BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Ngày quốc tế đàn ông

Tác giả liangfulai on 2022-03-28 21:04:33
/Ngày quốc tế đàn ông

Mừng ngày quốc tế đàn ông,                                              
Thân nam khó được, do nhiều kiếp tu,                                         
Tướng hình vóc dáng trượng phu,

Tiện nhiều công việc, dễ làm chủ thân.                                                               
 


   

 

 

Càng phải tinh tấn không ngừng,

Sửa trừ thói xấu, tật hư nơi mình,

Không ngừng tiến hoá tâm linh,

Làm người quân tử, Thánh hiền học noi,

Tự độ độ tha lợi đời,

Mới không uổng phí đắc thân nam này,

Quốc tế đàn ông hôm nay,

Chúc nhau mạnh khoẻ đạo đời mãn viên,

Sớm thăng cảnh bậc Thánh Hiền,

Làm bậc quân tử tấm gương lưu đời,

Mạng chung nhẹ bước chân Tiên,

Tiêu dao tự tại thoát trần khổ ai,

Trang nghiêm pháp tướng sen đài, "

"Ve sầu lột xác " kim thân hiện hình,

Vẹn tròn kiếp cuối tu thân,

Long Hoa tam hội hữu phần dự nghe, "

Bổn lai diện mục " quay về,

Là lời chúc phúc người nghe Đạo thành.

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượt xem : 703