BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Văn Hồi Hướng Công Đức Khấu Đầu ( Nguyện Cầu Hóa Giải Tai Kiếp Toàn Cầu )

Tác giả liangfulai on 2022-03-16 12:04:30
/Văn Hồi Hướng Công Đức Khấu Đầu  ( Nguyện Cầu Hóa Giải Tai Kiếp Toàn Cầu )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lòng thành cung kính con quỳ khấu

Trước Lão Mẫu Chư Phật mười phương

Từng khấu từng lạy con hồi hướng

Cho chúng sinh pháp giới thập phương.


Nguyện cầu Ơn trên đại bi xá

Thương xót chúng sinh, khổ nạn ngừng

Tiêu tai, hóa kiếp, giải họa nạn

Thế gian khắp chốn thảy an bình.

 

Nguyện cầu các Nguyên Nhơn nhân quả

Nguyên Nhơn vi rút gây dịch họa

Nương công đức khấu đầu hồi hướng

Sớm tịnh hóa, ngừng lây dứt họa.

 

Nguyện cho chúng sinh khắp thế gian

Bình an thoát nạn dịch lây lan

Dịch viêm phổi toàn cầu dừng tắt

Được cơ hội cầu đạo, tu bàn.

 

Nguyện cầu Ơn trên đại bi xá

Thương xót chúng sinh, Ma khảo ngưng

Chúng sinh thuận lợi tu bàn đạo

Đắc đạo giải thoát luân hồi ngừng.

 

Nguyện những vong linh đang oán than

Chết oan chết uổng lệ muôn vàn

Tịnh tâm sám hối, hận tan biến

Nương Phật, công đức thoát khổ nàn.

 

Lại nguyện Huyền Tổ sớm siêu thoát

Hồi hướng Oan gia, cầu thứ tha

Nút thắt oan kết sớm gỡ sạch

Về miền cực lạc, thoát Ta-bà.

 

Từng khấu từng lạy con hồi hướng

Nguyện Lão Mẫu Chư Phật mười phương

Rũ lòng từ đại bi thương xót

Khiến nguyện con sớm đạt như nguyện.

 

Số lượt xem : 948