BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Thắp Sáng Ngọn Tâm Đăng

Tác giả liangfulai on 2022-10-18 17:22:52
/Thắp Sáng Ngọn Tâm Đăng

Thắp sáng ngọn "tâm đăng",

Phá tăm tối vô minh,

Đèn tự tánh sáng tỏ

Soi mình, rọi chúng sinh.


Tâm Đăng người người có,

Vốn sẵn nơi tự thân

Duy thiếu người mồi lửa

Dẫu có, như chưa từng !

 

 

Tâm đăng chẳng thắp, lòng chẳng tỏ

Mệnh chìm đắm đêm trường mộng mơ

Tự Phật hôn trầm nơi trần thế

Bao kiếp luân hồi bao kiếp mê !

 

Một mồi lửa phá muôn năm tối

Một chỉ điểm khởi nguồn trí tuệ

Một ngọn đèn truyền tỏa quang Phật

Một đường quang minh tỏ lối về.

 

Một hạt giống bồ đề quả Phật

Gieo nơi mẫu tâm ruộng kẻ mê

Một Tự Phật giật mình tỉnh thức

Sau lễ thắp tâm đăng khai tuệ.

 

Mạt pháp lòng người như đêm tối

Vô minh tâm gieo bao tội lỗi

Nếu chẳng thắp tâm đăng tỏ rạng

Như đi đường lầy trong bóng tối.

 

Ai còn chưa thắp sáng tâm đăng

Thiên mệnh Minh Sư mau vội tầm

Đương thời Minh Sư Tế Công Phật, 

Nguyệt Tuệ Bồ Tát truyền tâm đăng.

 

Từng người từng ngọn tâm đăng thắp

Tâm truyền tâm ấn, đăng truyền đăng

Tâm đăng khắp nơi đều thắp rạng           

Thế gian ngập tràn ánh quang minh.

 

 


 

Số lượt xem : 857