BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Lời Cảm Ân

Tác giả liangfulai on 2023-01-12 17:26:13
/Lời Cảm Ân

Cảm Ân

 

Cảm tạ Đại Đạo vô hình tướng
Sanh Thiên Địa vận hành nhật nguyệt
Trưởng dưỡng muôn vật, ân ban khắp
Lợi lạc khắp Chúng hữu-vô tình.


Mưa thuận gió hòa, ánh sáng rọi
Đất đai màu mỡ cây tốt tươi
Sông biển nước, lửa, gỗ, kim loại…
Ban tặng chúng sinh khắp cõi đời.

 

Cảm tạ Lão Mẫu phú linh tánh
Bổn thể tròn đầy muôn diệu dụng
Thần thông tự tại sinh muôn pháp
Là thể chân thực luôn thường hằng.

 

Cảm tạ Lão Mẫu giáng kim tuyến
Xá tội Tam Tào cứu chúng sinh
Đại khai phổ độ truyền chân Đạo
Độ hóa Tam Tào thoát tử sinh.

 

Cảm tạ đấng sinh thành dưỡng dục
Công cha nghĩa mẹ sâu nặng tình
Tựa núi Thái Sơn và biển cả
Vì con, hy sinh cả đời mình.

 

Cha mẹ đưa con đến với đời
Cho con thân người, dẫu tạm thôi
Nhờ thân ấy, con cầu tu đạo
Học Phật hành đạo thoát luân hồi.

 

Cảm tạ tất cả Thầy Thế Gian
Truyền trao kiến thức quý hơn vàng
Trở thành người công dân hữu ích
Cho gia đình, xã hội, quê hương ...

 

Cảm tạ Đấng từ phụ - Đức Phật
Soi sáng chỉ đường xuất thế gian
Cảm tạ Pháp Bảo và Tăng Bảo
Các Thầy dìu dắt đường học tu.

 

Cảm tạ Minh Sư một chỉ điểm
Khiến hoắc ngộ Diện Mục Bổn Lai
Quay về tánh giác, rõ chân vọng
Độ kỉ, độ nhân thoát luân hồi.

 

Ơn Phật bao trùm khắp pháp giới
Thiên ân Sư đức tận hư không
Sát thân khó báo muôn đời kiếp
Đệ tử cảm ân luôn ghi lòng.

 

Cảm ơn Chư Phật và Bồ Tát
Cùng vạn Tiên trợ đạo vô hình
Từ bi dẫn độ, phương tiện khéo
Xoay chuyển, giải Oan Kết Chúng sinh.

 

Cảm tạ Dẫn Bảo Sư dẫn độ…
Điểm Truyền Sư khai hoang, điểm đạo…
Giảng sư tận tình dịch, giảng giải…
Đàn chủ, Bàn Sự Viên… nhọc nhằn.

 

Cảm ân các Oan gia Bồ Tát
Đã thương xót nương tay lưu tình
Để con cầu, học, tu, bàn đạo
Công đức bù đắp, nợ trả dần.

 

Cảm ân nơi chôn nhau cắt rốn
Đất nước tổ tiên đã dày công
Các Tiền nhân đổ bao xương máu
Bảo vệ từng tấc đất non sông.

 

Bao anh hùng xả thân chống giặc
Bỏ thân nơi rừng thiêng nước độc
Để chúng ta ngày đêm được sống
Trong an lành, hạnh phúc, thanh bình.

 

Cảm ân từng chén cơm, hạt gạo …
Từ mồ hôi, nước mắt gian lao
Công lao của bao người lao động
Cung cấp ta tiện lợi tiêu dùng.

 

Cảm ân đại chúng bao vất vả
Đã tâm huyết nỗ lực hết mình
Dày công sáng tạo và phục vụ
Vật chất, tinh thần càng phồn vinh.

 

Cảm ân bao bác sĩ, y tá
Chẳng quản an nguy của tự thân
Hy sinh mình đối mặt dịch bệnh
Ngày đêm vì bệnh nhân hết mình.

 

Cảm ân bao chiến sĩ quân đội
Xả mình vì người, lợi chúng dân
Chịu sương gió, nằm gai nếm mật
Nhọc nhằn bao nỗi vì dân mình.

 

Cảm ân biết bao người thí chủ
Đã từng bố thí cho bữa ăn …
Tài thí, pháp thí, và vô úy
Hoan hỷ vì mình, chịu thiệt thân.

 

Cảm ân tất cả các quý nhân
Quan tâm hoan hỷ trợ giúp mình
Vượt khốn khó qua cơn khổ nạn
Chuyển đời đen tối hóa tươi xinh.

 

Cảm ơn tất cả mọi khảo nghiệm
Để con nhìn lại tự bản thân
Để con tôi luyện chí, hiển tuệ
Để con mỗi ngày thêm trưởng thành.

 

Cảm ân người đã tổn thương mình
Mài luyện mình tâm chí thêm mạnh
Cảm ân người quay lưng bỏ mặc
Dạy mình độc lập tự lực thân.

 

Cảm ân người đã luôn khiển trách
Nhắc nhở khuyết điểm từng tí ti
Giúp mình tăng trưởng thêm định tuệ,
Phản tỉnh sám hối, khiêm hạ mình.

 

Cảm ơn người làm mình vấp ngã
Khiến năng lực mình càng mạnh thêm
Không ngừng trau dồi, tự vực dậy
Chí kiên cường vượt mọi khó khăn.

 

Cảm ơn người đã từng đánh đập
Phỉ báng, gièm pha, muôn ác lời
Giúp mình tiêu nghiệp, luyện nhân cách
Thành tựu nhẫn nhục ba la mật.

 

Cảm ơn người đã từng dối gạt
Lừa tiền tài, lừa cả sắc tình
Giúp nhìn thấu cõi đời giả tạm
Tìm Chân Thật, an vui vĩnh hằng.

 

Cảm ân người đã nhận bố thí
Cho cơ hội để con thực hành
Xả xan tham, gieo trồng ruộng phước
Rộng kết duyên lành, độ chúng sinh.

 

Cũng cảm ân những người từ chối
Chẳng tiếp nhận bố thí của mình
Đã khiến mình quay lại phản tỉnh
Thái độ, tâm, chân thành tự thân.

 

Cảm ân tất cả mọi người đã
Thành tựu mình kiên định đức tin
Đời giả tạm, vô thường sanh diệt
Đường giải thoát nỗ lực hết mình…

 

Cảm ân đời ngũ trược ác thế
Hiển nhân quả như bóng theo hình
Khiến con giác tỉnh, bi trí khởi
Nguyện tự độ mình, cứu chúng sinh.

 

Cảm ân tất cả người, việc, vật

Cho con thấu tỏ kiếp nhân sinh

Làm phong phú trải nghiệm sinh mệnh

Từng chút một hoàn thiện thêm mình.

 

Cảm ân, cảm ân, mãi cảm ân

Nhận ân người giọt nước chẳng quên

Nguyện đem cả dòng để báo đáp

Suốt đời tâm cảm ân luôn tồn.

 

 

 

 

 

 

Số lượt xem : 1186