BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Lễ Tạ Ân Chúc Nguyện Trước Bữa Ăn Trong Phật Đường

Tác giả liangfulai on 2022-06-20 10:34:17
/Lễ Tạ Ân Chúc Nguyện Trước Bữa Ăn Trong Phật Đường

Trước khi thụ bữa cơm này,

Lòng thành xin tỏ, cơm dâng ngang mày,

Cảm tạ Thiên Ân sâu dày,

Sư đức rộng khắp, chúng sanh rọi đường,


Bát cơm chan chứa tình thương,

Bao người cống hiến, sức, tâm, vật tài…

Cảm tạ Táo Quân chỉ bày,

Cho người đầu bếp vị ngon nêm vừa,

Âm thầm lặng lẽ sớm trưa,

Ngày đêm phù hộ bếp nhà bình an,

Cảm ơn đôi cánh tay vàng,

Tâm người làm bếp tình thương chan đầy,

Trước lò cực nhọc lắm thay,

Mồ hôi đẫm áo vẫn vui tay làm,

Chẳng nề hà, chẳng thở than,

Chỉ mong thực khách bữa ngon vui lòng,

Cảm ơn người đã tận tâm,

Phục vụ đũa bát, chén thìa bày lên,

Bữa xong lại dọn giúp liền,

Thu dọn đĩa chén, vệ sinh sạch nhà,

Lòng thành con tỏ thiết tha,

Đôi lời cảm tạ, ơn thường khắc ghi,

Trống bụng nay đã vang thì,

Mời người dùng bữa thật ngon vui lòng,

Thụ dụng thưởng thức dùng tâm,

Quý từng hạt gạo như viên “ ngọc trời ”,

Ăn trong chánh niệm mà thôi,

Cảm ơn, rồi lại cảm ơn muôn vàn …

Phước này con quý vô vàn,

Nguyện đem hồi hướng, sẽ chia kẻ bần,

Nguyện nơi khốn khó bần cùng,

Không còn đói khát, bội thu được mùa,

Thói xấu lãng phí xin chừa,

Tiếc từng chút phước, chúng sanh hướng hồi.

Chúc Đội bếp khoẻ an vui,

Phục Vụ Bàn Sự khoẻ vui an lành,

Chân thành khởi xuất từ tâm,

Thời ăn đã đến, Tiền hiền dùng vui.

Số lượt xem : 527