BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Tai Hại Của Việc Sát Sinh Tế Lễ Khi Thân Quyến Qua Đời

Tác giả liangfulai on 2022-04-02 16:30:07
/Tai Hại Của Việc Sát Sinh Tế Lễ Khi Thân Quyến Qua Đời

Chúng sanh trong cõi Phù Đề,

Lâm chung, thân quyến cẩn ghi nhớ lòng,

Chớ có giết hại chúng sanh,

Chớ gây tạo nghiệp chẳng lành, ác duyên,


Tế lễ Quỷ, Thần : phải kiêng,

Cầu cúng ma quái chỉ thêm hoạ vào,

Nếu hỏi duyên cớ vì sao ?

Giết hại, tế lễ chẳng mang ích gì,

Người chết chẳng được ích chi,

Chỉ kết thêm tội, ác duyên thêm dày,

Ví người xứ xa đến đây,

Tuyệt lương thực đã ba ngày ba đêm,

Đã vác nặng, nay lại thêm,

Ít đồ vật nữa người thân gửi nhờ,

Đứng đi vóc dáng dật dờ,

Trăm cân vác nặng, ngã nghiêng thân tàn,

Người ấy khốn khổ thêm mang,

Nặng nề vai trĩu, còng lưng lệ sầu,

Người trần mấy ai biết đâu ?

“ Trần sao Âm vậy, thích nên thịt làm ” !

Cỗ mặn đãi khách bao bàn …

Rượu thịt cúng tế như xưa đã từng !

“ Tại thế, ăn chay nào từng ?

Thác rồi chắc sẽ thịt thôi, mới dùng ” !

Cớ ấy, rượu thịt tưng bừng,

Trần vui, Âm khổ, nào đâu biết gì !

Nhân quả chẳng chút tin gì,

Hại người đã mất vào ngay ác đường,

Kinh Địa Tạng nói tỏ tường,

Nếu người chết đó, trước hay đời rồi,

Chứng đặng phần Thánh quả rồi,

Cõi trời, hoặc cõi người, nơi sẽ vào,

Lâm chung, thân thuộc gây tạo,

Nghiệp nhơn duyên ác khiến người luỵ ương,

Phải đối biện cãi đủ đường,

Nặng thêm hình phạt, chốn lành chậm sanh,

Huống gì người chẳng phước lành,

Sanh tiền một chút nghiệp lành chẳng gieo,

Liền theo ác nghiệp đã gieo,

Sa vào ác đạo, ngày đêm ai gào !

Hàng thân thuộc lại nỡ nào,

Làm cho tội nghiệp người thêm nặng nề !

Khuyên người chớ mãi chấp mê,

Hại người, tự hại, “ vết xe đổ ” vào !

Nhân quả ai khả tránh nào ?

Gieo gió gặt bão, luật quy muôn đời !

Mau thức tỉnh, sửa “ thói đời ”,

Chớ gây thêm tội … chờ phiên đến mình !

Dẫu hối cũng khó trở mình,

“ Trần sao Âm vậy … ”, người thân lại làm … !

Số lượt xem : 494