BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Mỗi ngày suy ngẫm phản tỉnh ( Lời của Thầy )

Tác giả liangfulai on 2023-06-26 21:58:49
/Mỗi ngày suy ngẫm phản tỉnh  ( Lời của Thầy )

Con đối với đạo chẳng có tận tâm, điểm thứ nhất bèn có lỗi với cha mẹ, trước khi có lỗi với cha mẹ, con đã có lỗi với Lão Mẫu rồi. Chẳng có Lão Mẫu cho con cái linh tánh, con có thể sống đến hiện tại sao ? Chẳng có cha mẹ của con cho con cái nhục thể này, con có thể tu đạo hay sao ? Do đó con có lỗi với Lão Mẫu, có lỗi với cha mẹ sanh thân, vậy thì con không có lỗi với bản thân hay sao ?


Ông trời cho con cái thân người là muốn con đi thiện dụng nó, chẳng phải để con đến nhân gian chơi đùa !  Trò chơi này phải là trò chơi thật, chớ có chơi giả ở nhân gian, chơi xong rồi, con bèn đã quên mất bản thân, đến lúc ấy Lí Thiên cũng chẳng về được, trách ai đây ? Trách bản thân con đấy.

 

Tâm ma chẳng trừ Tội khó mà tiêu

 

Bản thân các con đã tồn cái tâm chẳng tốt, bản thân các con đều chẳng biết, do đó bảo các con nói cũng nói không ra.

Do vậy con tu đạo phải cẩn thận dè dặt, ở trong vô hình, cái tâm ma ấy bèn ẩn núp ở trong tâm của con.

Con có tu đạo có cái tâm tốt, tự nhiên những vị Tiên Phật có tâm tốt giúp đỡ con đi tu đạo bàn đạo.

 

Tâm con tồn những điều không tốt, thì có tâm ma bất lương cũng là giúp đỡ cho con, giúp đỡ con đi hướng về con đường xấu ác.

Ví dụ nói, con đã khởi cái tâm nghi ngờ, nó bèn giúp con đi phí sức nghiên cứu những vấn đề không đâu vào đâu, chẳng cách nào giải quyết được.

Tiên Phật có thật hay không ? Đại đạo có thật hay không ? Thiên mệnh có thật hay không ? Kim tuyến có thật hay không ?

Nó sẽ giúp cho con đi tìm những vấn đề mà chẳng phải là vấn đề, như thế thì con đã đánh mất đi lòng tin.

Do vậy, là bản thân con khảo rớt tự mình, hay là tâm ma khảo rớt con ?

 

 

Thật ra thì khảo do tâm sanh, đều là tự mình khảo mình cả.

 

 

 

Ví dụ nói con đã sinh cái tâm biếng nhác, tâm ma bèn giúp con tìm kiếm mọi lí do,

Hôm nay đã quá mệt rồi, hôm nay chẳng có thời gian, hôm nay thời tiết quá lạnh rồi,

Ôi chao ! Trời mưa đường chẳng dễ đi, phải không ?

Những cái tâm biếng nhác này đều là tâm ma giúp con tìm kiếm lí do, biết không ? Ma do tâm sanh, tất cả đều ở bản thân con.

 

Con đã khởi cái tâm kiêu ngạo, tâm ma cũng sẽ giúp đỡ con, tìm những chỗ tốt ưu điểm của bản thân con, mình tài như thế nào lại giỏi như thế nào, đến cuối cùng tự mình xưng Thầy làm Tổ rồi, đến lúc ấy chẳng biết ai là ai đấy ! Do vậy tâm kiêu ngạo chẳng thể có.

 

Lại còn một loại gọi là cái tâm tự cam đoạ lạc, chẳng cầu thượng tiến.

Cái tâm ma này cũng sẽ giúp đỡ con, chuyên tìm những chỗ không phải của bản thân, khiến cho bản thân càng tự từ bỏ bản thân, tự cam đoạ lạc, cuối cùng ngay đến cả dũng khí sống tiếp đều chẳng còn rồi, thậm chí là tự sát.

Như thế thì chẳng có lỗi với bản thân sao ? Chẳng có lỗi với cha mẹ sao ?

Cho nên là tâm ma đã giết chết con ? hay là bản thân con đã giết chết chính mình ? Đều là tự mình giết chính mình.

 

Lại còn một thứ tâm chấp trước, cực kì chấp trước ý kiến của bản thân,

Tâm ma cũng sẽ giúp con, phàm việc gì cũng đều là mình đúng, ý kiến của người khác đều chẳng để tâm đến,

hễ chấp trước, thì đạo lí cũng chẳng thành đạo lí rồi, cho nên chấp trước ý kiến của bản thân, chẳng tham khảo người khác, kết quả đến cuối cùng lại là gì đây ?

Ý kiến chẳng hợp, đạo trường giống như cát lỏng vậy, làm sao mà bàn đạo ?

Do đó mà phàm việc gì cũng phải kiểm thảo đấy !

 

Số lượt xem : 216