BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Tiêu oan nghiệt ( Văn Thù Bồ Tát giáng )

Tác giả liangfulai on 2023-07-09 21:49:22
/Tiêu oan nghiệt  ( Văn Thù Bồ Tát giáng )

Tiêu oan nghiệt

( Văn Thù Bồ Tát giáng )

( ngày 28 tháng 11 Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 93 ( năm 2004 ) )

Tuế Thứ năm Giáp Thân ngày 17 tháng 10

 


Phước phải tự mình tu

Nợ phải tự mình trả

Khổ phải tự mình chịu

Nghiệp phải tự mình tiêu

Sinh tử phải tự mình liễu dứt

 

Con người từ hội Dần giáng thế, sinh tử luân hồi, đã tạo xuống những tội nghiệt vô biên, oan oan tương báo, chẳng có lúc chấm dứt kết thúc. Hễ một khi đã gia nhập vào cửa đạo, sớ văn một tờ, Tam Tào ( Thiên Tào, Nhân Tào, Địa Tào ) hiểu biết rõ thấu, những oan hồn tiền kiếp ấy đều đang chờ đợi ở địa phủ, làm sao chịu để cho con lừa gạt trốn thoát. Trước tiên là món nợ sát nghiệt, khó mà giải thoát, cho dù là cách xa nghìn vạn dặm hoặc 3 kiếp, 5 kiếp, 8 kiếp, vẫn là tìm được con để đòi lấy mạng. Do đó con ở đây khai đạo, ở đó bèn có các oan nợ triền nhiễu ( bám víu quấy nhiễu ), hoặc là những căn bệnh đau đớn dày vò, hoặc là những cơn gió khảo điên đảo, hoặc là cái tai của các nạn thuỷ, hoả, đao binh, hoặc là bị thương do té ngã hay đánh đập, hoặc là khẩu thiệt sanh phi, đều là những oan nghiệt, hoặc là thấy quỷ thấy yêu, đòi lấy tánh mạng của con, hoặc là bất luận ngày hoặc đêm, tinh thần thường hoảng hốt, chắc chắn khiến con thoái chí phá giới, vẫn cứ đi chung một con đường với các oan nợ như cũ.

 

Do đó, Thánh Phật Tiên Thần khuyên con người lập tầng tầng công đức, dùng việc trai giới để tiêu cái nghiệt sát sanhdùng việc tụng ( xem ) kinh sách để tiêu cái nghiệt của ác khẩu lưỡng thiệt, dùng việc quyên in các sách khuyến thiện để tiêu cái nghiệt gian đạo tà dâm, đương nhiên việc trợ in sách thiện phải xả được tiền tài; nếu như chẳng có tiền thì trợ phát sách thiện quy thiện, hoặc hạ công phu nghiên cứu đọc tụng kinh sách cũng được, những cái khác như việc khai hoang dẫn chúng, xây lập phật đường kết duyên vẫn có thể tiêu các oan nghiệt của bản thân.

 

Người đời nên biết rằng kẻ thù oan nghiệt ngày đêm chờ đợi, cứ mãi chẳng chút sao lãng nới lỏng, muốn lấy tánh mệnh của con. Nếu như bản thân chẳng biết tinh tiến, hễ một khi oan nghiệt đã nhập vào người, đã đầu khiếu rồi, lục thần cũng chẳng cách nào làm chủ, thì sẽ càng lúc càng hồ đồ, làm gì có cái lí không bại đạo, do đó nên chẳng thoái tâm chí, kiên tâm tu trì thì mới tiêu được những oan nghiệt.

 

Oan nghiệt chẳng tiêu, vĩnh viễn đau khổ khó mà chịu nổi, chẳng có ngày thoát rời được khổ nạn. Nam nữ thời nay chẳng những oan nghiệt chưa tiêu, lại còn tăng thêm các oan nghiệt, như là tham cao vọng tưởng, tranh công đoạt quả, nổi giận sôi sục, kích động xúi giục thị phi, chẳng tuân quy củ, chẳng chịu sự giáo huấn, thảy đều là tự thêm oan nghiệt, tự chuốc oan nghiệt. Biết bao nhiêu các Nguyên Nhơn bị những oan nghiệt làm cho hư hoại rồi, đạo trường các nơi sắp thành công mà sau lại thất bại, vừa mới thịnh mà sau đó đã suy, gió đến gió đi, điên điên đảo đảo, đều là oan nghiệt chưa tiêu, tiền bối có nghiệt của tiền bối, hậu học có các nghiệt của hậu học, người nhiều nghiệt nhiều, tiêu giải chẳng xong.

 

Do vậy, khởi phong giáng khảo, Đại Nguyên Nhơn gánh tai gánh kiếp, Tiểu Nguyên Nhơn hồn phi phách tán, oan nghiệt thật sự là lợi hại.

Đạo thật nghiệt cũng thật; chưa đắc chơn đạo, oan nghiệt có thể trì hoãn; hễ đắc chơn đạo rồi, oan nghiệt mau chóng muốn đòi trả sạch toàn bộ; quyển sổ sách oan nghiệt này, tự mình đều chẳng biết là có bao nhiêu, chỉ có đem oan nghiệt mau chóng trả sạch, bản thân mới có thể trở về lại tấm thân thanh tịnh.

 

Cách tiêu oan nghiệt thì trai giới hoặc tụng xem kinh sách đều được, đương nhiên là chẳng bằng việc khai hoang dẫn chúng, xây lập phật đường, dẫn độ thành toàn các Nguyên Nhơn, là công đức vô lượng, có thể tiêu vô lượng oan nghiệt. Thử nhìn những hiền nhân có công có đức mà xem, Người và Thần hoan hỷ ưa thích, bình an thanh cát, đấy chính là oan nghiệt tiêu sạch rồi. Nếu như gặp việc chẳng thể trôi chảy thuận tâm như ý, thường có những trở ngại, đấy đều là oan nghiệt chưa tiêu, nợ trước chưa trừ dẫn đến việc trở thành như vậy, thật sự e rằng ngay đến trước lúc sắp chết đều chết không minh bạch rõ ràng, một điểm chơn linh bị oan nghiệt níu kéo lấy, thử hỏi làm sao có thể quay trở về lại cõi Vô Cực Lí Thiên đây ? Duy chỉ có một con đường xuống địa ngục mà thôi. 

Số lượt xem : 281