BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Sự thù thắng của Thiên mệnh phật đường ( Phật Đường có thiên mệnh )

Tác giả liangfulai on 2023-07-07 18:46:32
/Sự thù thắng của Thiên mệnh phật đường  ( Phật Đường có thiên mệnh )

I. Lời nói đầu :

1. Phật đường không chú trọng ở chỗ lớn nhỏ

2. Thiên mệnh Phật đường là chiếc pháp thuyền cứu rỗi rời khổ đắc lạc.

3. Thiên mệnh phật đường có truyền tam bảo tâm pháp trở về trời.

4. Thiên mệnh phật đường là thánh địa để diễn tập các nghi lễ, giảng đạo, lễ bái, truyền đạo, linh tu.


 

II. Công năng của Tiên Thiên Phật đường :

 

1. Có công năng truyền đạo

2. Có công năng giáo hóa

3. Có công năng tu hành

 

III. Lợi ích của việc thiết lập phật đường :

 

1. Tiếp dẫn các phật tử Nhất điểm siêu sanh ( Phật đường có thể bàn đạo, mở lớp tạo tựu nhân tài )

2. Công năng giáo hóa giải mê trở về giác ( đồng tu cộng bàn trưởng thành nhanh chóng )

3. Cải biến vận mệnh, biến hóa khí chất

4. Tránh kiếp tị nạn, phùng hung hóa cát

5. Phật Quang phổ chiếu gia bị trí tuệ

6. Cách tốt để hành hiếu, huyền tổ được triêm quang

7. Thiên nhân cùng trợ giúp chiếc pháp thuyền, cửu huyền thất tổ thêm một bậc

8. Cơ hội hành công liễu nguyện tăng thêm

  Sẽ có nhiều cơ hội để hành tam thí và lập ngôn, lập công, lập đức

  Lập pháp thuyền cứu chúng sinh : nhân gian một phật đường, trên trời một đài sen.   Có thể quy hoạch đạo vụ và hiểu, nắm bắt được tình hình đạo trường và đạo thân.

9. Sớm tối khấu đầu học tập khiêm tốn ( có thể rèn luyện thân thể khỏe mạnh )

10. Rộng kết thiện duyên, phật duyên thêm dày

11. Phật lực gia bị, có giúp ích cho việc tu trì

12. Tiện cho việc thừa thượng khải hạ

 

IV. Thầy Tế Công Hoạt Phật từ bi chỉ thị 10 nguyên nhân quan trọng cho việc thiết lập phật đường :

 

1.Nơi giới thiệu của thiên đường

2. Nơi bàn lí sự vụ của Tam Tào

3. Nơi cải tiến tốt để học phật

4. Nơi tu luyện thành đạo

5. Trạm tiếp nhiên liệu của công đức Tây Phương

6. Trạm cứu tế linh tánh của chúng sinh

7. Trường đại học bồi dưỡng phẩm đức

8. Nơi phước địa tránh kiếp

9. Nơi hoan hỷ của tiên phật

10. Nơi thanh tịnh để xả bỏ tạp niệm

 

V. Trách nhiệm và sứ mệnh của Người lèo lái ( điều khiển ) pháp thuyền thời đại.

 

1.Nên làm đàn chủ, chớ làm đàn khách

2. Bận rộn xã giao, làm chiếc cầu nối giữa nhân gian và thiên đường.

3. Tinh tiến đạo học, chăm chỉ tu bồi nội ngoại công

4. Thuộc lòng phật quy lễ tiết thông thường và lễ tiết bàn đạo.

 

VI. Kết luận :

 

1. Nhân gian một phật đường, trên trời một đài sen

2. Có việc thì lập công dễ, không việc khó lập công

3. Phải làm đàn chủ, chớ làm đàn khách.

 

Số lượt xem : 295