BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Nắm bắt tự tâm

Tác giả liangfulai on 2022-03-22 09:23:05
/Nắm bắt tự tâm

Việc khó khăn nhất trên đời chính là việc nắm bắt tự tâm, vì

Tâm vô hình

Tâm vô định

Tâm vô thường


 

Nếu chẳng thể làm chủ, chẳng thể nắm bắt, chẳng thể định được cái tâm ấy ( tâm vọng động ), thì trọn đời muôn kiếp vẫn luôn trong “ kiếp sống nô lệ ” , bị xỏ mũi dắt kéo mãi trầm luân trong biển khổ sinh tử luân hồi.

Vậy nên trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Phật dạy rằng đừng tin vào tâm ý mình, khi chứng được quả A La Hán rồi mới có thể tin được. Chớ tin vào nó mà phải phòng hộ nó, điều phục nó, để dần dần nó thuần trở lại, gọi là “ chăn trâu ” .

Người vẫn thích dối gạt người khác, nhưng lại thật không ngờ mình lại thường bị chính cái tâm của mình lừa gạt dài dài hoài, biết bao phen, biết bao đời mà vẫn chẳng hề hay biết. Do tin quá cho nên chẳng hề nghi ngờ mảy may, nó dẫn đi đâu là đi đó và nhận nó làm mình luôn.

Tâm quả thật là “ tên trùm lừa đảo chuyên nghiệp cao tay nhất trong bọn lừa đảo chuyên nghiệp cao tay ” .

Học đạo, tu đạo chính là để điều phục nó để chuyển hóa tâm hư dối về bản tâm chân thật, về tâm gốc ( tâm thể nguyên thủy ).

Tiếc thay, đa phần người đời vẫn cứ thích và cam tâm tình nguyện để cho vọng tâm nó lừa, hết lần này đến lần khác vào biển khổ dầu sôi, vào những cạm bẫy chết người, mà chẳng nguyện phá màn đêm vô minh, thức tỉnh khỏi mộng ảo để trở lại làm chủ cái tâm, tâm ấy quả thiệt là cao tay ! cao tay !

Số lượt xem : 709