BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Duy Có

Tác giả liangfulai on 2022-07-07 14:40:18
/Duy Có

 

Duy có xả được tâm phàm, mới đắc được tâm Thánh.

Duy có làm việc Thánh, mới có thể xoay chuyển nghiệp phàm.

Duy có chơn tu đạo, mới thật sự nếm ra được vị đạo.


Duy có thực tiễn tu đạo, bàn đạo, hành đạo mới thể ngộ ra sự tôn quý của đạo mầu.

Duy sống đời hợp đạo, sinh mệnh mới thăng hoa trở nên càng tôn quý.

Duy có tìm về được với tâm thanh tịnh, với tự tánh Phật bên trong, mới có thể về được nơi cõi Phật, gặp Chư Phật  bên ngoài.

Duy có trải qua sự tinh luyện trong lửa, rửa trong hoá chất với nhiều công đoạn phức tạp, vàng mới có thể nâng cao giá trị. Duy có trải qua nhiều nghịch cảnh khốn cùng, mới có thể nghiệm ra tài, đức, trí, dũng, công phu hoả hầu, tâm tánh của người tu hành, tinh luyện ra "kim thân bất hoại" quý báu vô giá, viết nên một bộ chân kinh đặc sắc đầy sức cảm hoá chúng sinh.

Duy có bỏ ra thời gian tâm sức để cày bừa, gieo trồng, chăm bón, mới có thời gặt hái hưởng quả ngọt ngon lành.

Duy có thực tế đi cày bừa, chăm bón, gặt, xay lúa thóc, phòng trừ sâu bệnh cho rau củ quả, ..., cho đến vào bếp chế biến thức ăn, trải qua rất nhiều công đoạn như vậy mới thật sự biết trân quý, cảm ân những người đã bỏ ra thời gian, tâm sức để mình có được các thức ăn hưởng dụng. Tương tự, duy có thực tiễn trải nghiệm, mới thấu tỏ những gian lao cực nhọc, những hy sinh phụng hiến sinh mệnh, thời gian, tâm sức mà các bậc Tiền nhân đã bỏ ra, đã trải qua là nhiều biết bao nhiêu để xây dựng đạo trường tiện lợi cho các hậu học học tập tiến tu liễu nguyện, tiêu nghiệp, tăng trưởng trí tuệ nâng cao tâm tánh, tiến tới siêu phàm nhập Thánh, liễu thoát sanh tử; từ thấu hiểu mới biết trân quý, cảm ân.

Duy có nghiêm túc học tu giảng bàn hành đạo độ người vượt thoát biển khổ luân hồi sinh tử mới có thể thật sự báo đáp trọn vẹn ân tình tâm sức của cha mẹ, tổ tiên, chúng sinh, thiên ân sư đức, ơn giáng đạo đại khai phổ độ của Lão Mẫu, ơn truyền đạo cứu độ của Chư Phật Chư Tổ, ơn khai hoang xiển đạo của các bậc Tiền nhân.

Duy có thắp sáng tâm đăng mình, mới có thể tỏa sáng sinh mệnh, soi rọi đường đi cho bản thân và muôn người khác.

Duy có xả bỏ đi cái Tiểu Ngã ích kỷ nhỏ bé với những lợi ích riêng nhỏ bé ngắn tạm cho bản thân mới có thể thành tựu, chứng đắc Đại Ngã vĩ đại đem lại lợi ích chung to lớn trường tồn cho muôn vàn chúng sinh lẫn tự thân.

Số lượt xem : 1036