BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Trên Bàn Tiệc Thịt Rượu

Tác giả liangfulai on 2022-03-17 20:06:48
/Trên Bàn Tiệc Thịt Rượu

 

Trên bàn tiệc thịt rượu

Oan gia cùng hội tụ

Kẻ vay trả “ nợ cũ ”.

Chủ nợ ăn “ nợ trừ ”.


 

 

Hoặc Tổ Tiên cùng cháu

Nhân duyên quả chín muồi

Hội ngộ trên bàn tiệc

Đổi hình, ai nhận ai ?

 

Một miếng thịt vào miệng

Ân tình, nợ cũ tiêu

Chuyển thành oán, nợ mới

Nhân quả nghiệp lực trêu.

 

Vô minh khởi oán nợ

Luân phiên tương báo trừ

Chẳng có khi ngừng dứt

Khi miệng đời chẳng tu.

 

Người vui trong rượu thịt

Kẻ đau trong oán thù

Lệ sầu thay ly rượu

Rủa nguyền thay chúc vui.

 

Người say sanh mộng tử

Luân hồi đã muôn thu

Lại tìm say trong rượu

Khiến tâm càng mê u.

 

Người vì thương thân mạng

Ăn sinh mạng muôn thu

Đổi lại thân hoàn mạng

Vô minh làm chuyện ngu.

 

Trên bàn tiệc thịt rượu

Oan gia cùng hội tụ

Không duyên thì chẳng gặp

Để trả ân, nợ thù.

 

Dây nhân duyên ràng buộc

Trói chặt đến muôn thu

Ai bạn ? thù ? thân quyến ?

“Giả tướng” che “ mắt mù ” !

 

Thân quyến làm “ mồi rượu ”

Bạn rượu là “ kẻ thù ”

Được “ bạn ” mất thân quyến

Từ bàn tiệc thịt rượu !

 

Trên bàn tiệc thịt rượu

Oan gia cùng hội tụ

Nhân quả luân hồi ghẹo

Vô minh nghiệp phàm phu.

 

Nhân duyên trên bàn tiệc đãi khách chính là : những thực khách mà chúng ta đãi các món sơn hào hải vị thịt ngon đều sẽ trở thành các oan gia trái chủ làm chướng đạo giải thoát, làm tăng nghiệp chướng, tiêu trừ nhiều Phước báo công đức của chúng ta về sau.

Còn những thực khách mà chúng ta đãi các món chay tịnh, dù chỉ là rau củ đậu phụ rất đơn giản đạm bạc, nhưng về sau đều sẽ trở thành các mối duyên lành, các thiện tri thức giúp chúng ta tiêu trừ tội nghiệp lũy kiếp, làm tăng thượng duyên trên con đường tu đạo giải thoát, giúp tăng thêm Phước báo và công đức, thọ mạng, an vui. Đấy là điều mà ít có ai nghĩ đến biết đến.

Bạn rượu thịt "tình nồng thắm" được chiêu đãi hậu hĩnh mà rồi lại sẽ trở mặt từ bạn thân thành kẻ thù chẳng sớm thì muộn, còn bạn tu hành trà nước rau củ tình cảm bình đạm trông có vẻ tẻ nhạt như nước mà rồi lại trở thành ân nhân lẫn nhau, tri âm tri kỉ tri tâm chân thật trong đường đời lẫn đường đạo, sự đời thật điên đảo thú vị lắm thay !

 

Số lượt xem : 747