẩu thì đường dễ đi; chẳng nói thị phi thì chẳng phải sầuMuốn tu quả vô lậu thì tối kị khẩu nghiệp phá.

 

177. Tu đạo phải giống như cắm mạ vậy, lùi một bước biển rộng trời không, hãy cúi thấp cái eo, cái đầu của con, một chút cũng không lên mặt tỏ vẻ hơn người, đắc lí cũng sẽ không có chẳng tha lỗi cho người.

Bàn đạo thì phải giống như tiến về trước mà gặt vậy, trông thì là có vẻ như đi ngược vậy, trên thực tế thì lại không ngớt đang gặt hái. Vậy nên chớ có bởi vì một số các nhân sự mà làm trễ luỵ tuệ mệnh của bản thân, càng chớ có bởi vì một câu nói, một động tác không để ý của mình mà đem đến cho đạo trường những sự tổn thương. Lúc nào cũng phải hồi quang phản chiếu, thật tốt mà nhìn rõ bản thân, tôi luyện tốt cái công phu tự giác.

 

178. Khảo từ tâm sanh, cũng từ tâm diệt. Nếu như chẳng có khởi tâm động niệm, khảo nghiệm có đến không ? Vậy nên lúc gặp phải khảo nghiệm, điều thứ nhất là phải quay ngược lại phản tỉnh kiểm tra lại bản thân, bởi vì nhất định là những niệm đầu của bản thân con đã khởi lên trước thì mới chuốc đến những khảo nghiệm. Nếu như nhất tâm bất động, thì khảo nghiệm có khảo nổi con hay không ?

 

179. Chỉ cần nhiều thêm một cái tâm tuỳ hỷ, nhiều thêm một cái tâm quan tâm chu đáo đến người khác thì tự nhiên sanh phát trí tuệ, nghe hiểu những lời của người khác. Bất kể là những lời nói nghiêm khắc lạnh lùng, những lời chê cười mỉa mai, nếu như người nghe có thể thông cảm thấu hiểu cái tâm của đối phương thì có thể nghe hiểu dụng tâm của người ta. Lúc này con lẽ ra phải vui mừng vì có người quan tâm để ý mình, xem trọng mình; chớ nếu như cái người này hết cứu nổi rồi, thử hỏi xem con còn lại đi nói anh ta nữa hay sao ?

 

180. Đời người khảo nghiệm rất nhiều, bất kể là con tu đạo hay không, đường đời con người đều là trắc trở không bằng phẳng. Khi có người đẩy con một cái, khiến con té ngã, thì phải biết tự mình đứng dậy, đứng dậy mới có thể tiếp tục đi hướng về phía trước. Tự bản thân con chẳng chịu đứng dậy trở lại, người mà con phụ lòng chính là bản thân con đấy.

 

181. Con hãy đem tánh tình luyện được nhu hoà một chút, sẽ không bị thiệt thòi đâu ! Con càng sợ nếm chịu thiệt thòi, thì tánh tình bèn càng cứng rắn, càng dễ khởi xung đột với người khác. Cái mệnh của con thì phải coi con là cá tính gì ! Chớ có cảm thấy mệnh của mình rất khổ. Các thứ nhân duyên đều là đang tạo tựu con, thành tựu con cái mệnh tốt hơn.

 

182. Phiền não có thể kích phát quấy động ra trí tuệ của con người, trí tuệ hễ hiện thì phiền não tự nhiên phá trừ.

 

183. Nếu như chẳng nhận mệnh, cái tâm cảm ân bèn chẳng phát ra được, sẽ trên khổ thêm khổ, trên nghiệp thêm nghiệp, trong quả tạo nhân đấy !

Vậy nên tu đạo phải nhận mệnh, nhận mệnh thì mới hoan hỷ cam nguyện, thì mới hoan hỷ tiếp nhận đối với những thuận cảnh, nghịch cảnh, lúc này sinh mệnh của con mới hiển hiện được sự lành mạnh có ý nghĩa.

 

184. Thời kì mạt pháp có biết bao nhiêu những oan nghiệp cùng phát; cái mà dùng để đòi nợ đòi oan là các loại cảnh khổ để che lấp trí tuệ của người; con người ở trong đó có thể phân biện rõ thực hư hay không ?

Quả báo mà mọi người phải gánh chịu thì khác nhau; cùng lúc mà các con đang gánh chịu quả báo thì tuyệt đối chớ có khởi nhị niệm; con hễ khởi nhị niệm rồi thì rơi vào sự luân hồi hết lần này đến lần khác. Nghịch cảnh đến rồi thì cứ thuận theo mà nghênh đón nhẫn chịu, một tới một lui, chẳng có đến thì chẳng có đi.

 

185. Nhà nhà đều có quyển kinh khó niệm, nỗi khổ sở của mỗi người đều không giống nhau; chỉ cần con bằng lòng gánh vác, cái khổ này bèn không còn là khổ nữa; nếu nhìn chẳng thoáng, nghĩ chẳng thấu suốt, thì cái khổ này vẫn cứ là khổ.

Bạn bè thân thích là duyên của một kiếp này; những người này sau khi ở bên cạnh cùng con trải qua kiếp này rồi thì sao đây ? Con phải đi về đâu đây ?

Khổ phải tự mình liễu, đường phải tự mình đi, chẳng ai thay thế được. Nghĩ thoáng rồi thì cởi mở lòng buông xuống; mở lòng buông xuống rồi thì chẳng có vấn đề khổ hay không nữa.

 

186. Bên trong những sự tình khổ nạn ẩn chứa rất nhiều những nhân duyên; trong những nhân duyên đan xen rối rắm phức tạp này, phải làm thế nào để một kiếp tu một kiếp liễu dứt đây ?

Cái mà con phải liễu tuyệt đối chẳng phải chỉ là một kiếp này mà thôi; hãy nghĩ nghĩ xem những tội nghiệp mà sáu vạn năm nay đã tạo xuống khiến cho con kiếp này gặp phải những sự nghèo nàn khốn khó, bệnh khổ, phiền não; quá nhiều những chỗ gây khó khiến cho con đi một cách tiến tiến thoái thoái. Hãy triển hiện ánh sáng trí tuệ của con để rọi phá những nỗi bi thương của biển khổ; ngọn đèn của tâm hễ sáng, thì những tai kiếp của tâm bèn liền sau đó mà lui.

 

187. Là thuận là nghịch ai làm ra vậy ? Chẳng phải đều là tự gây tạo nghiệt đấy sao ? Hễ xem sự đời thì đều có nhân quả cả, tuyệt đối chẳng phải là khi không vô duyên vô cớ mà đến. Nếu đã chẳng phải là không có nguyên do, thì hãy dùng thiện niệm lớn mạnh nhất để lật chuyển.

Tốt xấu quyết định ở một niệm, có qua nổi hay không cũng ở chỗ ý niệm phải chăng đủ kiên quyết. Niệm nào vậy ? “ cái tâm bình thường ” có thể vận chuyển thuận nghịch.

 

188. Rất biết nói chuyện không đại biểu rằng anh ta rất hiểu, còn phải biết “ nghe lời ”, chớ nếu không, câu câu thiền cơ mà một câu đều nghe chẳng hiểu.

Rất biết nghe lời cũng không đại biểu rất biết làm việc, chớ nếu không, việc việc đều tốt mà một việc đều chẳng có làm. Như thế xem ra tu đạo muốn bước bước nâng cao thì nhất định cần phải thể dụng hợp nhất, đạo và giáo song hành thì mới không uổng một phen tu đạo.

 

189. Kiếp này cho dù là con có vinh hoa phú quý, tứ chi kiện toàn, ngũ quan xinh đẹp đến đâu đi chăng nữa, phước đức hưởng tận rồi, ba tấc hơi hễ đứt, kiếp sau có thể chẳng còn nữa đâu, có cái để khổ rồi ! Những sự phú quý bần tiện của thế gian này, trông thì có vẻ như không công bằng, tất cả mọi sự không công bằng này đều là nhân quả. Con có thể ở đây bình an mà nghiên cứu đạo lý, không chỉ là tổ thượng có đức, thiên ân sư đức, mà còn có bản thân con luỹ kiếp có tu, đấy chẳng phải là nhân quả hay sao ?

 

190. Những lời khảo đạo thì không thể từ trong miệng các con nói ra; những lời làm tổn thương người khác cũng không thể từ trong miệng các con nói ra; những chuyện huỷ đạo bại đức cũng không thể từ trên thân các con làm ra. Hôm nay tu đạo phải biết cẩn thận lời nói hành động.

 

191. Bởi vì thị phi mà làm trở ngại đại sự phổ độ của Chư Phật Bồ Táttội không thể xá !

Bởi vì thị phi mà làm cản trở 96 ức nguyên thai phật tử lên bờtội chẳng thể xá !

Bởi vì thị phi mà quấy nhiễu đến việc lấp đầy chánh khícon chỉ còn có nước ngồi mà chờ chết thôi !

 

192. Khi con gặp phải bất cứ những khốn khó gì, phải kiềm chế kiểm soát được cái tâm của mình, tin tưởng “đạo thật, lí thật, thiên mệnh thật ”. Những nỗi khổ của đời người nhiều như thế, hãy thật tốt mà trân trọng cơ duyên của Tam Tào phổ độ, nhân lúc còn trẻ mà mau chóng tích công tích đức thì mới có cơ hội cải biến vận mệnh, thoát thai hoán cốt.

 

193. Đời người chẳng có sự thành công hay thất bại vĩnh viễn; nếu đã là vậy, con còn chấp trước cái gì đây ? Bất kể thành công hay là thất bại, đều gọi là sự “ tôi luyện, trải nghiệm ”, đều gọi là “ thành tựu ”. Vậy nên, sau này bất kể gặp phải những việc gì, đều phải tồn “ cái tâm cảm ân ”.

 

194. “ Tánh lí tâm pháp ” thượng thừa thì ở chỗ Minh Sư một chỉ điểm, chẳng cần phải hướng ra bên ngoài phan duyên. Hãy giữ lấy cái tâm của bản thân mình chẳng vọng động, tâm hễ động, vạn pháp đương nhiên từ trong đó mà sanh; con một niệm chẳng sanh, thì tâm pháp thảy đều ở trong tánh lí.

 

195. Tánh mệnh nắm bắt ở trong tay của bản thân, con đường về nhà chẳng đi thì sẽ mọc ra những gai góc cỏ dại; những cỏ dại này đều là tự mình dưỡng ra đấy, chẳng phải là ông trời cố ý muốn quấy nhiễu gây trở ngại. Vậy nên nói “ tự tánh tự độ, phật chẳng thể độ ” !

 

196. Cái gì gọi là “ tâm từ bi ” ?

Cái “ niệm thanh tịnh ” đã khởi lên ngay lúc ấy, chẳng có những quan hệ lợi hại, được mất, chẳng thông qua sự suy ngẫm cân nhắc, đấy mới gọi là “ tâm từ bi ”.

 

197. Công phu “ phản tỉnh ” không dễ làm đâu đấy !

Nếu như chẳng phát hiện nhận ra bản thân vẫn còn có mang một chút cái tâm “ Nhân Ngã đối đãi ”, lại làm thế nào nhìn ra được lỗi sai của mình, vấn đề của mình đây ?

Vậy nên “ phản tỉnh ” nếu chẳng có “ tâm không ” thì soi chiếu chẳng thấy đâu đấy.

198. Lúc nhiều người, hãy quản lấy cái miệng ! Lời nhiều, sai nhiều, thị phi nhiều, tự tìm phiền phức.

Lúc người ít, hãy quản lấy cái tâm ! Vọng niệm, vọng tương, đau khổ nhiều, tự tìm phiền não.

 

199. Tu đạo rất khó ư ?

Chỉ giữa một niệm, đạo chẳng xa người, đạo ở trong cuộc sống sinh hoạt ngày thường, chúng ta tu đạo chính là đang học làm người.

 

200. Tu đạo chẳng sợ chậm, chỉ sợ đứng yên tại chỗ bất động; chẳng sợ ngu, chỉ sợ chấp mê bất ngộ.

 

201. Trời giúp cho những người tự giúp mình, người có nguyện lành thì trời ắt sẽ phù trợ. Tiền đề của cái nguyện này là chẳng có bất cứ tâm riêng tư ích kỉ, tâm tham, tâm vọng tưởng. Nguyện lành từ bi thanh tịnh thì sự trợ sức của ông trời mới là vô cùng thật sự.

 

202. Chúng ta không chỉ là phải làm quý nhân của người khác, càng phải làm quý nhân của bản thân.

Giúp đỡ bản thân đi trên một con đường phát dương đạo đức.

Giúp đỡ bản thân đi trên một con đường yên ổn lương tâm.

Giúp đỡ bản thân đi trên một con đường phát quang phát nhiệt.

 

203. Hạnh phúc chẳng ở xa, dụng tâm biết đủ, cảm ân ngay lúc ấy thì sẽ phát hiện; thật ra hạnh phúc vẫn cứ ở bên cạnh chúng ta, chưa từng rời xa.

 

204. Tướng từ tâm sanh, mệnh từ tâm đổi, cảnh từ tâm chuyển. Buồn rầu cũng là một ngày, vui vẻ cũng là một ngày, sao lại chẳng qua ngày một cách vui vui vẻ vẻ ?

 

205. Làm thế nào có thể lìa khổ được vui đây ? Vạn pháp duy tâm tạo.

Tâm nếu thay đổi, thái độ bèn thay đổi theo;

Thái độ thay đổi, thói quen bèn thay đổi theo;

Thói quen thay đổi, tính cách bèn thay đổi theo;

Tính cách thay đổi rồi, vận mệnh cũng bèn chuyển biến.

 

206. Niềm vui thật sự, sự tự do thật sự, sự tự tại thật sự của đời người là có thể khống chế kiểm soát những tâm trạng cảm xúc của bản thân, có thể nắm bắt ý chí của bản thân, có thể sửa ngay đúng những hành động của bản thân, đấy mới là một người thật sự có sức mạnh.

 

Thế nào gọi là người có sức mạnh ? Không chỉ có thể giúp cho bản thân trưởng thành, còn có thể ảnh hưởng những người khác, phật tánh phát huy tác dụng, sống ra đạo đức sống tốt đẹp.

 

207. Hãy dùng tâm vui vẻ để thưởng thức trí tuệ của sinh mệnh;

Hãy dùng tâm nhẫn nại để đi bao dung mọi cái của thế gian;

Hãy dùng tâm từ bi đi tiếp dẫn những chúng sanh mê muội;

Hãy dùng tâm chân thành đi gánh vác sứ mệnh thù thắng;

Hãy dùng tâm kiên cường đi đối mặt với bất cứ mọi khảo nghiệm;

Hãy dùng tâm bình tĩnh đi đối mặt với đời người nhiều biến hoá đổi thay;

Hãy dùng tâm cảm ân đi cho xong hành trình của một đời người.

 

208. Hãy tu tâm đi ! Phải nên quay trở về bản thân, an đốn chính mình, sống ra một mùa xuân của sinh mệnh, chớ chẳng phải là đem bản thân mình, đem sinh mệnh quậy đến mức giống như mưa gió bão bùng, chẳng được an ninh. Hãy làm chủ nhân của sinh mệnh bản thân.

 

209. Thấy mình chẳng phải, là cánh cửa của vạn thiện;

Thấy người không phải, thì là gốc của mọi cái ác.

 

210. Cái đạo của hạnh phúc chẳng có gì khác, là tu đạo tu tâm, bàn đạo tận tâm mà thôi ! Đơn giản mà nói :

Tận trách nhiệm, giữ trọn bổn phận trong suốt cả một ngày;

Sửa lỗi hướng thiện trong suốt cả một ngày;

Rộng kết thiện duyên suốt cả một ngày;

Chẳng sanh giận dữ trong suốt cả một ngày;

Chẳng nói lời ác trong suốt cả một ngày;

Hỷ xả cảm ân trong suốt cả một ngày;

Dưỡng tánh tu thân trong suốt cả một ngày.

Như vậy thì trí tuệ, sức khoẻ, hạnh phúc, niềm vui, sự thanh tịnh, sự cát tường hài hoà, phước khí, quý nhân chẳng mời mà tự đến.

 

211. Dùng thiện tâm đi nhìn người, người người đều đáng yêu;

Dùng thiện tâm đi nhìn xem sự việc, sự việc sẽ rất tốt;

Có thể dùng thiện tâm để làm người xử sự, thì có thể diệt bớt một phần tội ác.

 

212. Tháng ngày từng ngày từng ngày trôi qua, giận dữ phẫn nộ cũng là một ngày, vui vẻ cũng là một ngày; sao chẳng mở rộng tấm lòng, vui vẻ tích cực mà sống qua ngày ?

Hãy cảm tạ những trắc trở, khiến cho chúng ta càng biết phản tỉnh và kiểm thảo.

Hãy cảm tạ những thất bại, khiến cho tâm trí của chúng ta càng thêm trưởng thành chính chắn;

Hãy cảm tạ những khổ nạn, khiến cho chúng ta càng có cái tâm đồng cảm đi giúp đỡ những người khác;

Hãy cảm tạ những người đã từng đả kích làm tổn thương gây hại đến mình, bởi vì người ta đã khiến cho chúng ta kích phát tiềm lực vô cùng của nội tại.

 

213. Có rất nhiều việc mà điều quan trọng không nhất định là kết quả mà là trong quá trình đó không ngớt thúc giục khích lệ bản thân, sửa cho ngay lại bản thân, điều chỉnh bản thân, nhận thức bản thân.

 

214. Tâm tồn sự phẫn nộ oán hận bất bình thì sẽ chỉ khiến cho sự việc càng làm càng tệ hại, còn như thường tồn sự cảm ân thì trái lại sẽ có những chuyển cơ xuất hiện; hãy cảm ân trời đất bao la. Hạnh phúc là dành cho những người thường mang tâm cảm ân.

 

215. Liễu nguyện, càng liễu thì càng mở ra trí tuệ, càng liễu thì càng vui vẻ ! Điều  quan trọng nhất là khiến cho tâm tánh của bản thân càng thêm nâng cao, tâm khai ngộ thì đời người cũng chẳng có những phiền não gì nữa rồi.

 

 

216. Chúng ta nào có thể quyết định độ dài của sinh mệnh ? thế nhưng độ sâu và độ rộng của sinh mệnh thì lại là nắm bắt ở trong tay của bản thân mình.

Độ sâu của sinh mệnh là gì ? Là tu thân dưỡng tánh, sửa bỏ những tánh khí nóng nảy, những thói hư tật xấu, đấy là cái đức của nội thánh.

Độ rộng của sinh mệnh là gì ? Tế thế độ nhân, hoá thế ích nhân, rộng kết thiện duyên, từ bi hỷ xả, đấy là cái công của ngoại vương.

Đời người có độ sâu cộng thêm độ rộng, thì giá trị và ý nghĩa của làm người có phải là bèn sẽ càng khác đi rồi.

 

217. Kì vọng mong đợi bản thân có thể chín chắn hiểu chuyện;

Kì vọng mong đợi bản thân có thể thông cảm thấu hiểu ý của người khác;

Kì vọng mong đợi bản thân có thể rộng kết thiện duyên với người;

Kì vọng bản thân có thể biết sai mà sửa lỗi;

Kì vọng bản thân có thể hỷ xả từ bi;

Kì vọng bản thân có thể làm một người ấm áp.

Muốn có đời người như thế nào, thì chỉ xem coi con có cái tâm niệm thế nào;

Muốn có những thành tựu như thế nào, thì chỉ dựa vào những nỗ lực như thế nào.

 

218. Tồn cái tâm chánh thì trăm phước cùng nghênh đón, an khang đường thuận, vui vẻ vô ưu, quỷ thần khâm kính.

 

 

219. Mỗi người đều có thể dựa vào ý chí, sự quyết tâm và những hành vi, tâm niệm kiếp này của bản thân để cải biến đời người và vận mệnh của bản thân.

 

220. Sức mạnh lớn nhất của sự “ đột phá ” là đến từ học biết “ buông xuống ”

Chúng ta phải buông xuống những gì ?

Hãy buông xuống những sự sĩ diện, buông xuống những Ngã chấp, buông xuống cái Tự Ngã, buông xuống những tiếng vỗ tay, buông xuống những danh lợi, buông xuống những sự oán trách, buông xuống tất cả những gì mà con quan tâm để ý nhất, những “ sự cản trở, sự tập nhiễm, khí chất bẩm sinh, quán tính ” mà con khó dứt bỏ nhất, trở về lại niềm tin ban đầu nhất, từ trong đó mà đi tu sửa, điều chỉnh và cải thiện.

 

221. Đời người “ quang minh ” thì trước tiên phải có cái tâm quang minh đấy !

Vậy thì hãy ghi nhớ lấy cái ânquên mất đi cái hận;

Ân có thể khiến cho chúng ta cảm thấy tất cả mọi cái đều rất đáng quý;

Hận chỉ sẽ khiến cho chúng ta bệnh cũ tái phát, hình thành nên một thứ tổn thương gây hại khác mà thôi.

Chúng ta tu đạo phải học tập sự đồng cảm thấu hiểu mang mặt tích cực. Hãy tìm những điểm tốt của người khác, mở ra con đường thiên đường.

 

222. Đời người của chúng ta thì người khác có thể đến giúp chúng ta làm sự quyết định hay không ?

Những tư tưởng của chúng ta đã tạo tựu nên cá nhân của chúng ta;

Những thái độ của chúng ta đã quyết định vận mệnh của chúng ta;

Những trạng thái tâm lí của chúng ta đã quyết định sức mạnh của chúng ta.

 

223. Thân người khó được, nhân duyên đáng quý. Hãy thật tốt mà trân trọng có thể có được một phần nhân duyên học tu bàn đạo này, sống ra một đời người mới toàn diện, chớ có để cho bản thân lại sống mơ mơ màng màng hồ đồ một ngày lại qua một ngày nữa.

 

224. Chúng ta phải biết phản tỉnh bản thân, thì mới có thể đổi mới, mới có thể tiến bộ.

“ Phản tỉnh ”, “ nhận lỗi ” là bài tập đầu tiên của lòng nhân từ đạo đức, cũng là bậc thang cho sự thăng hoa nhân cách.

Những người chẳng chịu phản tỉnh, thì vĩnh viễn chẳng nhìn thấy được những khuyết điểm của bản thân.

Những người chẳng chịu phấn chấn nỗ lực, thì vĩnh viễn dùng chẳng được những điểm mạnh của bản thân.

 

225. “ Đạo ” ở trên thân của chúng ta. Một người mà có thể thường biết lúc nào cũng phản tỉnh lại bản thân, vậy thì mỗi một người đều là những người thầy tốt, người bạn có ích cho mình, mỗi một sự việc đều là sự trải nghiệm tôi luyện tạo tựu, mỗi một phẩm vật đều trân trọng khéo dùng, bèn là một người có sức mạnh rồi.

Có sức mạnh rồi thì chẳng những có thể giúp cho bản thân nâng cao, càng có thể ảnh hưởng đến những người xung quanh cũng bị cảm hoá hướng thiện.

 

226. Nâng cao chẳng phải là sự khắc ý, chẳng phải là sự cưỡng ép, chẳng phải sự tìm kiếm, mà là ở ngay lúc ấy, những lời nói hành vi của bản thân có thể không manh động, không thô bạo, không ác khẩu, không thị phi, không thất vọng suy sụp, không nản lòng, không oán trách; dẫn đạo bản thân đi hướng đến con đường chánh tri chánh kiến, thanh tịnh tường hoà, lành mạnhsự chuyển hoá vào ngay lúc ấy chính là sự nâng cao. Tu đạo như thế mới có sức mạnh, có sức mạnh rồi lúc nào cũng nâng cao bản thân, thầy tin rằng đời người của các đồ nhi sẽ càng lúc càng có hy vọng.

 

227. Một câu nói tốt, một sự khích lệ, một niệm chúc phúc, một sự giúp sức, một cái mỉm cười, một tí giúp đỡ, cho người ta niềm tin, cho người ta niềm vui, chỉ cần có tâm thì chỗ nào cũng đều là cơ hội để rộng kết thiện duyên; còn đời người của chúng ta cũng sẽ càng đầy đủ phong phú, càng vui vẻ, càng đáng yêu.

 

228. Những chuyện của thế gian thì có lẽ còn có rất nhiều những chuyện mà chúng ta không hiểu, thế nhưng nhất định phải biết khiêm tốn. Chúng ta chẳng cần phải đi tranh mạnh đấu thắng với người khác; cái cảm giác tự cho là mình đúng và giỏi giang hơn người cứ hay phải trả giá bằng đạo đức và tình người, ngược lại đã gieo trồng xuống cái nhân hoạ của sự thất bại suy thoái cho bản thân.

 

229. Sự vô cùng khiêm tốn là một thứ khẳng định đối với năng lực của người khác; phàm việc gì cũng không cần phải đều do mình chủ đạo, phải biết để chừa lại tí cơ hội cho những người khác.

Giúp đỡ người khác trưởng thành, không ngạo mạn, không tự đại, thì tự nhiên sẽ nhận được sự kính trọng của mọi người; như vậy thì khi bắt tay vào làm việc thì trợ duyên cũng nhiều, đương nhiên cũng bèn sẽ dễ dàng thành công hơn đấy !

 

230. Hãy làm một người đáng để khiến cho người khác noi theo, có thể mang lại tấm gương sáng chánh diện cho người khác, có thể rót xuống những sự hài hoà và mĩ mãn cho gia đình, cũng có thể vì cái thế gian này làm tăng thêm càng nhiều những sự quang minh và ấm áp. Chớ có đi yêu cầu đòi hỏi người khác, khiển trách người khác. Tu đạo chính là bắt đầu làm từ chỗ cải biến bản thân của chúng ta.

 

231. Nếu như chúng ta thường mang cái tâm sân nộ, nộ hận thì sẽ đánh mất đi cái tâm từ bi, tâm cảm ân, tâm trí tuệ, tâm hổ thẹn. Bởi vì nội tâm của chúng ta tràn đầy những sự bất bình, thì tháng ngày sẽ qua được bình tĩnh hay sao ?

Nếu như chúng ta cứ mãi đem những sự so đo tính toán, sân hận để ở trong tâm, đem những đối tượng mà mình không ưa thích, những sự vật, hoàn cảnh không ưa thích … lúc nào cũng vướng mắc ở trong tâm, trong lòng có khổ hay không ? hà tất phải gây hấn với bản thân ?

 

232. Trên mặt chẳng sân là cúng dường,

Trong miệng chẳng sân xuất diệu hương,

Trong tâm chẳng sân Bảo Vô Giá,

chẳng nói vọng ngôn là chân thường,

một gương mặt dịu dàng từ bi là sự hỷ xả vô giá nhất.

 

233. Thường mở miệng cười có thể khuếch đại tấm lòng, mở rộng tầm nhìn của chúng ta.

Phàm việc gì cũng hãy hướng về chánh diện tích cực mà nghĩ, và thường xuyên bảo vệ gìn giữ cái tâm trạng vui vẻ, thì tự nhiên hạnh phúc vui vẻ bất cứ lúc nào cũng đều ở bên cạnh chúng ta rồi.

Thường nở nụ cười có thể làm thay đổi từ trường, dẫn dắt đến ánh mặt trời, mang đến vận tốt, đem lại thiện duyên, càng có thể dẹp ngưng rất nhiều những sự phân tranh.

 

234. Người so người thì tức chết người; ngưỡng mộ người khác thì sẽ chỉ đem lại càng nhiều những sự đau khổ cho bản thân. Kết quả của sự tham nhiều tham tốt quả thật sẽ vui vẻ hay sao ?

 

235. Sự hài lòng thoả mãn chẳng ở chỗ tăng thêm nhiên liệu, mà là ở chỗ giảm bớt những mồi lửa; chẳng phải ở chỗ tích luỹ những tài sản có giá trị, mà là ở chỗ giảm bớt những niệm tham muốn.

Hãy học tập tiếp nạp bản thân, nhận thức bản thân, trân trọng tất cả những gì mà mình sở hữu. Cảm ân biết đủ, trân quý phước và tạo phước, tin rằng đời người sẽ sống được một cách vững chắc thiết thực và tốt đẹp hơn.

 

236. Biết đủ cảm ân, mở ra con đường thiên đường;

Oán trách so đo, nơi nơi địa ngục khổ.

Sự cảm ân có thể làm đẹp đời người, làm đẹp tâm linh của chúng ta, khiến cho sinh mệnh có thể sống được một cách càng có sự ấm áp và tươi mới phấn chấn hơn.

 

237. Hãy nắm bắt mỗi một lần cơ hội học tập, để cho sự học tập của mỗi một lần đều có thể giúp cho bản thân trưởng thành, sự trưởng thành của tâm tánh đấy ! để cho sự liễu nguyện của mỗi một lần có thể giúp cho sự nâng cao của bản thân, tu đạo càng tu càng vui vẻ, càng tu càng pháp hỷ tràn trề.

 

238. Hãy dụng tâm mà thể hội xem ông trời có phải là cho chúng ta rất nhiều cơ hội. Những cơ hội gì ?

Cơ hội sửa lỗi, cơ hội liễu nguyện, cơ hội sám hối, cơ hội học tập, cơ hội trưởng thành, cơ hội xả được, cơ hội để có sự ăn ý, tâm linh tương thông với trời, thế nhưng những cơ hội này đồ nhi đều đã nắm bắt rồi chưa ?

Hãy nắm bắt lấy mỗi một lần cơ hội thông với trời, nắm bắt lấy mỗi một lần cơ hội để Tiên Phật có thể gật đầu khẳng định; những cơ hội này có phải là chúng ta đều đã lỡ qua mất rồi ? Vì sao vậy ? Bởi vì nhân tâm, ngã chấp đứng chen vào giữa, tác dụng của những dục niệm tình cảm cảm xúc con người; dùng cái tâm như thế thì làm sao mà có thể siêu sanh liễu tử, lìa khổ được vui đây ? Chẳng phải là mỗi một lần đều có cơ hội tốt như thế, phải không ? Bao gồm cả sinh mệnh cũng như thế; lẽ nào đồ nhi vẫn còn muốn lại tiếp tục lang thang sanh tử trong cõi hồng trần hay sao ?

 

239. Việc trời người bàn, bí bảo từ xưa, xưa nay chưa từng có; đấy là nhân duyên thù thắng biết bao, thế nhưng đồ nhi hãy hỏi tự mình xem, chúng ta rốt cuộc đã làm những việc gì rồi ?

Phải chăng ở trong sư cộng bàn liễu nguyện đi quán chiếu những thiếu sót của bản thân mà tăng cường cải tiến ?

Phải chăng từ trong sự học tập tham dự mà thấu hiểu cảm thông lập trường của đối phương, mà bù đắp cho nhau những thiếu sót ?

Phải chăng có thể hộ trì cái phật tâm thanh tịnh của bản thân khiến cho nó khởi tác dụng hay không ?  

Sự bộc lộ của tâm phật là chỗ nào cũng viên dung, viên mãn, hài hoà. Ở mỗi một vai diễn trong gia đình, trong công việc, trong cuộc sống, trong cái khoảnh khắc ngay lúc ấy đấy đều là đang tu.

 

240. Chúng ta xả mình vì người, từ bi hỷ xả, lúc nào cũng quan tâm đến người khác, thông cảm thấu hiểu người khác. Chúng ta yêu cầu đòi hỏi nghiêm khắc với bản thân, đối đãi khoan hồng đại lượng với những người khác, bởi vì tu bàn là việc của ai đây ?

Sự sanh tử phải tự mình liễu.

Đồ nhi hãy trân trọng mỗi một cơ hội khảo nghiệm mà trời đã ban cho, tôn trọng mỗi một cách nhìn và sự phê bình của chúng sanh, cũng phải học biết tiếp nạp những sự chỉ điểm và khiển trách của người khác đối với chúng ta. Chúng ta có thể dùng tấm lòng hoan hỷ viên dung để đi tiếp nạp và giúp cho bản thân mình trưởng thành hay không ?

Hãy nắm bắt lấy mỗi một khoảnh khắc ngay lúc ấy, hãy tinh tấn bản thân vậy !

Đồ nhi chớ có lại tự làm chướng ngại bản thân nữa; vấn đề của sinh mệnh có thể trở thành bàn đạp, cũng có thể trở thành vật chướng ngại của chúng ta, vậy thì phải xem coi nỗ lực của tự mỗi đồ nhi rồi.

 

241. Hy vọng các đồ nhi có thể thật sự mỗi bước một dấu chân, tu đức rộng thiên ân, lấy đức nhân làm nhiệm vụ của mình, từ bi khắp nơi xuân.

Chúng ta phải đem mùa xuân rải khắp các ngóc ngách của nhân gian, không chỉ phải từ bi với chúng sanh, đồ nhi cũng phải càng thêm từ bi với bản thân, tu đức, bồi đức, dưỡng đức, lập đức thì mới không phụ lòng kì vọng và mong đợi to lớn của Chư Phật Bồ Tát đối với các đồ nhi.

 

242. Chúng ta tu đạo chẳng phải là miệng nói những lời suông, mà là phải ôm đạo phụng hành, nghe điều thiện thì hành, nhận lí thật tu; vào ngay cái lúc thực hiện sự chân tu, cái thiên tánh nhân đức bèn sẽ hiển hiện hồi phục, là một người khiến cho người khác ưa thích gần gũi, là một người khiến cho người ta cảm thấy vui sướng thoải mái. Nếu đã như vậy, các con những người có đức hạnh thực hành thân giáo càng phải siêng năng gắng sức bản thân nỗ lực thực hành tu chơn.

 

243. Đạo ở trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, trong việc đãi người xử sự, trong sự ứng đối tiến thoái có thể chỗ chỗ viên mãn, việc việc viên dung, người người viên hoà ( linh hoạt thông đạt ) , con nói xem cái đạo này chẳng phải là ở trên người của chúng ta đã khởi tác dụng rồi sao ?

 

244. Đời người của bản thân thì tự bản thân mình quyết định, tự làm tự chịu, tất cả đều do tự bản thân mình làm chủ.

Hãy làm một con người có trí tuệ, chớ có lại để cho bản thân rơi vào bên trong những hố khổ của sự oán, hận, khổ sở, phiền não, phẫn nộ, có được không ?

 

Số lượt xem : 681