BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Thế gian như nhà lửa

Tác giả liangfulai on 2022-03-28 18:52:53
/Thế gian như nhà lửa

Thế gian như nhà lửa

Bùng cháy rất vô thường

Người mãi vui trong đó

Cháy đến, tất tan xương !


 

 

 

"Gió nghiệp" thổi "lửa dục"

Thiêu người trong đau thương

Khiến "biển khổ" dậy sóng

"Sóng phiền não" muôn trượng.

 

Chúng sinh như Đàn trẻ

Trong nhà lửa cận kề

Mặc cha mẹ gào gọi

Trò vui vẫn mãi mê.

 

Người say "mộng phú quý"

Kẻ say "mộng thiếp thê"...

Bao người bao mơ mộng

Đắm chìm trong cơn mê.

 

Có người đến lay gọi

Tỉnh chút lại trầm mê

Nướng hoài trong mộng đẹp

Tới khi thân-lửa kề.

 

Địa cầu đến kì hoại

Kiếp nạn nhiều thảm thê

Phải sớm thời tỉnh mộng

Tránh tai kiếp cận kề !

 

“ Mộng kê vàng, sanh tử ”

Lưu nỗi sầu muôn thu

Giật mình khi tỉnh mộng

“ Sao mình cứ mãi ngu ! ”

 

Trí nhân đều tỉnh sớm

Tốc cầu đạo tiến tu

Mượn “ giả ” dùng tu “ thật ”

Chẳng còn mộng muôn thu.

 

Luân hồi đều trong mộng

Sinh tử nhọc thân tâm

Vô thường gây thương tiếc

Có rồi lại thành không !

 

Người muốn siêu sinh tử

Thoát luân hồi mê mộng

Bái Minh Sư cầu đạo

Học tu giảng bàn hành.

 

Đương thời đại đạo giáng

Chơn thiên mệnh Tế Công

Cùng Bồ Tát Nguyệt Tuệ

Truyền đạo dứt tử sanh.

 

Ai người hữu duyên gặp

Cầu đạo phải sớm nhanh

Vô thường không đợi hoãn

Canh ba thành canh năm.

 

Sáng cầu đắc chơn đạo

Tối chết cũng nhẹ lòng

Đã tỏ đường giải thoát

Hiển thân mềm, tướng lành.

 

Thế gian như nhà lửa

Bùng cháy rất vô thường

Chưa tỏ đường giải thoát

Kết cục tất thảm thương !

Số lượt xem : 1210