BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Luận về Tự Sát

Tác giả liangfulai on 2023-06-14 22:40:47
/Luận về Tự Sát

Luận về Tự Sát

 

Ân Sư Tế Công Hoạt Phật trong phần giới sát trong Ngũ Giới đã đề cập về vấn đề tự sát như sau : “ Đừng bao giờ gieo hạt giống tự sát vào trong ý thức, bằng không sẽ tạo thành quả báo tự sát liên tục ít nhất là 7 lần. Thanh niên nam nữ thường suy nghĩ nông cạn rằng : “ Dù sinh không cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày. “ Sau này họ có thể đầu thai thành trẻ sơ sinh thân thể dính liền với nhau.


Tuyên Hoá Thượng Nhân và một số các vị Cao Tăng Đại Đức khác đều nói rằng niệm đầu muốn chết ( tự sát ) chẳng phải là của bạn đâu, mà là Quỷ nhiếp vào trong đầu óc của bạn đấy; bởi vì quả báo của việc tự sát vô cùng đau khổ; sau khi chết rồi cứ mỗi 7 ngày thì phải diễn lại một lần trải nghiệm thân tâm của lúc tự sát, đau khổ vô cùng ! Vả lại nếu như chẳng có người siêu độ, bạn bèn sẽ vĩnh viễn không cách nào siêu sanh, vậy nên rất nhiều những con Quỷ tự sát đều tìm “ thế thân ”. Bọn chúng dùng quỷ thông không ngừng đem những niệm đầu tự sát nhiếp vào đầu óc của bạn. Bạn nếu như tự sát rồi, thay thế cho hắn làm quỷ tự sát, hắn bèn có thể thoát lìa khổ nạn rồi ( có thể luân hồi chuyển kiếp rồi ), vậy nên tuyệt đối chớ có mà có niệm đầu tự sát đấy.

 

Tuyên Hoá Thượng Nhân  : Người tự sát đều có Quỷ đang khởi tác dụng phía sau. Dưới đây là lời của Tuyên Hoá Thượng Nhân.

 

Những người tự sát, phần lớn đều có Ma Quỷ ở nơi đó kêu gọi họ đi nên họ mới chết đấy. Trung Quốc có một câu nói này, cái người muốn chết ấy bèn nói như thế này : “ Chết rồi thì tốt rồi ! Chết rồi thì tốt rồi ! vừa tiết kiệm cơm, vừa tiết kiệm áo. ” Người này đại khái cũng chính là cái ý nghĩ này, bảo rằng chết rồi thì tốt ! Chết rồi thì tốt !

 

Những người tự vẫn đều có Ma Quỷ xui khiến đấy. Con Quỷ ấy như thế nào đây ? Nó chính là hướng về cái người này mà khấu đầu. Nó khấu đầu nói như thế nào ? Nó bèn niệm cái câu chú này, thế nhưng người mà muốn chết thì không nghe thấy. Câu chú này cũng chính là nói : “ Cậu chết rồi thì tốt, chết thì tốt, cậu sắp chết rồi, chết càng sớm càng tốt đấy ! Cậu chết sớm một chút thì tốt rồi. ”

 

Cái người mà muốn tự sát thì tai của anh ta tuy rằng không nghe thấy, thế nhưng trên mặt tâm linh của anh ta thì lại thông đấy. Bởi vì Quỷ có tha tâm thông, có thể dùng loại Ma khí của Quỷ ấy truyền đến trong tâm của bạn, khiến cho tâm của bạn bèn nghĩ rằng : “ Chết thì tốt rồi ”, bạn bèn tin lời của con Quỷ ấy, trong lòng có thể nghe thấy, thì bèn tin rồi. Vậy nên bèn sẽ hoặc là uống thuốc độc, hoặc là treo cổ, hoặc là gieo mình xuống sông biển, nhảy cầu, thế thì chết rồi ! Nơi chỗ cây cầu cũng có rất nhiều Quỷ, những người qua lại, nếu như ai dương khí thịnh thì chúng không dám gặp đâu.

 

Những người mà dương khí suy yếu, chính là tinh khí thần đều chẳng còn, chẳng còn dương khí nữa, nếu như bạn ngang qua nơi đó, nó bèn nói rằng : “ cậu chết rồi thì tốt, chết rồi thì tốt ”; tiếp sau đó bèn kéo bạn xuống, lôi kéo đến bạn nhảy cầu, vậy nên những người tự sát này phần lớn đều có Ma Quỷ xui khiến, ở nơi đó kêu réo họ đi nên họ mới chết đấy.

 

Vậy thì làm thế nào để đối phó với Quỷ Tự Sát nhiếp những niệm đầu tự sát vào trong đầu óc của bạn đây ?

 

Duy chỉ có niệm phật hiệu đơn giản nhất mà lại hữu hiệu nhất. Bạn không chịu đọc kinh sách hay tụng kinh chú đều chẳng sao cả, bạn chỉ cần niệm một câu “ A Di Đà Phật ” hoặc “ Nam Mô A Di Đà Phật ” thì được rồi; chỉ cần là bạn không phải đang ngủ và đang làm việc học tập, những khoảng thời gian khác đều nên đang trong tiếng niệm Phật. Lúc ăn cơm có thể niệm thầm trong tâm, lúc đi vệ sinh hoặc lúc nằm, quần áo xốc xếch, lúc ở nơi ô uế thì phải niệm thầm trong tâm; nếu như có niệm đầu tự sát thì phải lớn tiếng niệm với tốc độ nhanh, áp đảo niệm đầu tự sát đi; lúc chẳng có niệm đầu tự sát thì có thể niệm chậm rãi nhỏ tiếng một chút. Lúc niệm Phật thì thân thể sẽ có phật quang chiếu rọi, Quỷ chẳng dám đến gần bên mình, lại còn có thể đồng bộ cộng chấn với Phật, cảm nhận sự gia trì cực lớn của Phật Bồ Tát, dương khí tăng lớn mạnh; Quỷ là sinh mệnh cõi âm, chẳng cách nào đến gần những người dương khí nặng. Niệm Phật còn có thể tiêu trừ nghiệp chướng; kinh Phật nói chí tâm ( tức tâm thanh tịnh ) niệm một câu A Di Đà Phật có thể tiêu trừ trọng tội sanh tử của 80 ức kiếp. Tình trạng của những người muốn tự sát cũng là một loại biểu hiện của nghiệp chướng sâu nặng, vậy nên phải kiên trì niệm Phật trường kì để tiêu giảm nghiệp chướng.

 

Mỗi ngày niệm Phật có thể kết hợp “ tán niệm “ với “ chuyên niệm ”. “ Tán niệm ” chính là trong cuộc sống sinh hoạt mỗi ngày đi ở ngồi nằm đều nên niệm Phật hiệu, ví dụ như vừa rửa chén, nấu cơm, đi đường … vừa niệm Phật. “ Chuyên niệm ” Phật hiệu nghĩa là phải dành ra thời gian chuyên môn không làm những việc khác mà chỉ chuyên môn niệm Phật, lúc bấy giờ có thể ngồi xếp bằng ( hiệu quả tốt nhất ), cũng có thể ngồi niệm Phật ( không được nằm ). Lúc chuyên niệm Phật hiệu phải “đều nhiếp lục căn ”, chính là nói nhãn nhĩ tị thiệt thân ý đều ở trên phật hiệu, đặc biệt là tai của mình phải chuyên chú lắng nghe tiếng niệm Phật của chính mình, như thế có thể tiêu trừ các tạp niệm. Nếu như bạn niệm Phật hiệu niệm một cách tâm phiền ý loạn, đấy là Quỷ đang tâm phiền ý loạn, bạn chỉ là cảm ứng nó mà thôi; bạn phải giao tiếp một cách thân thiện với nó, khiến nó cùng niệm Phật chung với bạn, bảo với nó thông tin về sự thù thắng của thế giới Cực Lạc và niệm Phật có thể siêu độ nó, khiến nó tiến vào cõi trời ...  Con Quỷ này rất có thể là oan thân trái chủ của bạn đấy. Nếu như nó được siêu độ, rời khỏi bạn rồi, bạn bèn sẽ không còn đau khổ nữa, mà sẽ vui vẻ rồi.

 

 

Ngoài việc niệm các Phật hiệu ra, bạn còn có thể trì tụng thần chú đại bi,  Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh … trường kì tụng xướng những ca khúc kinh Phật, Phật chú cũng có thể tiêu trừ những niệm đầu không tốt của bạn.

 

Có khi việc khởi ý niệm tự sát có liên quan đến nghiệp sát của kiếp này hoặc của tiền kiếp, vậy nên nhất định phải mỗi ngày đều chí tâm sám hối những tội ác nghiệp của từ vô thỉ kiếp đến nayMỗi ngày đều sám hối khấu đầu thật nhiều ở trước Phật, đặc biệt là hễ mỗi lần khởi lên ý niệm tự sát thì phải lập tức sám hối ngay.

 

 

Ngày 24/1/2018 tại miền nam TP.HCM, có vị tiền hiền đưa tin về một cô gái vừa treo cổ tự sát vì phẫn uất việc chồng cô tối qua đi lăng nhăng với người phụ nữ khác. Cô gái này cùng chồng cô đã hạ sanh một đứa con gái, nay đã 16 tuổi. Cô gái ấy rất yêu thương người chồng của cô ấy, dù nhiều lần chồng cô đã lăng nhăng bên ngoài nhưng cô ấy vẫn kiên quyết không chịu ly dị. Phần vì thân cô ấy mang bệnh trong người, phần vì phẫn uất việc đêm kia chồng cô lại đi ngoại tình, lại do đã từng nhiều lần gieo ý niệm tự sát, đêm 23/1/2018 cô ấy đã treo cổ tự sát thật sự.

 

Có Tiền Hiền đặt câu hỏi rằng : trường hợp nếu như cô ấy đã cầu đạo, nay cô chết vì tự sát, liệu cô ấy có được Tiên Phật tiếp dẫn hay không ? 

 

Kính thưa các vị Tiền Hiền, trường hợp như vậy trừ phi là cha mẹ hoặc con cái, người thân của cô ấy có tu bàn đạo trên đạo trường có công đức cực lớn trong việc độ hoá, thành toàn chúng sanh, thì may ra mới được Tiên Phật tiếp dẫn đưa về  “ Tu Đạo Viện " của Đâu Suất Ngoại Viện để tu trì. Còn nếu không thì linh hồn vẫn phải đến Uổng Tử Thành như các vong hồn bình thường chưa cầu đạo vậy, vẫn phải chịu nghiệp báo của sự tự sát.

 

Nếu đã cầu đạo rồi mà sau đó tự sát, thì đã vi phạm vào 10 điều đại nguyện đã lập lúc cầu đạo, đã bất tuân phật quy ( phạm vào giới sát ), trái với lời Thánh Nhân đã dạy : “ thân thể tóc tai, nhận ở cha mẹ, chẳng dám làm huỷ hoại tổn thương, đó là sự bắt đầu của đạo hiếu “ vậy nên tự sát cũng đồng nghĩa với việc giết hại cha mẹ, đã phạm vào tội bất hiếu, khiến “ người đầu bạc khóc người tóc xanh ”, có được thân người nhưng chẳng thật tốt mà tu bàn đạo mượn nó để hành công lập đức, độ hoá chúng sanh, tận đại đại hiếu thì thôi đã đành, lại còn làm huỷ hoại tấm thân cha mẹ ban tặng; ơn trời đất, ơn quốc gia, ơn thầy, ơn chúng sanh còn chưa báo đáp, ơn tình mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày cưu mang nặng nhọc, ơn dưỡng dục của cha mẹ chưa báo đáp; công ơn tình cảm sâu nặng cha mẹ cả đời dành cho ngờ đâu lại sánh không bằng thứ tình cảm ái dục mười mấy năm của vợ chồng, người ngoài, quả thật khiến cho cha mẹ đau lòng đứt ruột, giận xót khôn nguôi, tuổi thọ giảm đi, sầu thương mang bệnh, thật là đại bất hiếu, làm sao mà được Tiên Phật tiếp dẫn vãng sanh về tịnh độ tu hành !

 

Người chồng dẫu cho đã cầu đạo hay chưa thì việc phạm vào giới tà dâm cũng chắc chắn không tránh khỏi quả báo của địa ngục ôm cột đồng, lại vì do tà dâm mà khiến cho người vợ ôm hận tự sát, biết đến khi nào mới có thể thoát được quả báo địa ngục và súc sanh đây ? Tà dâm quả nhiên là một tội ác lớn nhất mà tất cả mọi người nên tránh xa. Phật đặt ra giới tà dâm cũng chính là vì lẽ như thế. Duyên lành vợ chồng chỉ vì Tà dâm mà chuyển thành ác duyên hận thù luỹ kiếp, vạn ác “ Dâm ” đi đầu, quả nhiên thật đáng sợ, chúng ta nên lấy đó làm gương cảnh tỉnh bản thân.

 

Ngoài ra, việc chết vì người bạc nghĩa phụ tình như thế là cái chết lãng nhách không đáng, chẳng chút giá trị, là cái chết ngốc nhất trên đời, khác xa trời vực so với cái chết hy sinh trên chiến trường vì nước vì dân, cái chết vì pháp quên thân hay vì cứu người, vì báo đáp ân tình cha mẹ. Thân người trân quý, dễ mất khó được, càng nên trân trọng những giây phút còn sống mà học tu giảng bàn hành, tập buông xả, phá gông cùm xiềng xích của ái dục vốn dĩ là cái gốc của sanh tử luân hồi. Chỉ vì tham chấp chẳng thể buông xả mà sẽ tạo xuống biết bao oan nghiệp, tội lỗi gây đau khổ cho bản thân và người khác.

 

Thân người khó được nay đã được,

phật pháp khó nghe nay đã nghe,

Minh Sư khó gặp nay đã gặp,

chơn đạo khó đắc nay đã đắc,

kiếp này chẳng hướng thân này độ,

còn đợi kiếp nào độ thân này ?

 

Tu đạo 3 thứ chẳng rời : không rời Phật đường, không rời Tiền Hiền, không rời Thánh Huấn chính là vì lẽ này. Thường tiếp cận Phật đường sẽ được phật quang phổ chiếu gia trì tăng trưởng trí tuệ, không rời Tiền Hiền sẽ thường được tiếp thêm sức mạnh, nghị lực sống và tu bàn, được giúp đỡ, động viên khích lệ ý chí tu bàn mạnh mẽ, nhận được tình yêu thương quan tâm và lời khuyên từ các đồng tu sẽ không nông nỗi nghĩ quẫn mà làm chuyện khờ dại bồng bột; không rời Thánh Huấn mới có thể luôn cảnh tỉnh bản thân, tăng thêm sự giác ngộ, trí tuệ, phá tan sự vô minh tâm tối của tâm địa, hướng đến sự quang minh ngời sáng, nhận biết rõ con đường trở về cố hương Phật quốc. Nam Mô A Di Đà Phật !

 

 

 

Số lượt xem : 337