BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Tạ Ân Cuối Năm

Tác giả liangfulai on 2023-01-12 17:33:08
/Tạ Ân Cuối Năm

TẠ ÂN CUỐI NĂM

 

Cuối năm con thành kính tạ ân

Lão Mẫu, và Chư Phật mười phương

Chư Bồ Tát, chư Thiên phù hộ

Con an khang, thuận lợi, cát tường.


Cuối năm con thành kính tạ ân

Gia Tiên Tiền Tổ hộ gia đình

Cảm ân Chư Oan gia Bồ Tát

Cơ hội lập công hồi hướng dần.

 

Cuối năm con thành kính tạ ân

Các vị Điểm Truyền Sư Phật đường

Giảng sư, Đàn Chủ, Phó Đàn Chủ

Dẫn bảo, Bàn Sự Viên thành toàn.

 

Cuối năm con thành kính tạ ân

Tất cả đạo thân về phật đường

Cho con có cơ hội học tập

Phục vụ và dẫn dắt thành toàn.

 

Cuối năm con thành kính tạ ân

Quý nhân trong xã hội, Phật đường

Đã giúp con Thánh, Phàm thuận lợi

Tăng trưởng công đức, tài, thiện duyên…

Số lượt xem : 493