BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Tu Đạo Bàn Đạo, Phước Tuệ Song Tu

Tác giả liangfulai on 2023-02-24 10:47:05
/Tu Đạo Bàn Đạo, Phước Tuệ Song Tu

Tế Công Hoạt Phật từ bi : 

 

Tu đạo chẳng bàn đạo, tu lâu chẳng vị đạo

Bàn đạo chẳng tu đạo, bàn lâu Ma bèn lại.


Phải mau chóng tu đạo bàn đạo.

Vậy nên sau khi cầu đạo thì phải tu đạo, cũng phải bàn đạo. Thiếu một thứ thì tu hành bèn không viên mãn.

 

Phải xem rõ sự tình, xem trọng sự tình,

 

Con cứ mãi bảo rằng mình chẳng biết làm, mình làm không được !

 

Hôm nay nếu phóng một ngọn lửa đốt đến mông con, ta tin rằng con nhất định mau chóng nhảy tường. Cái năng lực này bình thường có không ?

 

Bởi vì con lúc ấy sẽ cảm thấy bảo vệ lấy tính mạng mới là quan trọng nên bạt mạng cũng phải mau chóng nhảy, cho nên con mới có thứ sực mạnh ấy, phải không ?

 

Hiện nay tu bàn đạo rất quan trọng, các đồ nhi nhất định phải chạy mau, chớ có thật sự đợi đến khi phía sau có một ngọn lửa to thì mới nghĩ đến phải chạy, khi ấy thì đã không kịp nữa rồi.

 

Chớ có đợi chờ đến khi sinh mệnh đã sắp chẳng còn, được Tiên Phật cứu lấy một mạng thì mới muốn tu bàn đạo, có thể được vậy còn xem là mạng lớn đấy !

 

Nếu mạng chẳng đủ lớn, con mất mạng rồi, khi ấy còn có đạo có thể tu, có thể bàn nữa sao ?

 

Vậy nên phải phòng ngừa chu đáo, lo trước tính sau. Trước khi trời vẫn còn chưa mưa thì chúng ta bèn phải vội làm tốt sự chuẩn bị rồi.

 

Cõi hồng trần khốn khó vùi dập này là hỗn loạn như thế, sinh mệnh là vô thường như thế,

 

nếu như nhảy vào biển khổ thì khó mà thả lỏng rồi.

 

Vậy mà vẫn có rất nhiều các chúng sinh đang trầm luân,

 

vẫn còn rất nhiều chúng sinh đang mê mất chơn tánh, theo đuổi hư vọng.

 

Cõi đời có rất nhiều những khổ nạn như vậy, chúng ta nỡ lòng nhìn thấy người khác chịu khổ mà chẳng màng quan tâm ? Vậy thì bản thân con có thể yên ổn sao ?

 

Đời người hư vinh phú quý chỉ là một khoảng thời gian mà thôi, có ngày rồi cũng phải đi đến điểm cùng của sinh mệnh,

 

những thứ vinh hoa phú quý ấy đều chẳng mang theo được, thê ân tử ái cũng chẳng thể đi cùng bên con, đến khi ấy rốt cuộc phải rơi lại một mình.

 

Vậy nên đồ nhi ơi ! Đời người của con nếu chỉ là vì những danh lợi phú quý, thê ân tử ái ấy, đến cuối cùng rồi cũng sẽ là công toi, công dã tràng mà thôi !

 

Nguyệt Tuệ Bồ Tát từ bi :

 

Tu phước chẳng tu tuệ, trong phước cũng tạo tội

Tu tuệ chẳng tu phước, trong tuệ cũng hồ đồ.

 

Thánh Triết rằng : “ muốn thành Phật đạo thì trước hết hãy làm trâu ngựa của chúng sinh. ”

 

Một người mà công phu phản tỉnh càng sâu bao nhiêu thì trí tuệ càng sâu bấy nhiêu.

 

 

 

 

Số lượt xem : 563