BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Ta Đến Thế Gian !

Tác giả liangfulai on 2022-07-13 13:37:36
/Ta Đến Thế Gian !

Ta đến thế gian diễn vở tuồng

Đâu ngờ nhập vai diễn sâu luôn

Quên mất bổn lai chơn diện mục

Nhận giả làm thật mãi vấn vương !


Ta làm đạo diễn lẫn diễn viên

Đóng vai theo kịch bản tự biên

Theo nghiệp lực tiền nhân gieo tạo

Hoặc theo nguyện lực từ Tây Thiên.

 

Nghiệp lực đưa đẩy dòng đời thuận

Ta đóng biết bao vai não phiền

Thay hình đổi dạng qua muôn kiếp

Mộng sinh tử vui ít khổ nhiều !

 

Nguyện lực dẫn tiến ngược dòng thuận

Diễn vai Bồ Tát não phiền tiêu

Cứu độ chúng sinh về Chơn Diện

Tỉnh mộng sinh tử mãi tiêu diêu.

 

Ta đến thế gian để tôi luyện

Liễu nguyện, tiêu nghiệp Tiên-Hậu Thiên

Luyện “ kim đan ” trường sinh bất diệt

Với “ lửa tam muội ” giữa đất trời.

 

Ta đến thế gian mãi tham vui

Tửu sắc tài khí mãi chẳng rời

Đâu ngờ vật dục là gốc khổ

Như thiêu thân lao lửa hoại đời.

 

Ta đến thế gian ngỡ rất vui

Đâu ngờ nước mắt hơn nụ cười

Nhiều hơn bốn bể, thường rửa mặt

Để ta thức tỉnh mộng nơi đời !

 

Trí nhân sớm tỉnh khỏi mê mộng

Nhận rõ vai diễn chẳng mê lầm

Rõ chơn diện mục, diễn vai thật

Nhưng chẳng chấp dính ảo nơi lòng.

 

Bậc trí chẳng quên nguyện độ sinh

Quay về bổn lai chơn diện mình

Vai chính vai phụ thường ghi nhớ

Chẳng mê vai phụ quên “ chính mình ” !

 

Kẻ dại quên mất nguyện độ sinh

Theo dòng nghiệp lực quên “ chính mình ”

Vai giả lầm thật, mê sâu diễn

Nên thường lại diễn mộng tử sinh !

 

Ta đến thế gian bao chuyến rồi

Theo dòng nghiệp lực cứ mãi trôi

Chỉ bởi điên đảo lầm vai thật

Nên hoài nước mắt sau “ tuồng vui ” !

 

Ta đến thế gian bao chuyến rồi

Nguyện lực chẳng liễu, lập cho vui

Chẳng thể hồi Thiên giao chỉ Phật

Chỉ bởi điên đảo vai diễn tồi !

 

Số lượt xem : 1086