BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Cộng Nghiệp Thời Mạt Kiếp

Tác giả liangfulai on 2022-07-17 20:40:48
/Cộng Nghiệp Thời Mạt Kiếp

Thế gian “ cộng nghiệp ” đã chín muồi

Nên nỗi đại nạn khắp muôn nơi

Nếu chẳng “ cộng nguyện ” đẩy lùi nghiệp

Ai oán bi thương khắp đất trời !


Mạt pháp thế gian muôn ác nghiệp

Ác quả chiêu cảm bởi tâm người

Tâm là “ gốc nhân ” trồng nên “ quả ”

Vận mệnh tốt xấu tùy tâm người.

 

Vọng tâm tham dục lấp tánh Phật

Như mây đen phủ kín mặt trời

Yêu ma hoành hành trong tăm tối

Khắp nơi gậy họa nhiễu sự đời !

 

Sát, đạo, dâm, vọng, tâm say mãi

“ Ngũ độc ” thịnh, tự hại hại người

Phá gia đình người, tước tài, mạng

Nên nỗi sinh linh oán ngút trời !

 

Oán thù hận khí ngập sáu nẻo

Gốc do Nhân gây, bởi tâm người

Tam tài thiên, địa, nhân – người giữa

Tâm người hoại, thiên địa ứng thời !

 

Tâm người gieo tội vô cùng tận

Oán khí cùng thời tăng trưởng thôi

Oan oan tương báo nên nạn kiếp

Ngập cõi Diêm Phù mãi không thôi !

 

Thiên tai thủy hỏa phong, động đất,

Mùa màng thất thu, dịch muôn nơi

Là cảnh tùy theo tâm biến hiện

Theo tâm sinh diệt, cảnh đổi dời.

 

Muôn pháp thảy tùy tâm sinh diệt

Chủ nhân tâm ấy là con người

“ Chơn Nhân Tự Phật ” nếu say ngủ

Tâm vô chủ, đời theo nghiệp trôi !

 

Người muốn chuyển nghiệp, duy đại nguyện

Sám hối lỗi xưa, sửa thói đời

Chuyển phàm thành Thánh, nghiệp thay đổi

Đổi “ chủng tử ” khi duyên chưa mùi.

 

Người muốn tu phước để chuyển nghiệp

Xưa nay còn khó hơn lên trời

Tu hưởng phước, ác nghiệp còn tạo

Phước tiêu, nghiệp chất mãi sao vơi ?

 

Nhân nào quả nấy không thay đổi

Chớ lầm nhân quả, tâm mê lối

Duy nhờ tu tâm, sửa thói tật

Y đại nguyện hành, quả chuyển thôi.

 

Mạt pháp đại kiếp giáng nơi đời

Do bởi “ cộng nghiệp ” lòng người thôi

Thế gian muôn chủng tử ác nghiệp

Quả báo chiêu cảm ứng tâm người.

 

Mỗi ngọn “ lửa dục ” nhóm họp lại

Hóa thành “ biển lửa ” thiêu đất trời

Thế nên Thiên tàn, Địa lão hoại

Tai kiếp ngập, chẳng ngớt muôn nơi.

 

Tịnh “ lửa dục ” duy nhờ “ cam lộ ”

“ Nước đại bi ” tuệ nguyện sáng ngời

Từ mỗi “ Tự Chơn Phật ” tỉnh thức

Dập “ tự lửa lòng ”, lửa nơi người !

 

Chớ đợi nghiệp duyên chín thành quả

Mới khóc kêu la cầu Phật Trời

Thần thông chẳng thể xoay quả nghiệp

Khi duyên đã tới lúc chín mùi.

 

Thế Tôn từng vì cứu dòng họ

Ba lần khuyên cản Lưu Ly Vương

Hai lần thành công, lần cuối bại

Thần thông bậc nhất cũng vô phương !

 

Cũng bởi xưa gia tộc họ Thích

Tiền kiếp xa, từng bắt cá ăn

Hai cá đầu đàn của hai loại

Nguyện nhờ phúc đức báo oán lòng.

 

Những người từng bắt ăn cá ấy

Nay chính là người họ Thích vậy

Vua Lưu Ly và Phạm Chí Hiếu

Là cá đầu đàn chuyển kiếp thành.

 

Vua Lưu Ly nghe lời Phạm Chí

Xúi giục không quên oán thù xưa

Giết hại dân Ca Tỳ La Vệ

Từng là dân ăn cá khi xưa !

 

Đứa bé khi xưa từng vui thấy

Hai cá đầu đàn bị bắt kia

Nay là Phật, “ nhức đầu ” chịu quả

Chẳng thụ thân sau, qua nguy nàn.

 

Nhân quả xưa nay chẳng sai lầm

Thế nên phải cẩn thận từ “ tâm ”

Bồ Tát sợ “ nhân ”, chúng sợ “ quả ”

Nên tịnh ba nghiệp “ ý, khẩu, thân ” !

 

Duy nhờ tịnh nghiệp “ ý, khẩu, thân ”

Tam nghiệp thanh tịnh, công tựu thành

Mới khả chuyển nghiệp, tiêu họa nạn

Nguyện người tu sửa phải kịp nhanh !

Số lượt xem : 551