BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Định Nghĩa Phật Đường

Tác giả liangfulai on 2023-11-02 10:42:02
/Định Nghĩa Phật Đường

Phật đường trong tiếng hoa nghĩa " nhà thờ Phật ", là chỉ gian phòng hoặc tòa nhà ( công trình kiến trúc ) chuyên môn đặt và cung phụng, lễ bái tượng Phật, bao gồm các Điện thờ Phật bên trong chùa, hoặc tòa nhà khác dùng cúng Phật, hoặc gian phòng chuyên dùng để thờ cúng Phật bên trong nhà ở, nương nơi đó mà dùng để lễ bái, cầu phước hoặc dùng cho việc làm các bài tập tu hành như tụng kinh, niệm Phật .... Phật đường trong các chùa miếu thường lấy tên của vị Phật cung phụng nơi đó mà đặt tên, chẳng hạn như Phật đường cung phụng Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni thì gọi là Thích Ca Đường, cung phụng Phật Dược Sư thì gọi là Dược Sư Đường.


 

Nhất Quán Đạo cũng có truyền thống thiết lập Phật đường, thế nhưng đối tượng cung phụng chủ yếu là Minh Minh Thượng Đế ( đấng tạo hóa tối cao sanh thiên địa muôn vật )và Đức Di Lặc Bồ Tát ( vị Phật tổ thời kì Bạch Dương ), thiên mệnh Minh Sư đương thời ( Tế Công Hoạt Phật, Nguyệt Tuệ Bồ Tát ), và thiết lập an vị 3 ngọn đèn Phật, có thiên mệnh đạo thống có thể truyền đạo, phổ độ Tam Tào ( thiên, địa, nhân ), làm pháp thuyền cứu độ chúng sinh, làm nơi để bàn đạo, truyền đạo giải thoát sinh tử, nơi để chúng sinh hành công lập đức, liễu nguyện tiêu nghiệp, và cũng là nơi bồi dưỡng đào tạo các nhân viên thiên chức phụng sự cho việc Đạo.

 

Phật Đường của Nhất Quán Đạo chủ yếu chia làm Phật đường công cộng ( gồm nhiều Đàn chủ và phó Đàn chủ của nhiều họ thuộc các gia đình khác nhau cùng nhau vận hành lèo lái ) và Phật đường gia đình ( chỉ có Đàn chủ, phó đàn chủ cùng họ cùng huyết thống trong gia đình đó tự vận hành lèo lái ).

 

Tên của Phật đường công cộng là tên chung chung, như là Hưng Trung, Hưng Đức, Hưng Nghĩa, Nhân Đức ...

Tên của phật đường gia đình là lấy họ của Đàn chủ chính sống trong gia đình đó, như : phật đường Tạ thị ( thị có nghĩa là họ ), Phật đường Nguyễn Thị, Trương Thị ... .

Dù là phật đường công cộng hay gia đình thì cũng đều là pháp thuyền cứu độ chúng sinh có công năng như nhau. Đó cũng chính là điểm khác biệt giữa phật đường Nhất Quán Đạo với Phật đường trong các chùa miếu vốn chỉ đơn thuần là thờ cúng tượng Phật không thôi.

Phật đường của Nhất Quán Đạo lại có Phật đường chính thức ( có 3 ngọn đèn và tượng Phật an vị cố định một chỗ ) và Phật đường lâm thời ( 3 ngọn đèn và tượng Phật bài trí dể tạm, bàn đạo xong rồi thì thu hồi ).

 

Số lượt xem : 1383