BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Chân nghĩa Tam Tào ( Những Lời từ bi khai thị của Nam Bình Đạo Tế )

Tác giả liangfulai on 2023-05-12 21:36:26
/Chân nghĩa Tam Tào  ( Những Lời từ bi khai thị của Nam Bình Đạo Tế )

Đồ nhi muốn phát điều nguyện nào ? Cho dù là đã từng lập qua nguyện, có thể lập lại được chăng ? ( có thể ). Bởi vì các con đã lập nguyện không nhất định đều đã làm được rất tốt, vậy nên phải phát tâm phát nguyện lại lần nữa, khích lệ bản thân lần nữa phải làm càng tốt hơn.


Ý nghĩa của việc ông trời khai xá – Nhân Tào phát tâm tương trợ các Nguyên Nhơn làm dịu đi những oán khí, thì tai kiếp giữa đất trời bèn lìa xa.

 

Đồ nhi vừa mới nói là muốn làm bạn bè tốt với các Nguyên Nhơn Tam Tào, vậy các con có muốn lại phát nguyện tương trợ “ những Nguyên Nhơn mà pháp hội hôm nay ông trời khai xá cho triêm quang ” , kết một phần thiện duyên với các Nguyên Nhơn Tam Tào hay không ? ( Muốn ).

Vì sao mà ông trời phải khai xá cho các Nguyên Nhơn đến triêm quang vậy ? Hy vọng rằng mượn nhờ vào xự khai xá của pháp hội hôm nay, nhờ vào sự phát tâm của các đồ nhi, dùng công đức để tương trợ cho các Nguyên Nhơn này, để những Nguyên Nhơn này có được cơ hội trở mình.

Cũng bởi vì đồ nhi hôm nay phát tâm dùng công đức tương trợ mà khiến cho những Nguyên Nhơn hữu duyên có thể được đầu thai chuyển kiếp ở thân nghiệp báo tốt hơn một chút, hoặc ở môi trường hoàn cảnh nghiệp báo tốt hơn một chút, hoặc những nghiệp báo phải chịu đựng có thể giảm thiểu một chút.

Lại nữa, ông trời cũng có khai xá đến những Nguyên Nhơn của tứ sanh lục đạo, hy vọng nương nhờ vào sự tương trợ công đức của các đồ nhi nhân gian khiến cho oán khí của các Nguyên Nhơn tứ sanh có thể dịu nhẹ đi một chút. Oán khí của các Nguyên Nhơn tứ sanh nếu như có thể tiêu trừ, làm dịu đi một chút, thì ông trời bèn có thể xoay chuyển cho giảm bớt một chút sự giáng lâm của những tai kiếp tai nạn giữa đất trời, nếu không thì những tai kiếp tai nạn bèn ở trước mắt rồi.

Hy vọng các đồ nhi lại phát tâm, lại phát nguyện, ông trời khai xá cho những Nguyên Nhơn này là nhất định có dụng ý, đồng thời cũng là do có duyên với các đồ nhi đang ở tại hiện trường, vậy nên cần các đồ nhi tương trợ thật nhiều vào.

Cái mà Thầy vừa nói là “ các Nguyên Nhơn được ông trời khai xá cho triêm quang của pháp hội hôm nay ”, ngoài ra thì đồ nhi phải phát tâm lại làm công đức hồi hướng cho các “ Tổ Tiên của luỹ kiếp và kiếp này ”.

Tiết Thanh Minh sắp đến rồi, tuy rằng không phải là chỉ có tiết Thanh Minh mới nghĩ đến Tổ Tiên, thế nhưng những người bình thường đều là Thanh Minh tế tổ mới nghĩ đến Tổ Tiên, vậy nên lúc có những ngày lễ những ngày tết, hy vọng đồ nhi cũng có thể phát tâm nguyện tương trợ cho Tổ Tiên của mình.

Kế đến chính là phải làm thật nhiều công đức hồi hướng cho “ những sát nghiệp mà luỹ kiếp, kiếp này mình đã tạo ”.

 

Biết thời vận, hành công liễu nguyện gầy dựng công đức

 

Đồ nhi là “ chim thức dậy sớm có sâu ăn ”, chẳng phải là bảo các con quả thật đi ăn sâu, mà ý là bảo các con hãy biết nắm bắt lấy thời kì đầu ơn trên thiên mệnh khai xá, quy nhập dưới thiên mệnh để tu đạo, hành công liễu nguyện, liễu nghiệp, dựng lập công đức.

Rất nhiều các đồ nhi đang ngồi đây cũng biết phát tâm phát nguyện để tu thân dưỡng tánh, thanh khẩu trường chay, tuy rằng trong quá trình này không tránh khỏi sẽ có một số những trở ngại, ải khảo, khảo nghiệm, lại còn mài luyện, thế nhưng chỉ cần đồ nhi phát tâm kiên trì tiếp tục mà làm, càng làm càng tu thì tương lai sau này sẽ càng tốt; càng làm càng tu, một số những trở ngại, ải khó, mài luyện cũng sẽ càng lúc càng ít, bởi vì trong quá trình tu bàn, đồ nhi biết không ngừng cứ mãi hành công, cứ mãi đang tích luỹ gia tăng công đức của mình.

Lại nữa, đồ nhi cũng biết tiêu nghiệp, cứ mãi không ngớt đang liễu dứt tiêu đi những nhân quả nghiệp lực mà mình luỹ kiếp, kiếp này đã tạo xuống, vậy nên bất kể là ở trong gia đình, hay là trong sự nghiệp, thân thể, hoặc là ở các phương diện khác, các con càng làm càng tu thì sẽ càng lúc càng thuận, càng lúc càng tốt, càng lúc càng “ khổ tận cam lai ”.

Những người mà chẳng biết thiên thời thiên vận hiện giờ, chẳng biết quy nhập dưới thiên mệnh để tu đạo, hành công liễu nguyện, liễu nghiệp, dựng lập công đứcthì càng đến kì cuối của phổ độ sẽ càng khó khăn, cũng càng không dễ dàng để bản thân có cơ hội tu đạo, hành công lập đức, hành công liễu nguyện, dựng lập công đức tiêu nghiệp chướng. Vì sao vậy ? Bởi vì những chúng sanh càng đến kì cuối, họ chẳng những không có đền bù hoàn trả lại những tội nghiệp cũ mà bản thân đã tạo luỹ kiếp đến nay, lại cứ mãi không ngừng đang tăng thêm, tạo tác những tội nghiệp mới, vậy nên những chúng sanh càng đến kì cuối thì cơ hội muốn nghe đạo, đắc đạo, hành công liễu nguyện, liễu nghiệp bèn sẽ càng lúc càng ít, cũng sẽ càng lúc càng không đơn giản ! Cho dù là những chúng sanh càng đến kì cuối có cơ hội để hành tu bàn đạo, hành công liễu nguyện, liễu nghiệp đi chăng nữa, thì trong quá trình tu bàn đạo cũng sẽ khá ư là vất vả gian khổ, sẽ khá nhiều những trở ngại, vậy nên những chúng sanh trong thời kì phổ độ giai đoạn đầu sẽ dễ tu hơn so với những chúng sanh của kì cuối phổ độ.

Vậy nên, đồ nhi lúc này thì phải nắm bắt tranh thủ lấy cơ duyên mà hiện tại có thể nghe đạo, có thể đắc đạo và có thể có cơ hội hành công liễu nguyện, liễu nghiệp, dựng lập công đức.

Đương nhiên là các đồ nhi mà có thể đến tham bàn Tam Tào Phổ Độ trong thời kì giai đoạn đầu thì mỗi mỗi đều là không đơn giản, nhất định đều là có lai lịch bất phàm đấy, nếu không thì làm sao mà lại ngồi ở đây được ?

 

Cái khí âm sát giữa trời đất là đến từ những oán khí bất bình của các Nguyên Nhơn.

Gần đây những tai kiếp tai nạn của các nơi trên thế giới rất nhiều, thời vận đã tiến vào đến hội Mùi rồi, cái khí âm sát giữa trời đất càng nặng thêm rồi ! Đồ nhi liệu có biết rằng cái khí âm sát giữa trời đất đến từ đâu không ? Cái khí âm sát giữa trời đất là đến từ những oán khí bất bình của các Nguyên Nhơn vô hình đấy, cũng có nghĩa là những oán khí bất bình của các Nguyên Nhơn vô hình đã dẫn khởi cái khí âm sát giữa trời đất.

Thế nhưng mà Các Nguyên Nhơn ấy vì sao lại có những oán khí bất bình sản sinh vậy ? Nguồn gốc đến từ những tội nghiệp mà chúng sanh mỗi ngày đã tạo, trong đó thì sát nghiệp mà chúng sanh đã tạo đã dẫn đến oán khí của các Nguyên Nhơn vô hình là nặng nhất !

Những oán khí của các Nguyên Nhơn vô hình nặng thì cái khí âm sát trong trời đất bèn nặng; cái khí âm sát trong trời đất nặng thì những tai kiếp tai nạn bèn nhiều, vậy nên cái khí âm sát nhiều thì những tai kiếp tai nạn giữa trời đất bèn nhiều, cũng sẽ dồn dập liên tiếp xuất hiện vô cùng vô tận. Cái khí âm sát trong trời đất quá nặng thì cũng rất dễ có tình trạng xung sát. Khi vận cá nhân của đồ nhi khá thấp khá tệ, hoặc là vừa lúc bị các Duyên Nhơn Nhân Quả của bản thân mình đối án, tìm đến đòi rồi, thì bèn sẽ rất dễ xung sát phải. Mà lúc vận thế của một người khá thấp khá tệ cũng chính là lúc sức công đức của cá nhân khá là thiếu thốn không đủ, vậy nên rất dễ bị cái khí âm sát xung sát phải.

 

Phương thức xử lí lúc gặp phải sự xung sát

 

 

 

Đồ nhi nếu như gặp phải tình trạng xung sát thì phải làm thế nào ?

Có thể đến Phật đường khấu cầu trà cúng để uống, nương nhờ vào trà cúng mà ông trời ơn trên đã gia trì để tịnh hoá cái khí âm sát bên trong cơ thể của các con. Thế nhưng mà đồng thời lúc khấu cầu, đồ nhi cũng phải đủ sự thành tâm; con càng thành tâm khấu cầu thì hiệu lực trà cúng mà con đã khấu cầu có được sẽ càng tốt.

 

 


 

Có thể cung thỉnh dây chuyền “ kính quang minh ” để đeo bên mình. Kính quang minh là pháp bảo tị sát mà ông trời ban cho những người tu đạo Bạch Dương thời mạt hậu.

Kính quang minh có thể phù hộ bảo vệ đồ nhi bình an, để cho đồ nhi tránh khỏi một số các khí âm sát giữa trời đất.

Cái khí âm sát giữa trời đất nặng thì những bệnh truyền nhiễm, vi rút, vi khuẩn mầm bệnh cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Oai lực của những vi rút, vi trùng mầm bệnh và các loại bệnh truyền nhiễm đang lưu hành hiện này đều sẽ mạnh hơn nhiều so với oai lực của những vi rút, vi trùng mầm bệnh và các loại bệnh truyền nhiễm trước kia.

Lại nữa, trước kia rất nhiều những căn bệnh truyền nhiễm đều là tương đối sẽ bùng nổ lưu hành vào mùa đông, thế nhưng mà những bệnh truyền nhiễm sau này đều có khả năng sẽ bùng nổ lưu hành trong cả bốn mùavả lại rất nhiều những căn bệnh truyền nhiễm đều là sự truyền nhiễm chung cho nhau giữa súc sinh và người, mà những vi rút, mầm bệnh vi trùng, bệnh truyền nhiễm sau này thì không chỉ là tốc độ truyền nhiễm nhanh, mà tốc độ lấy mạng người cũng rất nhanh.

 

Năng lượng tích cực có thể hoạt hoá những tế bào bên trong cơ thể

 

Đấy là bởi vì những nhân quả, cộng nghiệp của chúng sanh giữa đất trời đã bắt đầu đang lật tung lên, đang bắt đầu cuộc đại đối án, đại thanh toán; vậy nên các đồ nhi ngoài việc phải tiêu nghiệp nhiều, còn phải phát thiện tâm, phát thiện nguyện thật nhiều vào. Có thể là trong chốc lát chẳng cách nào làm được đến mức thanh khẩu trường chay, thế nhưng hy vọng là đồ nhi có thể cố gắng hết sức phát tâm, phát nguyện trước, xem coi bản thân mình có thể làm được đến mức độ nào trước đã, ví dụ như : mình trước hết ăn chay một tháng hoặc hai tháng, ba tháng … đấy đều là thiện tâm thiện nguyện rất tốt, còn nếu những đồ nhi nào có thể phát tâm thanh khẩu trường chay thì cố gắng hết sức mà thanh khẩu trường chay.

Thanh khẩu trường chay không chỉ là ngừng dứt việc các đồ nhi lại tạo tác ác nghiệp, mà còn khiến cho giữa các con và chúng sanh không lại kết xuống nhân quả nữa, đạt đến hiệu quả ngưng nghiệp, lại còn có thể khiến cho bên trong cơ thể của các con giảm thiểu những độc tố và sự tích trữ các khí âm trược, để cho những thức ăn mà con cho vào miệng đều là thanh tịnh; những thức ăn mà con cho vào miệng là thanh tịnh thì tự nhiên thể nội của con bèn sẽ giảm thiểu những độc tố và sự tồn tích của những khí âm trược.

Thể nội của đồ nhi có thể giảm thiểu những độc tố và sự tồn tích của những khí âm trược thì sẽ dẫn đến việc tương đối sẽ không bị truyền nhiễm phải những mầm bệnh, vì sao vậy ? Bởi vì các vi rút, vi trùng mầm bệnh sẽ sống bám dựa vào bên trong cơ thể của những người có thuộc tính tương đồng, tương hợpNếu như nên trong cơ thể của đồ nhi có nhiều độc tố, khí âm trược lại nặng, thì vi rút mầm bệnh bèn dễ dàng xâm nhập bên trong cơ thể của con sinh sôi nảy nở, ở nhờ ở đậu bên trong đó rồi.

Lại nữa, các vi rút, bệnh truyền nhiễm cũng sẽ tìm những người có liên quan nghiệp lực, nhân quả, cộng nghiệp để gần gũi, để xâm nhập, để sống bám dựa.

Các đồ nhi hy vọng giảm thiểu một số những độc tố và sự tồn tích của khí âm trược bên trong cơ thể thì phải biết tu thân dưỡng tánh, biết dựa theo chân lí, dựa theo đạo lí để tu dưỡng bản thân, khiến cho bản thân lúc nào cũng tâm tồn thiện niệm, thiện tâm, đạo tâm, tâm cảm ân, tâm pháp hỷ, giảm thiểu việc tự tâm sản sinh ra những ác niệm, những tư tưởng tiêu cực, âm chất; cũng hãy cố gắng hết sức giảm thiểu những tâm trạng cảm xúc tiêu cực, bởi vì lúc tâm trạng cảm xúc tiêu cực thăng cao, hoặc là lúc có những tư tưởng tiêu cực, âm chất xuất hiện thì bên trong cơ thể người sẽ sản sinh một loại độc tố.

Vậy nên, các đồ nhi biết tu thân dưỡng tánh, biết dựa theo chân lí, đạo lí để tu dưỡng bản thân thì có thể biết cách đi chuyển đổi những tâm trạng cảm xúc tiêu cực và những tư tưởng tiêu cực có tính âm chất để bản thân mình có những tâm trạng cảm xúc và tư tưởng tích cực, hướng dương.

Trong tâm có những tư tưởng hướng dương, tích cực, thì có thể hiển hiện ra những tâm trạng cảm xúc tích cực, khiến cho thể nội sản sinh ra một loại năng lượng tích cực; loại năng lượng tích cực này có thể hoạt hoá các tế bào bên trong cơ thể, vậy nên người có tu, người mà có sự chân tu thật luyện thì tinh khí thần của anh ta sẽ khá sung túc, trông cũng có vẻ khá trẻ trung, bởi vì bên trong cơ thể của anh ta chẳng có âm chất, trong tâm có chánh niệm, có năng lượng, sức mạnh hướng dương, lại còn có năng lượng của Đạo đang gia trì, vậy nên anh ta lúc nào cũng tràn trề sức sống, tinh thần thể lực vô cùng sung túc, năng lượng của anh ta là rất chánh diện tích cực.

Đồ nhi đã ngồi cả một buổi sáng rồi, lại ngồi thêm cả buổi chiều nữa, cộng gọp lại thì sắp cả ngày trời rồi, có dễ dàng không ? Muốn làm Phật quả thật là chẳng dễ dàng. Hôm nay đã nghe đạo lí Tam Tào cả ngày trời, có cảm tưởng gì đây ? Mời đồ nhi đứng lên chia sẻ kết duyên với mọi người.

( Lớp viên : Đệ tử rất cảm ân hôm nay có thể đến đây để tham dự pháp hội, nghe đạo lí, đệ tử sẽ bắt đầu học ăn chay, để cho bản thân mình không lại tạo nghiệp nữa. )

Lí niệm rất đúng đắn, thật sự phát từ nội tâm muốn ăn chay, không phải là bởi vì hiện nay rất nhiều dịch cúm gia cầm hoặc do những cơn sóng gió của chất tăng trọng ractopamine trong chăn nuôi lợn mà chẳng dám ăn thịt. Lí niệm phải đúng đắn. Ăn chay là vì hiển hiện lòng từ bi, chẳng nỡ lòng sát hại động vật, vốn dĩ là cùng gốc sanh ! Con hôm nay có thể lập nguyện, phải không ? ( vâng ạ ) phải có sự quyết tâm, ăn chay là việc của cả đời người đấy.

 

Biểu đồ nguyên hội là chiếc đồng hồ lớn ghi chép khí số của thiên địa vũ trụ.

 

Các đồ nhi hôm nay đã nghe suốt một ngày đạo lí của pháp hội Tam Tào, trọng điểm chẳng phải là muốn đồ nhi đến tin tôn giáo gì, hay là từ bỏ, chớ có tin tôn giáo gì, mà là muốn đồ nhi hiểu thiên mệnh, thiên vận và thiên thời thật sự của hiện nay.

 

Thiên thời, thiên vận của hiện nay đã chạy đến đâu rồi ? ( hội Mùi ), hội Mùi là gì ? Đồ nhi biết rằng một ngày có 24 tiếng, vậy các con làm sao biết hiện tại là thời điểm nào rồi ? Nhìn đồng hồ thì biết bây giờ là mấy giờ rồi. Trong cuộc sống sinh hoạt của con người có đồng hồ để tính thời điểm của mỗi ngày, để mọi người biết bây giờ là mấy giờ, nên làm việc gì – bây giờ là 8 giờ sáng, mình phải đi làm rồi; 10 giờ tối mình phải đi ngủ rồi … các con mỗi ngày là dùng đồng hồ để tính thời gian, vậy phải làm thế nào biết được thời vận hiện nay đã đến đâu rồi ? Hãy vẽ lên biểu đồ Nguyên Hội.

 

Nguyên Hội chính là chiếc đồng hồ lớn dùng để tính toán khí số và thời vận của trời đất vũ trụ. Chiếc đồng hồ mà đồ nhi mỗi ngày dùng để tính thời gian là đồng hồ nhỏ, còn biểu đồ Nguyên Hội là đồng hồ lớn ghi chép khí số của trời đất vũ trụ.

 

Một ngày có mấy tiếng đồng hồ ? ( 24 tiếng )

Hai ngày ? ( 48 tiếng )

Một tháng ? Bởi vì đơn vị quá lớn, do đó dùng “ ngày ” để tính, một tháng có mấy ngày ? ( 30 ngày hoặc 31 ngày ).

Một năm có bao nhiêu ngày ? ( 365 ngày ).

Một thế ( một đời ) có bao nhiêu ngày ? Đơn vị quá lớn rồi, vậy nên dùng “ năm ” để tính, 30 năm là một thế.

Còn một Vận thì sao ? Một vận = 360 năm.

Còn một Hội thì sao ? Cái gì là “ Một Hội ” ? Từ giữa hội Ngọ cho đến hội Mùi gọi là “ một Hội ”, một Hội có bao nhiêu năm ? ( 10800 năm ) .

Còn một Nguyên thì sao ? Một Nguyên có 129600 năm.

12 Hội tổ thành một Nguyên, mà một Hội có 10800 năm. 10800 năm x 12 = 129600 năm.

 

 

 

Nói một cách khác thì :

24 tiếng = 1 ngày.

30 ngày = 1 tháng.

365 ngày = 1 năm.

30 năm = 1 Thế.

360 năm = 1 Vận.

10800 năm = 1 Hội.

129600 năm = 1 Nguyên.

 

Vì sao mà vào hội Mùi phải Tam Tào phổ độ ?

 

 

 

 

Hiện nay thời vận đã tiến vào sơ kì của hội Mùi, hội Mùi có bao nhiêu năm ? ( 10800 năm ). Mấy năm trước còn nói là thời vận đã là Ngọ Mùi giao nhau, thế nhưng đến Tây Nguyên năm 2012, cũng là bắt đầu từ năm Nhâm Thìn, thời vận đã tiến vào hội Mùi. Hội Mùi có 10800 năm, toàn bộ 10800 năm đều là thuộc thời kì Bạch Dương; thời kì Bạch Dương thiên mệnh mà ông trời giáng xuống chính là bàn lí đại sự Tam Tào phổ độ, đại sự thâu viên.

 

Vì sao mà vào hội Mùi phải Tam Tào phổ độ ? Bởi vì kế đến hội Thân bắt đầu diệt người, vậy nên vào hội Mùi – cái thời kì Bạch Dương này, ông trời khai xá đại sự thâu viên phổ độ Tam Tào, mà dụng ý của việc phổ độ Tam Tào cũng chính là ở chỗ phổ độ, cứu chuộc tất cả vạn linh trong trời đất có thể siêu xuất bên ngoài ngũ hành tam giới, để cho tất cả vạn linh trong trời đất có thể không gặp chịu phải sự tẩy sạch của hạo kiếp ngày tận thế, có thể không bị huỷ chung với trời đất.

 

Thế nhưng, linh tánh muốn vượt ra khỏi bên ngoài ngũ hành tam giới có dễ dàng như vậy không ? ( không dễ ) Bởi vì các con vẫn còn các món nợ nần, vẫn còn có những nhân quả nghiệp lực thâm trầm mà luỹ kiếp đến nay đã tích luỹ xuống. Những nhân quả nghiệp lực sâu nặng này nếu như chẳng có sự khai xá của ông trời để tiêu dứt, thì linh tánh của các con chẳng cách nào thanh tịnh đâu, là chẳng cách nào trở về cố hương cực lạc được, bởi vì nợ nần quá nhiều !

Lại nữa, cũng là nhờ vào sự khai xá của thiên mệnh ơn trên thời kì Bạch Dương để cho đồ nhi có thể gầy dựng công đức, có công đức mới có thể xây dựng đài sen báu của Cực Lạc Lí Thiên, có đài sen báu thì các con mới trở về trời được, mới có thể tiến vào Long Hoa Đại Hội. Vậy nên, vào lúc trời đất tuyên cáo kết thúc, trời đất sắp phải kết thúc, lúc sắp chẳng còn trời đất nữa, vào hội Mùi, cũng chính là vào thời kì Bạch Dương này, ơn trên khai xá việc phổ độ Tam Tào.

Lúc này, cũng chính là lúc những nhân quả nghiệp lực mà tất cả chúng sanh trong trời đất đã tích trong luỹ kiếp bắt đầu lật tung lên, đại đối án, đại thanh toán. Bất luận là những nhân quả giữa người và người, hay là những nhân quả giữa người và động vật, hay là những nhân quả giữa người với cõi vô hình, hay là những nhân quả giữa động vật với động vật … vào cái thời kì Bạch Dương Kì này đều sẽ bắt đầu lật tung, bắt đầu đối án, bắt đầu đòi báo.

 

Tất cả các chúng sanh trong trời đất phải bắt đầu đối án những nhân quả, phải bắt đầu thanh toán các mối nhân quả, đương nhiên bèn phải có sự khai xá của thiên mệnh ơn trên để cho giữa chúng sanh với chúng sanh có thể có con đường, phương pháp liễu dứt những nhân quả nghiệp lực, cũng để cho các con có con đường phương pháp gầy dựng công đức; nghiệp lực liễu tiêu rồi thì các con mới có cơ hội trở về trời đấy.

 

Tương lai sau này chẳng cách nào dự liệu, nắm bắt ngay lúc ấy mới là đáng cậy nhất.

 

Đồ nhi cho rằng hội Mùi 10800 năm rất lâu phải không ? Đồ nhi giảng lớp sáng nay nói rằng Nguyên Nhơn một lần thì đã luân hồi bao lâu rồi ? ( hơn một vạn năm ) . Nếu như con đã luân hồi một vạn năm, vậy thì trong 10800 năm ấy, con còn có bao nhiêu thời gian nữa ? Mà sau khi đã luân hồi một vạn năm rồi vẫn không nhất định có thể có cơ hội đắc được thân người, vậy thì còn có bao nhiêu thời gian để có thể liễu nghiệp, có thể gầy dựng công đức đây ?

Đồ nhi có thể bảo đảm rằng sau khi chẳng còn cái thân người này rồi, linh tánh của con sẽ không rơi vào sự luân hồi đó sao ? Linh tánh hễ một khi rơi vào sự luân hồi thì lâu xa vời vợi, lúc nào có thể lại đắc được thân người thì rất khó nói rồi, có khi hễ luân hồi xuống một cái thì là mấy vạn năm đấy !

Có rất nhiều những Nguyên Nhơn, trong đó một số là ra đời vào lúc triều Hán, triều Tần, đến bây giờ thời gian mấy ngàn năm vẫn còn đang luân hồi, bởi vì những nhân quả nghiệp lực tạo xuống quá nặng, vậy nên đến thời kì Bạch Dương hiện tại vẫn chưa có cơ hội để trở mình, chỉ có nương nhờ vào sự khai xá của ơn trên, xem coi có thể để cho cơ hội trở mình của họ được kéo gần một chút được không.

Vậy nên, nắm bắt ngay lúc ấy là thiết thực nhất, nắm bắt lấy thân người hiện tại của các con là thiết thực nhất, cũng là thực tế nhất, bởi vì con chẳng cách nào dự liệu được tương lai sẽ như thế nào, biến số của những việc sau này quá lớn rồi, chỉ còn cách thật tốt mà tu, thật tốt mà làm ngay lúc ấy thôi.

Các đồ nhi ơi, chớ có lãng phí mất cơ hội mà các con kiếp này có thân người, cũng chớ có từ bỏ cơ duyên tốt đẹp các con kiếp này có được thân người lại có thể gặp được đại đạo, hành công liễu nguyện, gầy dựng công đức đấy ! Có muốn từ bỏ hay không ? ( không ) Vậy thì hãy nắm bắt lấy, bắt đầu ngay từ bây giờ, được không ? (được ).

Khi nãy nói đến hội Mùi là thời kì Bạch Dương. Kế đến, hội Thân bắt đầu diệt người, hội Dậu bắt đầu diệt đất, hội Tuất diệt trời, hội Hợi tiến vào sự hỗn độn, toàn bộ trời đất tiến vào thời kì hỗn độn, cũng có nghĩa là Thiên, Địa, Nhân toàn bộ đều huỷ diệt rồi.

 

Sự Tôn Quý của Thiên Mệnh

 

Ơn trên vì sao nói rằng thiên thời hiện nay cấp bách ? Vì sao hiện nay phải khai xá thiên mệnh thâu viên phổ độ Tam Tào ở nhân gian ? Chính là bởi vì trời đất vũ trụ đã chóng sắp huỷ hoại rồi, ơn trên muốn cứu linh tánh của các đồ nhi mau chóng siêu xuất khí số giữa trời đất.

Còn thiên mệnh phổ độ Tam Tào mà ơn trên giáng xuống vào thời kì Bạch Dương là do Thiên Đạo Nhất Quán kế thừa tiếp nối bàn lí đại sự thâu viên Tam Tào mạt hậu này, vậy nên Thiên Đạo Nhất Quán chẳng quý, quý ở chỗ có thiên mệnh. Thiên mệnh có những tôn quý gì ?

Có sự khai xá của thiên mệnh ơn trên thì có thể xoay chuyển những tai kiếp tai nạn giữa trời đất.

Có sự khai xá của thiên mệnh ơn trên thì có thể điều giải những việc của cõi âm dương.

Có sự khai xá của thiên mệnh ơn trên thì có thể khiến cho linh tánh của chúng sanh khởi tử hồi sinh.

Có sự khai xá của thiên mệnh ơn trên thì các chúng sanh trong trời đất mới có thể giải những nhân quả nghiệp lực thâm trầm luỹ kiếp của mình, mới có thể chuyển được những tội nghiệp mà mình luỹ kiếp đã tạo xuống.

Có sự khai xá của thiên mệnh ơn trên thì mới có thể khiến cho chúng sanh thoát lìa vực khổ của tứ sanh lục đạo luân hồi.

Vì vậy, thiên mệnh có tôn quý hay không ? ( tôn quý ) Thánh Nhân ngũ giáo trong quá khứ có thiên mệnh hay không ? Thánh Nhân của Ngũ giáo là có thiên mệnh đấy. Thánh Nhân của Ngũ giáo cũng là đã lãnh thiên mệnh của Hoàng Mẫu Thượng Đế mà xuống cõi phàm, hoàn thành sứ mệnh và nhiệm vụ mà Thượng Đế đã dặn dò bàn giao các ngài ấy phải hoàn thành, chỉ là thiên thời của lúc ấy khác với thiên thời của lúc này.

 

Thiên Mệnh Chủ Lưu và Thiên Mệnh Chủ Độc

 

Thiên Mệnh mà Thánh Nhân của Ngũ giáo đã lãnh lúc bấy giờ gọi là “ Thiên Mệnh Chủ Lưu ”, Thánh Nhân của Ngũ Giáo ứng thời, ứng cơ, ứng vận, mỗi mỗi giáo hoá một phương, lúc bấy giờ cũng đã hoàn thành sứ mệnh và nhiệm vụ của các ngài ấy, đem chân lí lưu truyền nơi nhân gian, giáo hoá chúng sanh, dẫn đạo chúng sanh hành thiện, quy thiện, rõ lí.

Thế nhưng, lúc này, lúc kia, thiên thời thiên vận của Thánh Nhân Ngũ Giáo lúc bấy giờ và thiên thời thiên vận của hiện nay đã khác nhau rồi, vậy nên ở trong những thời vận khác nhau, thì phương hướng, mức độ, độ sâu, phạm vi và nội dung của thiên mệnh mà ơn trên đã giáng xuống bèn khác nhau.

Hiện nay thiên mệnh phổ độ Tam Tào mà Thượng Thiên Hoàng Mẫu giáng xuống là “ thiên mệnh chủ độc ”, cái gọi là “ thiên mệnh chủ độc ” nghĩa là độc nhất vô nhị, xưa nay chưa từng có, vậy nên phổ độ của lần này - phổ độ Tam Tào cũng chính là sự đại phổ độ bên trong trời đất, là cuộc đại phổ độ 360 độ chẳng có góc chết.

Mà cuộc đại phổ độ lần này cũng là một lần phổ độ cuối cùng nhất trong trời đất; bởi vì là một lần phổ độ cuối cùng nhất trong trời đất, cho nên là cuộc phổ độ vô cùng thịnh đại, vậy nên Chư Thiên Tiên Phật bao gồm cả Thánh Nhân Ngũ Giáo cũng đã lãnh ý chỉ của Hoàng Mẫu đến nhân gian cùng trợ giúp đại sự thâu viên phổ độ Tam Tào.

 

Nghe Thiên Mệnh thì được trời trợ, nghe theo ý người tâm người thì các Oan Ma trợ.

 

Đồ nhi ơi, Các con nếu như bỏ lỡ qua lần phổ độ này, đến lần nữa thì chẳng còn cơ hội rồi ! “ Phổ độ Tam Tào ” là chuyện mà đồ nhi bảo muốn phổ độ thì có thể phổ độ hay sao ? Không phải đâu, phải có thiên mệnh đấy ! Bàn lí việc phổ độ Tam Tào có thiên mệnh của ơn trên là điều rất quan trọng đấyCó thiên mệnh do ơn trên uỷ quyền cho phép để bàn lí việc phổ độ Tam Tào thì có thể đắc được ơn trên, Chư Thiên Tiên Phật, lại còn có các Nguyên Nhơn Tam Tào trong trời đất cùng đến hộ trì, tương trợ. Bởi vì đồ nhi là nghe thiên mệnh, nghe ý trời, là đang chấp hành thiên mệnh của ơn trên, nghe theo thiên mệnh của ơn trên, tuân thủ ý chỉ của ơn trên bàn lí việc phổ độ Tam Tào này đấy.

Thế mà thiên sự phổ độ Tam Tào lại là đại sự giữa trời đất, là do Thượng Thiên Hoàng Mẫu hạ chiếu, hạ ý chỉ muốn bàn lí đấy, cho nên các đồ nhi nghe theo thiên mệnh để bàn lí thiên sự phổ độ Tam Tào thì tự nhiên bèn có thể đắc được sự hộ trì, tương trợ của ơn trên, của Chư Thiên Tiên Phật và các Nguyên Nhơn Tam TàoNếu như chẳng có ơn trên thiên mệnh uỷ quyền cho con, mà là cá nhân con dựa theo ý của bản thân mình, hoặc là vì tự bản thân mình tham cầu những danh lợi, vì để mưu cầu lấy những lợi ích nào đó mà giả dùng danh nghĩa của ơn trên, giả truyền thiên mệnh của ơn trên bàn lí việc Tam Tào thì sẽ dẫn đến các oan ma tương trợ.

 

Oan, cái mà chỉ ở đây chính là những oan khiếm của con người cùng đến tham bàn, cùng đến làm cái sự việc này.

Ma, cái mà chỉ ở đây là các Nguyên Nhơn bên trong Ma Giới.

Các Nguyên Nhơn của Ma Giới sẽ tương trợ cho những người mà tâm thuật bất chánh, tư tưởng không ngay, tham cầu danh lợi hoặc là vọng tưởng xưng Thầy làm Tổ. Vì sao mà Ma muốn tương trợ cho họ vậy ? Ma sẽ nhân lúc tâm người có những vọng tâm vọng niệm, có tham tâm tham niệm để nhân lúc sơ hở không đề phòng mà lẻn vào.

Các Nguyên Nhơn của Ma Giới vào thời kì Bạch Dương cũng là có lãnh chỉ mệnh đấy, là chỉ mệnh gì vậy ? là chỉ mệnh khảo rớt các Bạch Dương Tu Sĩ ! Vậy nên Ma chỉ cần cắt đứt tuệ mệnh bàn lí Tam Tào của các đồ nhi thì bọn họ bèn có công đức rồi.

Vào thời kì Bạch Dương, các Nguyên Nhơn của Ma Giới có thiếu công đức hay không ? rất thiếu ! Vậy nên các đồ nhi chớ có để cho Ma có một thời gian, chớ có để cho Ma có cơ hội mà cắt đứt tuệ mệnh tu hành tham bàn Tam Tào của mình đấy, không đáng đâu !

Hễ một khi dẫn đến các oan ma tương trợ, thì sẽ có rất nhiều những sự việc huyền kì phát sinh, hấp dẫn những người hiếu kì, những người mà tìm cầu sự huyền kì, những người mà chấp trước ở danh tướng, hoặc là những người mà cũng tham cầu danh lợi, vọng tưởng xưng Thầy làm Tổ, tâm thuật bất chánh, tư tưởng không ngay đến cùng bàn đấy.

Đồ nhi tu đạo chớ có quá hiếu kì, chớ có chấp trước nơi danh tướng, và cũng chớ có tìm cầu những sự huyền kì. Tu đạo cần phải tìm cầu sự vững chắc thiết thực, tìm cầu sự rõ lí, như thế mới sẽ không dễ dàng chặt đứt tuệ mệnh tham bàn Tam Tào của bản thân mình.

 

Tu đạo dựa theo trật tự, tầng thứ nhất định; chẳng có mệnh thì không tự ý.

 

Các đồ nhi bây giờ nếu đã có phần thiện tâm thiện nguyện này muốn đến giúp đỡ việc phổ độ Tam Tào, muốn đến liễu nguyện của bản thân, thì phải hiểu rằng nếu việc phổ độ Tam Tào là việc trời, các con bèn nên phải nghe theo thiên mệnh của ơn trên, ý chỉ của ơn trên để mà làm.

Nếu như là ơn trên có thiên mệnh truyền xuống, các đồ nhi bèn tận hết bổn phận mình, toàn tâm toàn sức toàn ý mà đi hoàn thành thiên mệnh mà ơn trên đã truyền đạt xuống dưới, hoàn thành sứ mệnh và nhiệm vụ mà đã giao bàn cho con. Nếu như ơn trên chẳng có thiên mệnh truyền xuống, thì đồ nhi bèn nghe mệnh chờ đợi thời cơ.

Có lúc, vào những giai đoạn gì ơn trên sẽ truyền đạt xuống những thiên mệnh gì, là có liên quan với trình độ của bản thân con - nếu như con đã đạt đến trình độ đó, chẳng cần con nói, ơn trên tự nhiên sẽ truyền đạt xuống thiên mệnh như thế, thiên sự như thế để con đi làm. Nếu như trình độ của con vẫn chưa đến mức đó, ơn trên cũng sẽ không truyền đạt xuống thiên mệnh như thế.

Có lúc, vào giai đoạn nào ơn trên sẽ giáng xuống thiên mệnh như thế nào là liên quan đến cơ duyên đấy. Nếu như cơ duyên của con đã chín muồi rồi, ơn trên tự nhiên sẽ giáng xuống thiên mệnh gì đó để con đi làm việc gì đó; thế nhưng nếu như cơ duyên vẫn chưa chín muồi, thì không thể cưỡng cầu được ! Nếu như cơ duyên vẫn chưa chín muồi mà con dùng nhân tâm đi cưỡng cầu để làm việc ấy, thì sẽ dễ dàng vời đến những khảo nghiệm hoặc với đến một số những ma khảo không cần thiết, cái mà đắc được trái lại là hiệu quả ngược lại mà thôi.

Đồ nhi phải hiểu, mặt lớp mà con người nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ, chỉ là một góc nhỏ thôi, thế nhưng mặt lớp mà ông trời ơn trên nhìn thấy là tất cả mọi mặt lớp hữu hình vô hình của tam giới, ơn trên có thể nhìn thấu, có thể biết rõ tất cả mọi nhân duyên thiện ác của chúng sanh trong trời đấtvậy nên nghe theo thiên mệnh để làm việc trời là rất quan trọng đấy.

Vậy nên, đồ nhi chớ có dùng cách nghĩ của con người, cách nhìn của con người để coi đãi thiên mệnh, hay là dùng cách nghĩ cách nhìn của con người để phỏng đoán thiên mệnh, thậm chí là muốn dùng cách nghĩ, cách nhìn của con người, dùng ý người để bóp méo thiên mệnh, chủ đạo thiên mệnh.

Các đồ nhi phải hiểu cái gì gọi là “ nhất ngôn nhất trung ”, thiên mệnh mà ông trời một lời truyền xuống thì không phải là trò đùa con nít, đồ nhi phải xem nặng, phải xem trọng, phải tuân theo. Nếu như thiên mệnh của ơn trên đã truyền xuống rồi, con có thể xem nặng, tuân theo, coi trọng, vậy thì là sự biểu hiện tận trung đối với ông trời.

 

Bây giờ Thầy tặng các con bài hát.

 

 

Chẳng nỡ để đồ nhi sinh tử phiêu bạc,

mãi cứ chiên hầm trong lục đạo tứ sanh,

vậy nên chân thành khẩn thiết dốc sức tận lòng khuyên bảo

chỉ để gọi tỉnh đồ nhi giác chiếu thật lòng,

mong con tỉnh ngộ mộng trần sớm xa rời hạo kiếp

kết xuống Phật duyên một đời tu đạo Bạch dương,

Bất kể bao nhiêu mưa gió tuyệt chẳng thoái đạo

chỉ có lòng mong cầu đêm ngày thật thành tâm,

mong ơn trên từ bi xoay chuyển ban thuốc tốt,

chớ để nghiệp thức nghiệp duyên lôi kéo quấy nhiễu mà từ bỏ việc liễu nguyện.

 

Một ngày công lập, một chút tội tiêu

Hành công liễu nghiệp luôn nỗ lực

một đời vất vả, muôn đời tiêu dao.

thị phi danh tướng đến khảo luyện tạo tựu bậc anh hào.

 

Đường tu đạo con muốn trì hoãn bao nhiêu năm ?

một lời thệ nguyện con muốn thất tín bao nhiêu lần ?

Đời người này muốn trải qua bao kinh nghiệm bi thống ?

mới bằng lòng thật sự nhìn thấu được trần duyên ?

 

Con lẽ ra nên hiểu rõ thời vận đã thay đổi

Phát nguyện từ bi tham dự các hạng liệt phổ độ

trời đã âm thầm xoay chuyển các con gần gũi những duyên lành,

cớ sao con vẫn chẳng biết tiến về trước ?

Chớ có từ bỏ nguyện của con, đấy là cơ hội con gầy dựng công đức

chớ có bảo lưu nghiệp của con, nhân lúc này sám hối tiêu nghiệp liễu dứt tội.

Cái tâm luyến phàm trần nên dần lạnh nhạt xa lánh

mới có thể khiến tội lỗi con chẳng tăng thêm nữa.

 

( Ân Sư từ bi ban phát quả cúng )

 

Thầy đem quả bình an từng cái một gửi đến trên tay các đồ nhi, thầy cũng khá an tâm rồi; phải để cho đồ nhi bế ban, sớm được về nhà nghỉ ngơi, thế nhưng sau khi về nhà rồi chớ quên mất những nguyện mà con đã phát, chớ có quên thực hành triệt để đầu cuối đấy.

Đồ nhi có thể kiên trì đến cùng không ? có sợ khảo nghiệm hay không ? Ngày hôm nay kiên định, ngày mai có kiên định hay không ? ( kiên định ) . Hôm nay kiên định, ngày mai kiên định, hôm kia có kiên định không ? ( đều kiên định ); tốt, vậy Thầy phải về trời giao nộp chỉ rồi.

Lại coi coi đồ nhi, nhất định phải nhớ phát tâm phát nguyện thật nhiều vào, lúc tai kiếp đến rất vô tình đấy ! Nhìn thấy những tai kiếp khắp các nơi trên thế giới, Chư Thiên Tiên Phật đều khá là bận rộn, bận làm việc gì vậy ? Cứu tai, cứu kiếp.

Khấu từ Mẫu giá, thầy đi đây. Hãy nhớ phát tâm lập nguyện, khấu cầu tạ ân. Các đồ nhi yêu dấu, chúng ta sẽ có ngày gặp lại.

Số lượt xem : 417