BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Phổ Độ A Tu La, Du Hồn, Thai Sinh ( Tế Công Hoạt Phật từ huấn )

Tác giả liangfulai on 2022-11-28 21:24:45
/Phổ Độ A Tu La, Du Hồn, Thai Sinh  ( Tế Công Hoạt Phật từ huấn )

A Tu La

 

Trong cõi A Tu La có các con Ma cháu MaNếu như đồ nhi tại thế có một chút mặt đen tối nào đó, những nhược điểm của tánh người chưa có trừ bỏ, những cá tính, âm chất trên bẩm khí chẳng có liễu dứt, gột rửa sạch, rất dễ chịu phải sự quấy nhiễu của các Nguyên Nhơn của cõi A Tu La, các con ma cháu ma trong cõi vô hình


Hắn sẽ khiến cho những nhược điểm của con hiển hiện ra bên ngoài, hiển ra mặt đen tối của tính người, vậy thì cái người này sẽ bị người ta chán ghét. Con Ma có loại sức mạnh này, dẫn động nhược điểm của con hiển hiện ra ngoài, khiến cho cái mặt tiêu cực, mặt xấu xí của con hiển lộ ra ngoài, dẫn đến những người xung quanh chán ghét con. Ma sẽ gây khiến cho khí bẩm của con dẫn phát ra ngoài. Loài ma mượn nhờ vào khí bẩm của con để kéo rút một kíp nổ, mượn một câu nói của người, mượn tánh khí nóng nảy của người ta để kích động những chủng tử bất tịnh trong chỗ sâu thẳm nội tâm của con bùng phát ra ngoài. Khí bẩm của con hễ bùng phát ra rồi thì những người xung quanh bèn bất hoà, bèn phân tranh với con, do đó rất sợ Ma đến làm nhiễu loạn đời.

 

 

 

 

Người đời làm sao mà tiến vào cõi A Tu La vậy ? Lúc tại thế khí bẩm rất nhiều, niệm đầu sai lệch, tư tưởng quá đáng, dễ dàng sân hận, tánh khí thói hư tật xấu chẳng có dứt trừ, thích sân hận thì dễ rơi vào cõi A Tu La. Có một số các Nguyên Nhơn bị thâu tóm đến cõi Ma đến chuyển kiếp, nhìn cách ăn mặc trang điểm của họ thì thấy khác với những người bình thường; có những kẻ rất có sức quyến rũ, sẽ dụ hoặc người. Anh ta ( cô ta ) vì sao lại làm như thế ? Bởi vì bản thân anh ta ( cô ta ) khống chế không nổi, khí bẩm của anh ta ( cô ta ) chính là kiểu như thế, khí bẩm luỹ kiếp chưa có sửa đổi trừ bỏ, vậy nên những động tác mang tính thói quen, những hành vi việc làm mang tính thói quen. Đến nhân gian có cơ hội cho anh ta ( cô ta ) chuyển được nhục thể, là muốn để họ có thể sám hối, tu luyện, có cơ hội sửa đổi, thế nhưng bởi vì chẳng có công đức để chuyển niệm đầu, lại chẳng có duyên lành để giáo hoá họ, vả lại cái thế giới muôn màu muôn vẻ hiện nay rất nhiều những hình hình sắc sắc, cho nên họ chẳng cách nào kiểm soát chánh tâm chánh niệm của bản thân, vẫn cứ cái kiểu như cũ, những tập khí thói hư tật xấu cũ lại xuất hiện trở lại, vẫn cứ là hiển hiện cái trạng thái làm mê hoặc quyến rũ người khác, và những khí bẩm như sân hận bùng phát ra, do đó các Nguyên Nhơn của cõi A Tu La đến khảo đạo và nhiễu loạn đời, sức mạnh làm nhiễu loạn đời ấy không thể xem thường. Quả thật là có những Nguyên Nhơn bị thâu tóm đến Ma Đạo đến chuyển kiếp; ngoài ra có một số thì là các linh vô hình mượn nhờ vào một số những người nào đó mà khí bẩm trược nặng để làm nhiễu đời, vậy nên có một số người vì sao mà niệm đầu rất sai lệch, có khi là chịu sự ảnh hưởng của Ma Đạo trong cõi vô hình, tự mình kiểm soát không nổi, bị Ma khống chế lấy, dẫn phát những tư tưởng bất tịnh của nội tâm anh ta bộc phát ra ngoài mà ảnh hưởng đến những người xung quanh không tu đạo. Khí bẩm toàn bộ phát ra, cho nên sức mạnh của Ma cũng rất lớn; vậy thì muốn an ủi họ, làm họ bình tĩnh, thì cũng cần mượn nhờ vào phổ độ trợ giúp công đức cho họ. Có công đức thì họ có thể chuyển niệm đầu, làm bình tĩnh cái khí bẩm của họ, như thế họ sẽ không đến nhiễu đời; nếu có thể rõ lí, biết tu luyện, sám hối, niệm đầu chẳng muốn quấy nhiễu người đời, vậy thì thế gian sẽ khá yên bình.

 

Một người mà không có tu thì khí bẩm rất nhiều, nơi sâu thẳm của nội tâm có rất nhiều những tư tưởng không thanh tịnh không sạch sẽ, rất dễ bị loài Ma moi ra. Loài ma trong cõi vô hình có thể mượn nhờ vào khí bẩm của con người để làm nhiễu loạn đời, trước hết là nhiễu loạn từ trong nhà, từ phương diện các mối quan hệ giữa người với người của anh ta mà làm nhiễu loạn, dần dần càng nhiều người bị nhiễu loạn, thế gian bèn loạn rồi, lòng người bất bình, lòng người không thanh tịnh, nói năng bừa bậy, hoặc là nổi phát tánh khí nóng giận một cách bừa bãi, cả thế gian không yên bình, vậy nên cũng phải khiến cho ma bình tĩnh xuống, chuyển niệm đầu, phổ độ họ, mượn nhờ mọi người làm công đức chuyển niệm đầu của họ. Còn các con muốn cứu cõi ma thì cá nhân mình cũng phải tu tốt, nếu không thì độ không nổi loài ma, trái lại bản thân mình còn bị loài Ma quấy nhiễu, biến thành con cũng là Ma, trở thành cùng loại tụ tập với chúng, vậy thì trái lại ma càng nhiều, Phật càng ít rồi. Vậy nên người đời muốn cứu Ma đạo thì cá nhân trước tiên không bị nó ảnh hưởng, cần phải có định lực, khả năng tự kiểm soát, khả năng tự khống chế bản thân, có đủ trí tuệ mà không bị chuyển, còn có thể chuyển chúng sanh quay đầu là bờ. Vậy nên một mặt phải độ Nguyên Nhơn, mặt khác cá nhân phải tu tốt một chút đi cải biến chúng sanh.

 

Vì sao mà những Nguyên Nhơn bị thâu tóm đến cõi A Tu La có thể đến chuyển kiếp làm người ? Anh ta có thể do luỹ kiếp đã từng gieo trồng qua nhân lành, chỉ là kiếp trước khí bẩm của anh ta hiển hiện ra, mặt không tốt hiển hiện ra nhiều, vậy nên đoạ vào cõi Ma, thế nhưng anh ta luỹ kiếp nói không chừng có gieo trồng xuống những nhân duyên lành nào đó, vậy thì thiên địa cũng có cái tâm nhân từ, bèn để cho anh ta có cơ hội chuyển kiếp làm người, để anh ta sám hối, có thể gặp được quý nhơn, duyên lành dẫn dắt anh ta có cơ hội nghe đạo lý, được giáo hoá, sau khi rõ lí rồi thì thay đổi khí bẩm, vậy thì anh ta biết tu luyện, lại biết hành đạo, làm công đức thì có cơ hội trở mình. Vậy nên chớ có thấy Nguyên Nhơn cõi ma đến chuyển kiếp thì ghét bỏ người ta, thật ra Ma vốn dĩ cũng là Phật tử, chỉ là bởi vì mê muội, tạo nghiệp, tạo nghiệt mà đoạ vào cõi A Tu Lavậy thì các con phải lấy họ làm tấm gương cảnh tỉnh bản thân. Anh ta vì sao lại đoạ lạc vậy ? Khí bẩm không sửa đổi, tư tưởng sai lệch hoặc quá đáng, ưa thích tranh đấu, sân oán, sân hận, đố kị, cho nên sẽ đoạ vào trong cõi Ma. Nếu là những Nguyên Nhơn bị thâu tóm đến cõi ma chuyển kiếp làm người, có một số kẻ do khả năng tự kiểm soát của anh ta không đủ, khí bẩm chưa có sửa đổi trừ bỏ, rất dễ chịu sự dụ hoặc muôn màu muôn vẻ hình hình sắc sắc của cõi đời ngũ trược hiện nay, khí bẩm của anh ta bèn lại sinh phát ra, mà khí bẩm lại phát ra thì có phải là lại tạo nghiệp rồi không ? Vậy nên anh ta bèn cứ lặp đi lặp lại bị sự giày vò của nghiệp thức, nghiệp lực, rất khó mà trở mình. Anh ta chẳng cách nào giải thoát, khó mà vượt qua nổi những sự cám dỗ của hình hình sắc sắc muôn màu muôn vẻ. Khí bẩm có thể khiến họ ưa thích dùng sắc đẹp để đi dụ dỗ mê hoặc người, hoặc ưa thích tranh đấu với người, bất hoà với người, và nội tâm của anh ta thường hay ghi hận người khác. Cái tâm sân hận chưa có đoạn trừ, đấy là khí bẩm hiển hiện ra khi Nguyên Nhơn cõi ma chuyển kiếp làm người, vậy thì đồ nhi muốn bị loại người này ảnh hưởng hay sao ? Loại ma đạo này đển chuyển kiếp làm người, con muốn bị nó ảnh hưởng hay sao ? Người ta ăn mặc một cách quyến rũ gợi cảm, con cũng học theo hay sao ? Anh ta cứ cãi lộn ầm ĩ, cãi vã đến mức chẳng được yên, bất hoà với khác, con muốn giống anh ta hay sao ? ( không muốn ) Vậy nên phải có định lực, có trí tuệ chơn tu, chớ có bị những cái không tốt làm ảnh hưởng, và còn phải có sức công đức ảnh hưởng ngược lại biến cái không tốt chuyển thành tốt, đấy mới gọi là phổ độ ! Phổ độ chẳng phải là cá nhân tốt thì được rồi, con phải tu càng tốt hơn, lập càng nhiều công đức để ảnh hưởng những cái không tốt có thể chuyển thành tốt, đấy là nguyện của Phật, tâm từ bi của Phật, hành vi việc làm của Phật ! Những Nguyên Nhơn của cõi A Tu La đã khó mà trở mình, khó mà giải thoát, họ rất đau khổ đấy ! Đấy là đang giày vò cái tâm và thân của họ, họ chẳng cách nào tự giải thoát, cần phải dựa vào đồ nhi những người có trí tuệ đển dẫn dắt họ tu đạo, sám hối, liễu nhân quả, bồi đức, thế nhưng con chớ có để bị kéo dẫn vào trong vòng xoáy, phải tu tốt một chút, làm bậc chánh nhân quân tử, làm người tu đạo có thể làm tấm gương sáng, ảnh hưởng những người không tốt trở về lại thành người tốt, đấy chính là đang phổ độ !

 

Du Hồn

 

Du hồn lúc tại thế có cơ hội tu luyện, thế nhưng anh ta chẳng có tu, có khí bẩm, tánh khí thói hư tật xấu, bởi vì dương thọ chưa tận thì đã chết rồi. Nếu như trở thành du hồn, hồn phiêu dạt, có thể sẽ ở những nơi nào ? dưới cây, xung quanh ( gần ) các chùa miếu, những ngôi nhà lâu ngày không có người ở, những nơi ít người, những nơi u ám, những nhà vận thấp, những ngôi mộ, rừng sâu, những chỗ nhà có con đường đâm thẳng vào, những chỗ xảy ra án mạng, những chỗ tự sát, những chỗ thường thường xảy ra sự cố giao thông, những hiện trường xảy ra tai nạn xe cộ, các du hồn tương đối dễ ở những chỗ ấy.

 

 

 

Vị trí nhà có con đường đâm thẳng vào nghĩa là đối diện mặt tiền là con đường hay con hẻm dài và ngôi nhà thường là ở ngã ba, khác với hướng đường đâm chéo vào nhà.

 

 

Các du hồn cũng sẽ núp ở dưới các mái hiên. Các ngôi nhà thời xưa có mái hiên, các du hồn mượn nhờ để tránh mưa tránh gió. Họ phải chịu đựng gió thổi mưa đánh, loại cảm nhận ấy giống với con người bị mưa gió thổi đánh vậy, thế nhưng loại cảm nhận ấy mạnh hơn, vậy nên cảm giác càng khổ, phiêu bạc chẳng có sự nương cậy ! Tam Tào phổ độ có độ đến du hồn, là mượn nhờ công đức để trợ họ liễu khổ, siêu sanh.

 

Thai sanh

 

Đồ nhi đã ăn qua thịt động vật, động vật và con người có nhân duyên, giữa động vật với động vật cũng có nhân quả, muốn giải mở lưới nhân quả phải dựa vào những người có tâm đứng ra để phổ độ chúng sanh, dùng công đức để giúp đỡ chúng sanh giải mở các mối oan thù lẫn nhau, vậy nên con người rất quan trọng. Các con có thể độ thiên, độ nhân, độ địa, vậy nên Tiên Phật mới cần phải dùng nhiều tâm sức như vậy, cứ mãi đến giáo hoá các đồ nhi chính là vì cái nguyên nhân này.

Số lượt xem : 619