BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Thế gian thời Facebook tin nhanh

Tác giả liangfulai on 2022-09-02 09:50:07
/Thế gian thời Facebook tin nhanh

Thế gian thời Facebook tin nhanh

Chỉ một sát na, công tội thành

Tùy nội dung đăng tải lành xấu

Gieo trồng nơi Chúng mẫu ruộng tâm.


Đặc biệt hình ảnh “ sát và dâm ”

Ảnh clip khiêu dâm hoen ố lòng

Sản phẩm trợ dâm, chúng sanh thịt

Khiến người tham muốn, uế thân tâm.

 

Chúng sinh mãi luân hồi sáu nẻo

Phần lớn đều do nghiệp sát, dâm

Chủng nghiệp ấy càng nhiều, sâu nặng

Thì mãi mê đắm luân hồi vòng.          

 

Tà dâm đứng đầu muôn tội ác

Là nhân dẫn đến sự diệt vong

Tự hoại, hoại người, bao hệ lụy

Chóng mau tiêu phước, đọa ác vòng.

 

Bởi lẽ tà dâm mê tánh Phật

Quên “ bổn lai diện mục ” đạo tâm

Mãi đắm chìm biển khổ sinh tử

Nên là tội ác cực thậm thâm !

 

Người mãi ôn giữ lòng ái dục

Thì mãi chẳng thấy được đạo tâm

Như nước lắng trong dùng tay khuấy

Nhìn xuống chẳng thấy tự bóng hình.

 

Tức người bị ái dục xáo trộn

Làm nổi dậy cấu bẩn trong tâm

Thế nên liền không thấy được đạo

Sạch hết ái dục, đạo hiện hình.

 

Ái dục như người cầm bó đuốc

Đi ngược gió có họa cháy tay

Như lưỡi dao phết chút mật ngọt

Trẻ liếm rồi đứt lưỡi nào hay !

 

Người gieo ái dục nơi tâm thức

Của tự thân, người khác nào hay

Ấy là “ chủng luân hồi ” ác đạo

Sẽ theo nghiệp ác khổ đọa đày !

 

Hình khỏa thân, clip khiêu dâm dục

Đủ kiểu khoe của, thân phơi bày

Lụy tội cửu huyền nơi chín suối

Bôi nhọ cha mẹ, tự thân này !

 

Tùy theo số lượng người xem nhiễm

Tội theo số lượng tăng nào hay !

Mãi đến thế gian sạch dâm dục

Mới dứt khổ báo kiếp đọa đày !

 

Nguyện người lỡ sai lầm chót dại

Sớm quay đầu hối cải tu ngay

Dứt tung truyền phim ảnh đồi trụy

Tự trợ, trợ người thoát khổ đày !

 

Nay còn thân người sám kịp lúc

Đợi vô thường lại, hối muộn thay !

Hễ mất thân, muôn kiếp khó được !

Đâu còn cơ hội tu sửa này !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượt xem : 349