BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Tế Công Hoạt Phật

Tác giả liangfulai on 2022-04-21 18:58:48
/Tế Công Hoạt Phật

Tế Thế quần sanh rọi tam thiên
Công chánh vô tư khả đạt thiên
Hoạt dụng chân kinh truyền vạn thế
Phật pháp vô biên hóa đại thiên.


Tế khốn phò nguy bôn ba khắp
Công tâm bình đẳng, đạo phổ truyền
Hoạt bát phương tiện chúng sinh độ
Phật tánh tìm lại nơi dân thường.

Ứng thân hạ phàm Sư Thiên Nhiên
Linh Sơn Như Lai chỉ diệu huyền
Minh Sư một chỉ linh thai điểm
Siêu sanh liễu tử về Lí Thiên.

Thiên mệnh Minh Sư thời mạt hậu
Thu gộp muôn giáo về cội nguồn
Như “ vạn thù quy về nhất bổn ”
Ứng thời địa cầu hoại thảm thương.

Hồ lô chứa rượu : “ say tánh Phật ”
“ Ăn mày cửa Phật ” thị hiện tướng
Đảo điên người đời ai tỏ ngộ ?
Ngụ ý Tế điên đang diễn tuồng.

Mấy ai ngộ hồ lô nghĩa thật
Khi chưa được Minh Sư chỉ điểm ?
Chuỗi niệm Phật xâu hợp nhiều hạt
Ẩn kiếp, kì phổ độ, kim tuyến ?

Chiếc nón hình thuyền, pháp thuyền đại
Khắp nơi cứu Chúng về Lí Thiên
Quạt cọ rách, hữu duyên quạt lại
Độ lên thuyền, quạt tan não phiền.

Tế Công Hoạt Phật lãnh thiên mệnh
Thị hiện tục thường, nhưng phi thường
Phổ độ Tam Tào chưa từng có
Thứ dân đồ đệ cùng đảm đương.

Minh Sư đương đại Tế Công Phật
Ứng thân giáng thế Trương -Thiên Nhiên
Người hữu duyên đắc Minh Sư điểm
Tối thiểu ba kiếp tu tinh tiến.

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
Hữu duyên nghe gặp mau cầu đạo
Tế Công chỉ, rõ nghĩa nhiệm mầu.

Số lượt xem : 2357