BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Trò Chơi Chốn Hồng Trần

Tác giả liangfulai on 2023-07-22 20:58:16
/Trò Chơi Chốn Hồng Trần

Trò Chơi Chốn Hồng Trần 

 

Trần gian là quả đất vui chơi

Dụ mê con trẻ biết bao đời ...

Thần tiên hạ phàm quên nguyện ước

Mãi chơi quên mất đường về trời.


Bao lần Mẫu phái Huynh tỉ đến

Gọi về “ bọn trẻ “ vẫn mãi chơi

Rủ luôn Huynh tỉ cùng vui nhộn

Mặc Mẫu Linh mòn mỏi mong đợi.

 

Trần gian là quả đất vui chơi

Ai còn “ con trẻ “ tất khó rời

Tâm chẳng trưởng thành trí non dại

Thì cứ rong chơi “ trò luân hồi “!

 

Trò cha mẹ, vợ chồng, con cái

Trò chủ tớ, luân phiên vai đổi

Trò thú hoang, tình ái, … chơi mãi

Cứ thế cười khóc qua bao đời !

 

Xa xăm tiếng Mẫu gọi " con ơi ! "

Con nào nghe thấy khi mãi vui

"Bao trò con vẫn chưa chơi hết

Chán mệt con sẽ về ngay thôi ! "

 

Khi tâm trưởng thành, trí khôn lớn

Mới thấu tỏ chân tướng trò chơi

Chẳng luyến trò vui nơi trần thế

Cảnh giác mọi “cạm bẫy trò vui”.

 

Xa xăm tiếng Mẫu gọi “ con ơi !”

Thiên tàn địa lão đã đến thời

Mau thoát khỏi Tam giới nhà lửa

Cháy đến mông rồi, liệu còn vui ?

Số lượt xem : 343