BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Cuộc sống trì giới mỗi ngày ( Bạch Thủy Lão Nhân từ bi )

Tác giả liangfulai on 2023-05-14 22:26:18
/Cuộc sống trì giới mỗi ngày  ( Bạch Thủy Lão Nhân từ bi )

Cuộc sống trì giới mỗi ngày

( Bạch Thủy Lão Nhân từ bi )


Tu hành trước tiên phải trì giới,

Chẳng thể buông lỏng, phải nghiêm túc

Đơn giản trì giới ngày ngày làm

Phút giây tu trì chẳng lìa thân.

Buổi sáng dậy sớm đúng 6 giờ,

Thời gian sáng sớm đáng quý nhất

Cúc cung chào nhau hỏi thăm sáng

Tối qua ngủ có được ngon chăng ?

Cùng đến uống một ly nước ấm

Điều điều thân tâm khí thuận thông.

 

Kế đến đọc kinh và thánh huấn

Hôm nay tu hành có lòng tin

Nghiêm túc mỗi ngày thuộc ( thuộc lòng một bài tiểu huấn

Ngày tích tháng lũy trưởng học vấn

Thế nhưng không được giả hư ứng ( giả bộ ứng phó )

Vậy mới có thể ngày tinh tấn

Đi ở ngồi nằm đều ca huấn

Cẩn thận ngôn hành, chốt vọng tâm

Kiểu sinh hoạt này người, tiên giống

Bởi vì đạo ở nhị lục trung ( trong từng thời từng khắc )

Sau bữa cơm tối chẳng bừa ăn

Trái cây trà nước rằng thượng phẩm

 

Lỗi sai ghi trong sổ lầm lỗi

Từng điều phản tỉnh ngày ngày mới

Có chăng tâm đố kị háo thắng ?

Có chăng hộ kỉ, hộ đoản tâm ?

Có chăng biếng nhác tham vẻ ngoài ?

Kiêu ngạo hư giả và vọng tâm ?

Có chăng nghe lỗi thì tâm hỷ ?

Có chăng khoan hồng đại lượng tâm ?

Có chăng ẩn ác mà dương thiện ?

Đùn công ôm tội và khiêm lòng ?

Hỏa hầu tâm cảnh luyện sao rồi ?

Nhị lục vui rạng công phu thâm.

Vẫn phải nghiêm túc đi tu luyện

Lỗi chẳng lần hai là Hiền Anh;

Không thì cẩu thả theo thói cũ

Tiền độ mịt mờ biển khổ trầm

Đồ đệ Tế Công gắn chúng sanh

Sao dung được lỗi theo trên mình ?

 

Nhớ nghĩ Cửu Huyền Thất Tổ mong

Nhớ nghĩ thiên ân và sư đức

Nhớ nghĩ chúng sanh, từ mẫn tâm

Nhớ nghĩ tiền đồ mình, vội nhanh

Ngày mai nhất định siêng tu hành

Thanh thanh tịnh tịnh người trời mừng

Kế nữa khấu trước đài sen Mẫu

Sám hối lỗi lầm có chơn tâm;

Cuối tháng đốt biểu tấu trời xanh

Sau này tu hành thêm nghiêm cẩn.

 

Thủ huyền trước ngủ tịnh một tịnh

Hồi quang phản chiếu phục quang huân

Như thế trì giới giữ bổn phận

Tự nhiên đạo hạnh ngày ngày thâm

Nhưng hai điểm phải ghi nhớ kĩ

Chính là nghiêm túc và bền lòng

 

Tâm tánh chưa định gốc chẳng vững

Chẳng có bền lòng, mất phương châm;

Hoạt bát vận dụng nhân trí dũng

Lúc tịnh độ mình, động độ nhân;

Thường tồn từ mẫn, hữu ái tâm

Thường vẻ tươi cười truyền hương âm ( phúc âm của cố hương phật quốc )

Làm đài phát thanh về khí tượng

Thừa thượng khải hạ vận càn khôn;

Sớm tối chuyên cần luôn gia công

Nội đức ngoại công cùng tu tiến

 

Sau này tu thành sen thượng phẩm

Người trời cùng hỷ lạc ầm ầm;

Cha mẹ dưỡng dục mới báo đáp

Tiền Nhân khổ tâm mới ( được ) an ủi;

Cửu Huyền Thất Tổ được siêu sanh

Như thế xem là đã tận tâm;

Vội đến Nam Bình khấu Ân Sư,

Trực về Lí Thiên bái Nương Thân

Trên hội Long Hoa định phẩm vị

Tiêu dao vô cực vạn bát xuân.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每日持戒生活

( 白水老人慈悲 )

 

 

 

 

修行首先要持戒,不能輕鬆要認真。
簡單持戒日日做,分秒修持不離身。
清晨早起六點正,一日之計在於晨;
互相鞠躬問聲早,昨晚睡得好不好?
齊來喝杯溫開水,調調身心氣順通。


再來讀個經和訓,今日修行有信心;
認真日背一小訓,日積月累長學問;
但是不可假虛應,如此才可日長進;
行住坐臥來唱訓,謹言慎行栓妄心;
這種生活人仙同,因為道在二六中;
晚餐之後不亂食,清茶水果稱上品。


過失記在過失簿,條條反省日日新;
有否好勝忌妒心?有否護己護短心?
有否懈怠圖外表?驕傲虛假與妄心?
有否聞過則喜心?有否寬宏大量心?
有否隱惡而揚善?推功攬過與低心?
心境火侯煉如何?二六朗悅功夫深。
總要認真去修煉,不二過來方賢英;
否則因循苟且過,前途茫茫苦海沉;
濟公徒弟繫眾生,怎容過失隨在身?


念在九玄七祖盼,念在師德與天恩;
念在眾生心慈憫,念在自己前途奔;
明日一定勤修行,清清靜靜天人欣。
再來老母蓮前叩,懺悔過失有真心;
月終焚表告蒼天,此後修行加嚴謹。

眠前守玄靜一靜,迴光返照復光勳;
如此持戒守本分,自然道行日日深;
但要兩點謹記牢,即是有恆與認真。


心性未定根不穩,一曝十寒失方針;
活潑運用智仁勇,靜時渡己動渡人。
時存慈憫有愛心,時常笑容傳鄉音;
做個氣象轉播台,承上啟下運乾坤;
晝夜裡來勤加工,內德外功齊修進。


來日修成上品蓮,天人共喜樂殷殷;
父母養育才報答,前人苦心方慰問。
九玄七祖得超生,如此算是盡了心;
趕到南屏恩師叩,直回理天拜娘親;
龍華會上定位品,逍遙無極萬八春。

Số lượt xem : 753