BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Nguyên nhân vì sao mà các vị Thần cõi Khí Thiên còn phải tu luyện.

Tác giả liangfulai on 2022-05-19 10:09:32
/Nguyên nhân vì sao mà các vị Thần cõi Khí Thiên còn phải tu luyện.

      ( Những lời từ bi của ngài Thủy Nguyệt Bồ Tát – Trần Tĩnh Cô )

 

 

Người bình thường tín Phật lễ Thần ưa thích tới chùa miếu cầu Thần, hỏi Thần, hỏi những việc lớn nhỏ liên quan đến tiền đồ, thọ mệnh, gặp gỡ, ái tình, gia đình, đi xem bói. Thế nhưng các hiền sĩ có biết rằng các vị Thần vẫn còn phải tu luyện không ?  Thần cõi khí thiên vẫn ở bên trong tam giới chịu sự bó buộc của khí số, các ngài ấy nếu có những chỗ không hiểu biết thì vẫn cần phải có Tiên Phật điểm hóa.


Trong lục thông, muốn chứng đắc bồ đề thì cần phải lậu tận thông ( chặt đứt hết tất cả mọi vô minh phiền não, những nghiệp chướng lũy kiếp toàn bộ thảy đều hoàn toàn dứt sạch ). Đương nhiên tu đạo chẳng phải là vì để cầu thần thông. Nếu như có thể chân tu thật luyện có đủ công đức thì chẳng cầu mà tự nhiên biết, bởi vì những năng lực này là vốn tự có sẵn mà.

 

Thời thanh dương kì có những biến hóa của một số các thuật lưu động tĩnh, đấy là sự biến hóa của ngũ hành âm dương tương sinh tương khắc, thế nhưng vẫn không ra khỏi ngũ hành. Vì sao mà những biến hóa thần thông nơi Thần cõi Khí Thiên là có hạn vậy ? Do bởi các ngài ấy tu luyện trong hoàn cảnh hậu thiên, cảnh giới tu luyện và phương pháp khác nhau, quả vị khác nhau, vậy nên năng lực giúp đỡ người đời cũng khác nhau. Nếu như nhân quả của chúng sinh quá nặng, Thần cõi Khí Thiên có khi cũng chẳng giúp được gì, huống hồ người đời nếu chẳng có chân công thật thiện, thì thần cõi Khí Thiên lại làm sao giúp đỡ xoay chuyển được đây ?  Các chúng sinh của Nhân Tào chớ có hướng ngoại cầu, mọi cái hãy quán soi ngược nơi tự thân, sám hối nhiều, làm nhiều công đức, chân tu thật luyện, phổ độ chúng sinh, có công đức tiên thiên cứu linh tánh rồi thì cho dù là không cầu, Ơn trên cũng sẽ vì cảm động bởi lòng thành của con mà âm thầm giúp con xoay chuyển. Thần linh sẽ âm thầm phù hộ con, xoay chuyển kiếp nạn và bệnh tật có thể giảm thiểu. Ngay đến cả Thần linh các ngài ấy cũng vẫn phải cầu đạo đấy. Đến thời mạt kiếp khi tai kiếp đến thì sẽ hủy người vật, hủy địa, hủy thiên, vậy nên các Nguyên Nhơn Tam Tào ở bên trong cõi Khí Thiên cũng nóng lòng lo sợ sẽ gặp kiếp, thế nên quỷ khóc thần gào là vì để cầu đắc sự khai xá của Ơn Trên xoay chuyển cơ duyên để cho Nguyên Nhơn có thể lần lượt mà cầu đạo, để siêu thoát khỏi sự bó buộc của khí số.

Số lượt xem : 843