BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

A Tu La Đạo - Hạ Bổn Ninh hiển hoá kết duyên huấn

Tác giả liangfulai on 2023-05-06 21:42:41
/A Tu La Đạo  - Hạ Bổn Ninh hiển hoá kết duyên huấn

Dân quốc năm thứ 80 (năm 1991) Tuế Thứ Tân Mùi, âm lịch ngày mồng 8 tháng 3

Một niệm trước Ma, cả đời chấp mê, ác trược chẳng tỏ. Thân phận của ta vạn người mê, ai đến thử công lực ta xem? Đến nào! Đến nào! Người mà ta cần là người tu hành, cẩn thận đấy!


Nếu như trong tâm ngươi khởi tâm động niệm, chấp trước thị phi và ân thù, buông thả theo những tập tánh và cuồng vọng tự đại, và những người tâm niệm chẳng hồn nhiên trong sáng, ta sẽ khiến cho ngươi đánh mất sự phản tỉnh và khiêm tốn mà nhân loại nên có, khiến cho thể sinh mệnh của ngươi thuỷ chung đầu cuối khắc hoạ cái nghiệp của cõi A Tu La. Ha! Ha! Ha!

 

Các tiểu Ma đầu của ta phải đến nhiễu loạn bọn côn đồ xấu ác và những kẻ phẩm hạnh không tốt của thế gian, tăng sâu thêm những ý niệm phạm tội của bọn chúng, và khảo rớt những người tu đạo của thế gian, càng phải quạt động ngọn lửa sân trong lòng của các ngươi, khiến cho nó không ngừng thiêu đốt, thật tốt mà khiến cho các Âm Ma trong tâm của các ngươi đánh nhau mà sanh ra đủ thứ các hư ảo; lại đem sắc đẹp làm mê hoặc lòng ngươi, khiến cho ngươi bị vây khốn bởi cái tình nam nữ vặt vãnh tầm thường, khiến cho ngươi chẳng thể tự cứu rỗi, khiến cho ngươi định sẵn theo những ác nghiệp nặng nhất của tiền kiếp, kiếp này mà trường kiếp chịu khổ! Muốn ngươi không ngớt bị vướng mắc ràng buộc bởi người khác, không ngớt khởi lên những sự tranh chấp với người khác, chẳng cách nào nhẫn chịu. Ta càng khiến cho ngươi cả đời trải qua những tháng ngày sóng gió hãi hùng. Còn nếu không thì ta bèn khiến cho các ngươi đánh trống rút lui, thay đổi chí tiết giữa chừng, đạo tâm thoái lùi, vĩnh lìa cửa Phật! Vì sao vậy? Bởi vì ta xem thường sự cuồng vọng tự đại của những kẻ tu đạo treo suông cái hư danh, những kẻ tự cho là mình thanh cao, cái kiểu mà trong mắt chẳng có người khácHãy cẩn thận đấy! Nếu để ta nhìn chăm chăm để ý tới rồi, bọn ta bèn sẽ thừa lúc sơ hở suy yếu mà lẻn vào, chuyên phá hư những chuyện tốt của các ngươi, khiến cho các ngươi vĩnh viễn chẳng được siêu sanh, chẳng thành Tiên thành Phật nổi.

 

Người đời đều biết nói sự đáng sợ của sáu nẻo luân hồi, nhưng lại thường hay phớt lờ sự tồn tại của cõi A Tu La này. Các ngươi tưởng rằng đã đắc đạo rồi thì có thể không đoạ địa ngục, không rơi vào cõi ác quỷ nữa sao? Ta bảo với các ngươi : nếu như tâm của các ngươi có chỗ thiên chấp, niệm đầu bất chánh, chẳng chiếu theo quỹ đạo của bản thân mà tiến, ta bèn khiến cho các ngươi khởi tâm động niệm, thời khắc chẳng biết kiểm điểm mà vời đến những hung thần nhập vào người, khiến cho các ngươi ở trong những sự bất tri bất giác mà đã trở thành con Ma cháu Ma của cõi A Tu La.

 

Các ngươi chẳng bao giờ ngờ tới rằng ta cũng đã từng là một người tu hànhThế nhưng cái tâm Phật của hôm nay, ngươi có thể bảo đảm rằng ngày mai nó vẫn tồn tại không thay đổi chăng? Khó đấy! Ta là người của thời Nam Tống; Hạ Bổn Ninh là tên của ta. Lúc bấy giờ ta dối trời, dối người, dối quỷ thần, dương phụng âm vi, dụng bộ mặt giả dối; do những tư lợi của cá nhân mà đã khởi lên những sự phân tranh với những người tu hành đồng môn, lại ưa thích trêu chọc cười nhạo Lão Phương Trượng của thời lúc bấy giờ. Sau sự việc thì tôi dám làm chẳng dám nhận, lại cứ làm liên luỵ người khác thay tôi gánh lấy cái tội này. Như thế, tôi chẳng biết thật tốt mà sám hối! Lại thường hay làm vướng mắc ràng buộc người khác, những hành vi khiến bản thân háu thắng đã trở thành nguyên nhân chủ yếu của việc rơi vào cõi A Tu La ngày hôm nay. Các ngươi chớ có mà nói đến tiến đức tu nghiệp, chân công thật thiện gì với ta. Ta chỉ biết rằng: thuận ta thì sống còn, nghịch ta thì chết! Ta sau khi làm bại hoại danh dự của những người tu đạo, làm họ bị đuổi ra khỏi cửa Phật rồi, ta tự kết thành một phái, bóp méo học thức, siểm nịnh thế gian để dỗ ngọt lừa dối người đời, do vậy mà cũng đã dẫn dắt sai không ít chúng sanh, và chuyên môn dùng âm mưu quỷ kế để hãm hại những người xuất gia phá giới, khiến cho những công phu nỗ lực trước kia của họ thảy đều uổng phí mất đi, thật tốt mà tiêu mối hận thù trong tâm của ta. Người đời lúc bấy giờ đều nói rằng ta là đại ma đầu đến chuyển thế, vậy nên người thấy người sợ, còn ta thì ngược lại chẳng cho là như thế, trái lại tâm còn sinh hoan hỷ, cho rằng mình có đại công đại đức, người đời nên sùng bái ta.

 

Vào lúc lâm chung, tâm của ta vẫn chưa chết, tà khí khó tiêu, ác niệm chẳng trừ, sau khi chết cũng chẳng có ý hối cải, tự nhiên hướng theo Ma giới, chịu sự chưởng quản của Ma Vương. Trong khoảnh khắc chốc lát, chính do sự lôi kéo ảnh hưởng của niệm đầu và ác nghiệp mà rơi sâu vào vực sâu không đáy. Ngay lập tức ta đã mọc ra một cặp sừng Ma, trên thân cũng đã mọc đầy gai, lửa mạnh xuất hiện bao quanh thân mình, tóc dựng đứng, hình dạng răng nanh mặt xanh. Nếu chẳng ẩn giấu hình, thì đủ để khiến người đời sợ đến chết. Ta bảo với các ngươi: hãy cẩn thận các tiểu ma đầu của bọn ta đấy! Chuyên môn tìm kiếm những người mà tâm thuật bất chánh, trong tâm chẳng có chút chánh khí, xử thế tiêu cực, cả ngày chẳng có tinh thần. Ta muốn các ngươi chiêu ma, chiêu bệnh, khiến cho các ngươi Ma bệnh triền nhiễu lấy thân, muốn các ngươi sinh bệnh, bất kể là uống thuốc, phẫu thuật, hay là dùng sạch gia sản đều trị không khỏi bệnh. Ta muốn các ngươi cầu sống chẳng được, cầu chết không xong! Phải biết rằng bọn ta là có chỗ sơ hở thì là vào, chẳng có chỗ nào mà không đạtNgười đời gặp phải các tai hoạ xảy ra ngoài ý muốn hoặc các bệnh tật đến triền nhiễu thân vốn không phải là vô duyên vô cớ chẳng có nguyên do đâu, trong vô hình những tai hại ấy đều có các Ma Quỷ và các Oan khiêm ở bên cạnh trợ trận mà thúc đẩy xúc tiến, đấy chính là sự lợi hại của vô hình, sự nguy hiểm của vô hình, tất cả đều ở trong tâm của bản thân các ngươi: có hạo nhiên chánh khí hay không? Nếu không thì bèn để bọn ta chế phục rồi! Ha! Ha! Ha!

 

Thế gian hiện nay có rất nhiều những chuyện cổ quái hiếm lạ, và các thứ tai nạn chiến tranh. Các ngươi phải biết rằng sự giáng đến của kiếp số đều là do người đời tự mình chuốc lấy; cũng giống như thiêu thân tự lao vào lửa vậy, tự khiến bản thân mình rơi vào cảnh khốn, tự làm tự chịu. Có đạo thì là Oan có đầu, nợ có chủ. Mỗi người các ngươi do luỹ kiếp tâm chẳng thanh tịnh, tạo ra một số những ác quả từ thân khẩu ý, lại do các loại nghiệp lực cảm triệu thành các thứ nhân quả. Ngươi phải biết rằng các oan hồn chủ nợ ở nơi địa phủ nếu như cầm lệnh bài đòi mạng đến trước mặt ngươi, đòi mạng của người đời các ngươi là chuyện dễ như trở bàn tay vậy! Lúc bấy giờ thì các cháu Ma nhỏ của bọn ta bèn sẽ ở một bên cùng liên thủ hoặc trợ thế, để cho các oan hồn chủ nợ vô hình này đạt thành tâm nguyện, các ngươi hãy cẩn thận con đường đạo của bản thân! bước chân của bản thân! Chớ trách bọn ta vô tình vô nghĩa, chúng ta tạo tựu lẫn nhau, chẳng phải vậy sao? Ha! Ha! Ha!

 

Lại nữa, nếu như bên trong nhà của cả gia đình chẳng có thiện khí, những người tạo ác đa đoan, bọn ta bèn sẽ tụ tập ở bên ngoài ngôi nhà của ngươi lảng vảng chờ đợiđem cái luồng hung khí tà ác này xoáy quanh mình của ngươi, lại đợi khi cá nhân vận thấp, thì thúc ép thêm, khiến cho ngươi tạo nghiệp, trong âm thầm lôi kéo dẫn dắt ngươi đi làm những việc bất lợi cho nhân đạo, thiên đạo, khiến cho tội nghiệp của ngươi chuyển thêm sâu nặng. Nếu như không tin, thì đợi ngươi đến thử thử xem vậy! Lại còn những khách tu đạo tâm khí bất bình, thái độ ngạo mạn, ta phải khiến các ngươi chịu sự oan khuất một cách chẳng rõ chẳng ràng, mọi chuyện đều cảm thấy không thuận lòng, khiến cho các ngươi chẳng có khí người, khiến cho ta thừa lúc ngươi sơ hở suy yếu mà vào. Nếu như dựa vào sự thông minh để tu đạo, ta bèn khiến cho các ngươi được cái hư danh, khiến cho ngươi ở trong sự tự mãn mà chẳng biết thật tốt mà phản tỉnh, diệt ngọn đèn sáng tỏ ấy trong tâm của ngươi, dẫn người đi hướng đến đen tối, các ngươi thảy đều đem những nguyện đã lập xem như là trò con nít vậy! Hãy mặc sức mà giới hạn nam nữ chẳng phân rõ vậy! Tốt nhất là nội tâm của các ngươi thường chẳng quang minh sáng tỏ, để tiện cho bọn ta càng thêm gần gũi các ngươi, dẫn các ngươi đi vào tà ác, khiến cho các ngươi vĩnh viễn đoạn dứt không nổi những chủng tử của ác hành, mà chịu phải đủ thứ những thảm báo.

 

Nếu các ngươi để cho nhĩ căn không thanh tịnh! môi lưỡi chẳng biết kiềm chế! chẳng biết ôm lấy cái bổn phận của bản thân mà đi tận đạo, mà cứ mãi bới móc những thói hư tật xấu trên thân người khác! vậy thì ta bèn muốn ngươi ở trong cái vòng thị phi lâu dài, khiến cho ngươi lục căn chẳng được thanh tịnh, xử thế chẳng được an ninh; ta phải khiến cho người đời bởi vị thị phi ân oán mà khởi lên những sự bất bình, mỗi mỗi tự đi tàn sát lẫn nhau! Đạo cao một thước Ma cao một trượng. Gương sáng chẳng mài thì là sẽ không sáng tỏ, tìm một cơ hội để ngươi và ta thi đấu so tài cao thấp một phen vậy! Nói không chừng thì ngươi đang ngồi chính là đối tượng mà bọn ta đang tìm kiếm. Hãy đến đây! để thân của ta trở thành cái bóng của ngươi vậy! để chúng ta hình bóng chẳng rời nhau, kết cái tình hữu nghị, để các ngươi càng hiểu rõ thêm bộ mặt thật của bọn ta, muốn các ngươi chịu không nổi, khảo đến các ngươi thân bại danh liệt, dày vò đến chẳng ra người ngợm. Không tin à! hãy đợi mà xem! thoái.

 

 

Số lượt xem : 544