BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Rượu Say Mộng Luân Hồi

Tác giả liangfulai on 2022-09-02 10:20:49
/Rượu Say Mộng Luân Hồi

Bao kiếp luân hồi ta mãi say

Rượu đời nồng đắng giấc chua cay

Quên mình là ai ? nơi chốn thật ?

Trông gà hóa cuốc, điên đảo bày.

 

 


Canh Mạnh Bà giải say rượu cũ

Vào lại hồng trần, rượu mới say

Say đời mộng ảo trông như thật

Vui sầu lại kiếm rượu liền tay.

 

Rượu rum, rượu Gin, rượu Vodka

Brandy, Whisky… rượu tây ta

“ rượu sắc ”, “ rượu tình ”, rượu dục lạc ”

“Rượu tiền”, “ rượu cược ” … biết bao là !

 

Rượu vào người lại say trong say

Mộng trong mộng ảo lại hiển bày

Say nhiều càng thêm mộng sanh tử

Tâm trí tối mờ, quả thương thay !

 

 

Đường về cất bước trong cơn say

Trông bóng trăng ảo sông kia bày

Mò trăng đáy nước lầm trăng thật

Nên nỗi chua cay số phận bày.

 

Bao kiếp luân hồi ta mãi say

Lầm trong ảo tướng giả hiện bày

Đại mộng sanh tử chưa tỉnh giấc

Nên nỗi luân hồi say trong say !

 

Rượu vào bao quả kết đắng cay

Tự hại, hại người khổ lắm thay !

Một thoáng vui say, sầu vô hạn

Lại cần Mạnh Bà “ Canh giải say ”.

 

Người muốn tỉnh hoài trong giấc say

Mau tìm Hoạt Phật Tế Công ngay

Hồ lô mở nắp, theo tu học

Tỉnh say nương rượu hồ lô này.

Số lượt xem : 532