BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Phổ Độ Sơn Yêu Thuỷ Quái ( Tế Công Hoạt Phật từ huấn )

Tác giả liangfulai on 2022-11-30 11:18:11
/Phổ Độ Sơn Yêu Thuỷ Quái  ( Tế Công Hoạt Phật từ huấn )

Sơn thuộc “ Yêu ”, thuỷ thuộc “ Quái ”, cho nên gọi là Sơn Yêu Thuỷ Quái. Yêu quái làm thế nào để tu thành loài tinh ? Những chúng sanh nào sẽ biến thành các Sơn Yêu Thuỷ Quái ?


Có người tại thế là người tu hành, có trì giữ giới luật, thế nhưng cái mà họ tu là những pháp môn khá ư là đặc biệt, vẫn còn có những tánh khí thói hư tật xấu chưa có tu sửa trừ bỏ, và còn chấp trước pháp môn và phương pháp tu trì của bản thân. Trong quá trình tu hành thì bèn thành ra dùng loại hình thái này tu luyện, ví dụ như anh ta là sư đệ nhưng đố kị cảnh giới tu hành của sư huynh cao siêu hơn anh ta, tồn cái tâm đố kị, và còn có oán nữa. “ Đố Kị ” và “ Oán ” là khí bẩm, trong quá trình tu hành, sự chấp trước và loại khí bẩm này đều chưa có trừ bỏ, hễ một khi mạng thọ đã tận, khi chết thoát xác, linh lìa khỏi nhục thể, anh ta muốn trốn thoát sự truy bắt của Vô Thường, muốn tránh khỏi Vô Thường, linh của anh ta bèn gá vào trên thân động vật, tu như thế nào đây ? Bởi vì linh của anh ta trội hơn linh của động vật, hồn của động vật đấu không lại linh của anh ta, cho nên linh của anh ta có thể khống chế thân thể của động vật này; anh ta tránh qua khỏi sự truy bắt của Vô Thường, linh bèn gá trên thân động vật để tu. Trong quá trình tu luyện không đụng chạm tiêm nhiễm các thức ăn mặn tanh, cho nên có một số động vật trong quá trình tu luyện là không ăn các món đồ mặn. Con là chủ nhân của những động vật đó thì phải cẩn thận, chớ có đem thức ăn mặn cho động vật ăn. Có một số con muốn tu luyện, nhưng chủ nhân lại cứ đem thức ăn mặn cho nó ăn, nó chẳng cách nào từ chối, ăn xuống rồi thì là ai tạo nghiệp ? Chủ nhân tạo nghiệp, động vật cũng tăng thêm nghiệp chướng, càng khó tu.

 

Có linh gá trên thân động vật, bởi vì sức mạnh của linh ấy vượt trội hơn hồn động vật, cho nên có thể khống chế, cũng giống như cả một đống các Oan Khiếm đến đòi nợ, con cũng sẽ chịu sự khống chế của các Oan Khiếm, sức mạnh của con kém hơn các Duyên Nhơn, cho nên sẽ bị vô hình khống chế, chính là loại tình cảnh này. Có những linh gá trên thân các động vật tu luyện, trong quá trình tu luyện không đụng chạm tiêm nhiễm các thức ăn mặn, sửa bỏ những tánh khí thói hư tật xấu, không thể có cái tâm bất bình và báo thù, không thể sát sanh hại mạng, ví dụ như chó không thể đi ăn côn trùng nhỏ, và không thể giẫm chết côn trùng nhỏ … , vậy nên có những linh gá trên thân động vật muốn tu luyện, sám hối. 

 

Nếu như sơn yêu thuỷ quái tại thế lúc làm người là người tu hành, thế nhưng đố kị người khác cảnh giới tu hành cao hơn anh ta, có cái tâm đố kị, cái tâm ghi hận, tâm oán hận đố kị sâu nặng, vậy thì anh ta dễ dàng gá trên thân của những động vật mà có khí bẩm gần giống nhau, ví dụ như rắn. Chúng sanh vì sao lại đoạ chuyển thành rắn ? Bởi vì cái tâm ghi hận của nó, cái tâm oán hận sâu nặng. Vậy thì rắn có mạng thọ của nó, linh chiếm dụng nhục thể của rắn một khoảng thời gian rồi, hễ một khi nhục thể của rắn không thể dùng được nữa, linh tu luyện này lại còn phải đổi sang một nhục thể khác tiếp tục tu luyện. Vậy nên rắn tinh đến hiển hoá nói nó là rắn tinh, là linh của nó đã từng mượn dụng nhục thể của rắn để tu luyện. Có một số các sơn yêu thuỷ quái là lúc động vật nào đó mạng thọ sắp hết rồi, hồn động vật sắp phải rời đi rồi, nó bèn thừa cơ mau chóng đi mượn dùng nhục thể của động vật đó mà tu luyện, cũng có tình huống như vậy.

 

 

 

 

Cây Tinh thì là linh gá ở trên thân cây, như vậy cái cây này sẽ rất um tùm xum xuê, vả lại còn rất có linh khí, là có linh tu luyện gá ở bên trên thân, chẳng phải là đang nghỉ ngơi đâu ! là đang tu luyện ! những cây mà có linh tu luyện gá trên thân, thì nó sẽ càng mọc càng sum xuê um tùm, vả lại còn rất có linh khí. Tu luyện lâu rồi thì cái linh này bèn trở thành Cây Tinh. Nếu như có người đi đốn cây sẽ ảnh hưởng đến nó chăng ? Sẽ không làm tổn thương đến linh thể của nó, bởi vì nó nhìn thấy có người muốn đốn cây, thì nó sẽ chạy khỏi trước, sẽ không ngốc như thế ở đó mà đợi bị đốn chặt. Nhìn thấy có người muốn đốn cây thì nó sẽ rời khỏi trước, thế nhưng rốt cuộc thì chúng sanh cũng vẫn có sự chấp trước. Anh ta chấp trước mối nhân duyên giữa anh ta với cái cây này mà anh ta gá vào, có tính thói quen, mình rõ ràng là tu luyện ở cái cây này, do vậy mà chấp trước ở cái nhân duyên gá thân cây. Tuy rằng nhìn thấy người đốn cây thì sẽ rời khỏi trước, thế nhưng nó sẽ hận, vậy nên khí bẩm lại xuất hiện rồi, vậy nên vì sao mà các sơn yêu thuỷ quái, loài tinh tu luyện khó khăn như thế ? Trong quá trình tu luyện gặp phải những sự biến hoá đổi thay của người việc vật, rất dễ dẫn khởi khí bẩm của anh ta lại sanh phát ra ngoài, do vậy mà sơn yêu thuỷ quái có khi tu không thành loài tinh, rất khó đấy !

 

 

 

 

Huống hồ trong cõi vô hình còn có các tà linh. Tà linh thì là loài không tốt, sẽ làm chướng ngại linh tu luyện. Bản thân linh tu luyện thì đã rất không dễ chịu đựng rồi, cái sự giằng co tranh đấu của khí bẩm phải nhẫn nại chịu đựng. Khi nhìn thấy một người nổi giận, con bảo anh ta hãy nhẫn nhịn, anh ta ngay lúc ấy có nhẫn nhịn nổi hay không ? Nhẫn nhịn không nổi thì là khí bẩm sửa không nổi, lại cộng thêm các tà linh trong cõi vô hình ảnh hưởng đến linh tu luyện, làm trở ngại sự tu hành của anh taCó một số linh tu luyện sẽ tu không nổi, trái lại còn sân hận, hận vì sao chẳng có người trợ giúp cho sự tu luyện của nó, trái lại còn có sự quấy nhiễu của các tà linh; tâm hận thù sanh khởi dễ dàng bị Ma thâu tóm đi, tu không thành loài tinh. Trong quá trình tu luyện tu không thành tinh nổi, trái lại bởi vì sân hận mà bị A Tu La Ma Vương thâu tóm đi trở thành Ma đạo. Vốn dĩ nếu như tu thành loài tinh thì là do Đông Nhạc Đại Đế cai quản, thế nhưng Nguyên Nhơn trong quá trình tu luyện đã bị ảnh hưởng rồi, khí bẩm lại phát ra, sân hận, oán hận, vậy thì rất dễ bị A Tu La Ma Vương thâu tóm đi, thì bèn bị A Tu La Ma Vương cai quản, vậy nên quá trình của các sơn yêu thuỷ quái muốn tu thành loài tinh rất là khổ ! Quả thật là khổ tu khổ luyện, sự tu luyện rất sám hối, quán soi ngược bản thân, lúc nào cũng phản tỉnh, vả lại phải mượn nhờ người đời làm công đức cho chúng để giảm thiểu những sự quấy nhiễu, vả lại để cho nó trong quá trình tu luyện, ví dụ như có Sơn Thần có thể điểm hoá cho nó, người đời nếu như trợ nó một ít công đức, nó có thể đắc được sự trợ duyên.  Ví dụ như Tiên Phật trong quá trình nó tu luyện, thì những ải mà nó chịu đựng không vượt qua nổi bèn sẽ điểm hoá để nó vượt qua ải, chớ có để bởi vì khí bẩm tái phát ra ngoài mà bị Ma Vương thâu tóm đi. Ở trong cái loại môi trường hoàn cảnh ấy của Ma Đạo thì nó càng khó mà trở mình, bởi vì các con ma cháu ma đều đấu qua đấu lại. Ở trong loại môi trường hoàn cảnh ấy mà không đấu với loài Ma thì cũng không ổn không xong, vậy nên rất khó tu ! Đồ nhi phải trợ giúp cho các sơn yêu thuỷ quái, các loài tinh một ít công đức, để chúng tu luyện bình thuận một chút, giảm bớt đi những sự quấy nhiễu, có thể tu thành loài tinh một cách thuận lợi. Vậy thì loài tinh có trợ đạo, có công đức, nó có thể đến hiển hoá. Nếu như nó có cơ hội cầu đạo thì có thể trở về trời.

 

Yêu quái cũng có tốt xấu, thế nhưng loài tinh thì là có tu đấy. Các rắn tinh, hổ tinh, ngựa tinh đến hiển hoá … những tinh này là linh của nó đã từng gá trên thân ngựa hoặc thân rắn mà tu qua rồi, tu đến 800 năm, 1000 năm, nhìn xem quá trình này dài biết bao nhiêu ! Tu một cách rất vất vả gian khổ ! Đồ nhi hãy quan tâm thương xót đồng cảm sự tu luyện không dễ dàng của chúng, hãy trợ cho chúng một ít công đức, để cho chúng dễ tu luyện, giảm thiểu những sự quấy nhiễu của các tà linh, để cho nó đắc được sự trợ sức mà tương đối dễ tu hơn.

 

Các sơn yêu thuỷ quái được cứu có thể trợ giúp cho người tu hành, bởi vì nó đã tu thời gian một nghìn năm cho nên sức linh rất mạnh. Các con cả đời người, cả đời nếu như sống đến 90 tuổi thôi, tu 90 năm so với loài tinh tu một nghìn năm, cái nào công lực mạnh hơn ? ( một nghìn năm ) Loài tinh tu một nghìn năm, mà con người nếu như kiếp này mới bắt đầu tu, cho con sống đến 90 tuổi, sức linh của 90 năm và sức linh của loài tinh một nghìn năm, sức linh nào mạnh hơn ? ( một nghìn năm ) Vậy nên các con cứu loài tinh, sơn yêu thuỷ quái, chúng nó dựa vào sức linh ấy để trợ giúp người tu đạo, có thể khải phát cho con một số những chỗ không hiểu khai phát ra ngoài, vả lại con người vẫn cứ là ở trong vận mệnh có những sự cát và hung. Khi gặp phải hung thì các Nguyên Nhơn có thể trợ giúp cho con, bảo vệ cho con, dựa vào sức linh của nó để bảo vệ cho người tu đạo, giúp đỡ người tu đạo tu đạo khá ư là bình thuận; gặp phải những kẻ tâm bất chánh, các loài tinh còn có thể giáo huấn cho hắn, ngăn cản hắn, khiến cho hắn chớ có làm nhiễu loạn đạo trường ! Sơn yêu thuỷ quái, các loài tinh trợ đạo có thể giúp bảo vệ đạo trường, đem những người tâm bất chánh, những kẻ sẽ làm nhiễu loạn đạo trường ngăn cản ở bên ngoài trước, vậy nên chúng có đang giúp đỡ cho những người tu đạo, giúp đỡ cho thánh sự phổ độ, giúp đỡ đạo trường. Đồ nhi muốn đắc được càng nhiều sự giúp đỡ của các Nguyên Nhơn thì trước hết phải giúp đỡ họ trước đã, có được không ? ( được ) Các sơn yêu thuỷ quái, các loài tinh không thuộc cõi người cũng không thuộc cõi khí thiên, mà thuộc loài ở phạm vi bên ngoài, cũng vẫn là những chúng sanh mà phải cứu độ trong quá trình phổ độ Tam Tào.

 

Một ngày làm thì một ngày công, đến pháp hội có rất nhiều cơ hội hành công liễu nguyện, các con có trân trọng nắm bắt lấy hay không ? Nếu không thì lại sắp bế lớp rồi, sổ ghi công lỗi của Sư huynh các con nắm giữ hãy đem ra đây, rốt cuộc là con hôm nay có lập công lao hay không ? Hãy kiểm thảo một cái. Đạo khí phải thịnh vượng, sắp đến tết rồi, đạo vụ phải bàn càng tốt hơn, như vậy thì gánh nặng của thầy sẽ giảm nhẹ đi. Kỳ vọng của thầy đối với các đồ nhi đều rất lớn. Mỗi người đều thân gánh sứ mệnh mà đến, phải liễu nguyện, hoàn thành sứ mệnh mới có mặt mũi mà trở về gặp Hoàng Mẫu Nương, các đồ nhi hãy cố gắng lên ! Con người là tiểu chu thiên, khí muốn vận chuyển thì nhất định cần phải phần lưng đứng thẳng, ngực mở rộng, thì khí mới có thể thông suốt. Được rồi, hãy tiếp tục xem ở đây ! Giảng xong du hồn, động vật, tứ sanh, cõi A Tu La, sơn yêu thuỷ quái ( loài tinh ) rồi thì lại giảng nói địa ngục thập điện.

 

Số lượt xem : 628